Metodologija spletnega popisa

Izhodišča projekta

Spletna stran Primerjaj-cene.si je bila vzpostavljena z namenom primerjanja cen in drugih podatkov o živilskih izdelkih, ki so na voljo pri štirih spletnih trgovcih, in sicer v spletni trgovini Spar, spletni trgovini Mercator, spletni trgovini Jager in spletni trgovini Tuš.

Podatki spletnih trgovcev se zbirajo z metodo računalniškega zajema informacij, to je postopek, s katerim se pregleduje in shranjuje vsebino objavljenih na javno dostopnih spletnih straneh. Redne in akcijske cene z oznako akcij se spremljajo dnevno v času manjše obremenjenosti spletnih strani, nabor izdelkov pa se posodablja tedensko.

Pri manjkajočih izdelkih uporabljamo sistem imputacije, kjer manjkajoče cene izdelka umetno nadomestimo z zadnjo znano ceno za časovno omejeno obdobje, kjer cene ni bilo. To storimo v primeru, ko je izdelek ponovno na voljo. Na spletni strani se po treh dneh manjkajočega podatka za ceno ne prikazuje več.

Dodatno so na spletni strani na voljo različni nabori živil: Nabor osnovnih živil, Nabor tradicionalnih živil, Nabor vegetarijanskih živil ter Nabor sadja in zelenjave. V košaricah se prikaže kategorija v primeru, da je izdelek znotraj te kategorije na voljo pri vseh različnih trgovcih (kjer so upoštevani trije največji izmed vključenih trgovcev). Za primerjavo se uporabljajo normalizirane cene, ki omogočijo primerjavo pri različnih pakiranjih izdelkov. V košarici se prikaže najcenejši izdelek v kategoriji pri posameznem trgovcu. 

 

Cilj projekta

Glavni cilj  projekta je potrošniku omogočiti dnevno spremljanje ponudbe in gibanja maloprodajnih rednih in akcijskih cen izbranih živilskih izdelkov po izbranih spletnih trgovinah živilskih trgovcev. 

 

Pravni okvir

Spletne trgovce v projekt predhodno nisimo aktivno vključevali, smo pa jih obvestili o projektu. Pri spletnem popisu zgolj pobiramo podatke, ki jih ima spletni trgovec na svoji spletni strani in jih med seboj primerjamo. Namen spletne strani www.primerjaj-cene.si/sl/hrana pa je zgolj informiranost potrošnika. Podatki, ki jih zajemamo, niso namenjeni komercialni uporabi. Podatkov trgovcev ne spreminjamo, ampak le združujemo in uredimo za prikaz medsebojnih primerjav na spletni strani.

 

Koncept urejanja izdelkov

Podatki o cenah izdelkov se dnevno shranjujejo in posodabljajo na primerjalniku, dodatni podatki o izdelkih pa se posodabljajo enkrat na teden. Podatki so glede na znamko, velikost pakiranja in tip izdelka sestavljeni skupaj v končni izdelek.

 

Prednastavljeni nabori živilskih izdelkov

Na spletni strani se spremljajo zneski različnih prednastavljenih naborov izdelkov. Trenutno so na strani prikazani štirje nabori, in sicer: Nabor 15 osnovnih živil, Nabor tradicionalnih živil, Nabor vegetarijanskih živil in Nabor sadja in zelenjave.

 

Kategorije izdelkov

Na spletnem primerjalniku cen so izdelki organizirani v kategorije, ki uporabniku omogočajo lažje iskanje željenih izdelkov. Kategorije so lahko razdeljene do največ četrte podkategorije.

 

Definicija osnovnih pojmov

Nabor osnovih živil izhaja iz klasifikacije ECOICOP, ki je evropska klasifikacija individualne potrošnje po namenu, razdeljena v 12 glavnih oddelkov, s pripadajočimi skupinami, razredi in podrazredi.

Nabori živilskih izdelkov po trgovcih sestavljajo najcenejši izdelki iz vnaprej opredeljenih kategorij, kjer se upošteva normalizirane cene preračunane na 1 kg oz 1 l, pri jajcih na 10 kos, pri ostalih izdelkih pa 1 kos. 

Spletni primerjalnik je spletno orodje, ki uporabnikom omogoča primerjavo različnih izdelkov glede na trgovino, poreklo, blagovno znamko, znake kakovosti in ostale posebne oznake. Poleg tega je za določen izdelek omogočena primerjava gibanja cene tega izdelka za vse datume, ko je la ta bil na voljo pri vsaj enem trgovcu.