17.03.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 14. 03. 2023

Pri 14. popisu se je vrednost povprečne vrednosti najcenejše košarice znižala za 0,38 € oz. za 0,97 %. Povprečna najcenejša košarica osnovnih živil pa ima v celotnem obdobju od pričetka spremljanja (od 13. 9. 2022 do 14. 3. 2023) ponovno najnižjo vrednost in sicer 36,28 €. Pri tokratnem popisu je najbolj opazno znižanje vrednosti nacenejše nakupne košarice pri trgovcu Lidl za 2,90 € (7,40 %), pri trgovcu Spar za 0,80 € (2,05 %), Hofer za 0,64 € (1,64 %) ter Eurospin za 0,45 € (1,16 %). Pri trgovcu Mercator se je vrednost zvišala za 1,69 € (4291 %) in pri trgovcu Tuš za 0,85 € (2,14 %).

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Pri 14. popisu se je vrednost povprečne vrednosti najcenejše košarice znižala za 0,38 € oz. za 0,97 %. Povprečna najcenejša košarica osnovnih živil pa ima v celotnem obdobju od pričetka spremljanja (od 13. 9. 2022 do 14. 3. 2023) ponovno najnižjo vrednost in sicer 36,28 €.

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice znaša 39,21 €, kar je za 0,04 € oz. za 0,10 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri trinajstem popisu (39,17€). Najcenejša košarica v vrednosti 36,28 € je pri trgovcu Lidl (2,90 € oz. 7,40 % manj kot pri trinajstem popisu, ko je bila vrednost košarice 39,19 €). 

Vrednost najcenejše nakupne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša nakupna košarica mesa je na voljo v Lidlu (skupna vrednost 19,96 €). Nekoliko dražja sledi košarica v Eurospinu (skupna vrednost 20,97 €), sledijo ji košarice Tuša, Spara in Hoferja, ki imajo med seboj minimalne razlike in se gibljejo od 21,70 € do 21,86 €. Najdražja nakupna košarica mesa pa je v Mercatorju (skupna vrednost košarice mesa pri tem trgovcu znaša 23,27 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 3,31 €.

Vrednost najcenejše nakupne košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja nakupna košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu (v vrednosti 8,50 €), druga najdražja v Eurospinu (v vrednosti 6,51 €) in tretja najdražja v Mercatorju (v vrednosti 6,35 €). Najcenejša nakupna košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Hoferju in Lidlu (5,83 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 2,67 €.

Vrednost najcenejše nakupne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja nakupna košarica žitnih izdelkov je na voljo v Mercatorju (v vrednosti 3,81 €), druga najcenejša pa je v Eurospinu in Tušu (v vrednosti 3,16 €). Najcenejša nakupna košarica žitnih izdelkov je na voljo v Hoferju (v vrednosti 3,06 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,75 €.

 

 

 

 

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 39,14, kar je za 0,15 % (oz. 0,06 €) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri trinajstem popisu (39,08 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 36,28 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 41,07 € pa pri trgovcu Mercator. Vrednosti košaric se razlikuje le v Mercatorju (akcijska košarica v vrednosti 40,67 € je za 0,40 € oz. 0,97 % cenejša od redne košarice, ki znaša 41,07 €). Pri ostalih trgovcih pa ni razlike med košarico z rednimi in akcijskimi cenami.

 

Povprečna cena mesa glede na poreklo

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, povprečna cena pa se giblje od 9,23 € na 1 kg v Hoferju in do 11,49 € na 1 kg v Sparu. Eurospin edini ponuja le piščančje meso evropskega porekla in porekla izven EU, ki pa je najcenejše na voljo. Najcenejše piščančje meso evropskega porekla se nahaja v Lidlu, kjer je cena 5,99 €. Meso slovenskega izvora ponujajo v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, Sparu in Tušu, kjer najcenejše stane 8,91 € in se nahaja v Lidlu. Pri svinjskem mesu vsi trgovci z izjemo Eurospina in Hoferja ponujajo izključno svinjsko meso slovenskega porekla, Mercator pa ponuja tako meso slovenskega in evropskega porekla. Cene svinjskega mesa se gibljejo od 4,78 € (Spar) in vse do 7,93 € v Tuš.

Povprečna cena mlečnih izdelkov glede na poreklo

Povprečna cena jogurta slovenskega porekla se giblje od 1,19 € do 2,23 € na 1 kg oz. 1 L. Vsi trgovci pa ponujajo jogurte slovenskega porekla, Mercator pa ima na voljo tudi jogurt evropskega porekla (cena 1,13 € na 1 kg oz. 1 L). Najcenejši jogurt slovenskega porekla se nahajajo v Eurospinu, Hoferju, Lidlu, kjer stanejo 1,19 € na 1 kg oz. 1 L. Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla, najceneše maslo na voljo pa je Evropskega porekla v Lidlu un stane 2,09 €. Eurospin ponuja tudi maslo porekla, ki se nahaja izven EU in stane 2,29 €. Ostali trgovci pa ponujajo slovensko poreklo, kjer se najcenejše nahaja v Hoferju, ta stane 3,07 €. Eurospin, Hofer in Spar ponujajo mleko evropskega porekla, Spar in Hofer ponujata tudi mleko slovenskega porekla. V Lidlu, Mercatorju in Tušu pa se nahaja zgolj mleko slovenskega porekla. Pri sirih polovica trgovcev ponuja sire slovenskega porekla (Mercator, Spar in Tuš). Najcenejši sir, ki je evropskega porekla, je na voljo v Hoferju in Lidlu. Pri ostalih trgovcih, kjer je na voljo sir slovenskega porekla je ta opazno dražji. 

 

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu, medtem ko Hofer in Eurospin ponujata le meso evropskega porekla. Le v Mercatorju najdemo svinjsko meso slovenskega in evropskega porekla. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju. Lidl in Hofer poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponuja tudi meso evropskega porekla. Eurospin pa ponuja izključno piščančje meso evropskega in porekla izven Evrope. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla (v Tušu, Sparu, Mercatorju, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Trije trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 3, Mercator 6), v Lidlu, Hoferju je na voljo po en izdelek evropskega porekla in Eurospinu, kjer je na voljo 1 izdelek evropskega porekla in 2 izdelka porekla izven EU. Pri petih trgovcev od šestih je na voljo mleko slovenskega porekla, v Tušu (vsi trije izdelki), Sparu (9 izdelkov slovenskega porekla) Mercatorju (vseh 9 izdelkov), v Lidlu sta 2 izdelka na voljo in Hoferja sta na voljo dva izdelka slovesnkega porekla. Lidl in Hofer pa oba ponujata po dve slovenski masli. Eurospin pa ponuja samo 2 masli, ki nista slovenskega porekla. Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla z izjemo Mercatorja, ki ima na voljo tudi jogurt evropskega porekla (Spar nudi 5 izdelkov, Mercator 3, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek).

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu je slovenskega porekla – v Tušu 11 od skupno 12 izdelkov, v Sparu 5 od skupno 7 izdelkov, v Mercatorju 6 od skupno 7 izdelkov in v Lidlu 2 od skupno 3 izdelkov. V Lidlu je na voljo 1 izdelek s poreklom izven EU. Medtem, ko ima Hofer na voljo 1 izdelek slovenskega porekla in 2 izdelka z evropskim poreklom. Le Eurospin ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine z evropskim poreklom, in sicer 4 izdelke. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla. Kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Sparu, kjer je zabeležen tudi kruh s poreklom izven EU in Lidlu, kjer je na voljo kruh evropskega porekla.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo sladkorja, masla, sira, sončničnega olja, krompirja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu, krompir v Hoferju in Mercatorju ter sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu). Goveje meso ter jajca so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu in Hoferju, kjer ponujajo svinjsko meso izključno evropskega porekla. Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso, mleko, maslo , krompir, jabolka). Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo izključno z evropskim poreklom, razen v Sparu, Mercatorju in Tušu kjer ponujajo tudi sladkor porekla držav izven EU. Sir izključno slovenskega porekla je na voljo v Sparu in Tušu. V Mercatorju je poleg sira slovenskega porekla na voljo tudi sir evropskega porekla. V Lidlu in Hoferju na voljo samo sir evropskega porekla. V Eurospinu pa se nahaja sir evropskega porekla in porekla izven EU.

 

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri štirih trgovcih in sicer najbolj pri trgovcu Lidl za 0,81 € (3,12 %), Mercator za 0,74 € (2,24 %), Eurospin za 0,64 € (2,72 %) in pri trgovcu Spar za 0,01 € (0,04 %). Zvišale so se vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri trgovcih Tuš za 1,49 € (4,48 %) in pri trgovcu Hofer za 0,14 € (0,54 %).

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Prikazano je gibanje vrednosti najcenejše košarice za sadje in zelenjavo za interne namene, saj sta dodana tudi solata in cvetača, ki ju praviloma ne moremo dodati v analizo, saj je metrika vrednotenja cene na enoto pri trgovcih drugačna. Trgovine namreč različno ocenjujejo ceno glede na enoto, nekatere na kilogram in druge na kos. Razvidno je povišanje povprečne cene košarice sadja in zelenjave. Povprečna vrednost košarice z dodano cvetačo in solato znaša 33,07 €, kar je za 0,48 € (1,43 %) nižja vrednost kot v primerjavi z trinajstim popisom oziroma devetim popisom sadja in zelenjave (takrat je znašala 33,55 €).

 

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 27,74 €, kar je za 0,10 € (0,39 %) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri trinajstem popisu oziroma devetem popisu košarice sadja in zelenjave (27,85 €). 

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 41 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave. Največjo ponudbo ima Spar (62 izdelkov), sledijo Mercator (52 izdelkov), Tuš (41 izdelkov), Lidl (37 izdelkov), Hofer (31 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (14 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 62 izdelki) ima 4 -krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 14 izdelki). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije jabolka, sledi ji kategorija kislega zelja, orehov in korenja. Najmanjša izbira izdelkov pa je znotraj kategorije solate, cvetače in zelja.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Mercatorju in 9 v Sparu in Tušu, 6 v Hoferju in 4 v Lidlu). Označbo ekološkega proizvoda najdemo največ pri jabolkih in sicer v Mercatorju in Sparu po 2 izdelka ter po 1 v Hoferju in Lidlu. Označbo višje kakovosti najdemo v kategoriji piščančjega mesa v trgovinah Tuš po 3 izdelki, Mercator in Spar po 2 izdelka. V Lidlu najdemo tudi izdelka z oznako Zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer en izdelek v kategoriji sončničnega olje in jabolk.

 

 

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih

Tokrat večina izdelkov znotraj posameznih kategorij ni slovenskega porekla. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa sta cvetača in solata. Gozdni sadeži so v Eurospinu, Hoferju in Lidlu na voljo zgolj evropskega porekla. Medtem, ko Mercator, Spar in Tuš ponujajo vsa možna porekla, torej slovensko, evropsko poreklo in poreklo izve EU. Zmrznjen grah je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla. Eurospin prav tako ponuja grah porekla izven EU, medtem, ko Mercator in Tuš ponujata tudi zamrznjen grah slovenskega porekla. Spar pa je izmed vseh trgovcev edini, ki ponuja zamrznjen grah vseh treh porekel. Jabolka slovenskega porekla so na voljo v Tušu, Sparu in Mercatorju. Ti trgovci tudi ne ponujajo jabolka nobenih drugih porekla. Lidl in Hofer pa poleg jabolka slovenskega porekla ponujata tudi jabolka evropskega porekla. Eurospin pa je edini, ki ponuja jabolka samo evropskega porekla. Kislo zelje je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla. Hofer, Lidl in Spar pa ponujajo še kislo zelje evropskega porekla. Slovenskega in evropskega porekla je na voljo korenje pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina, ki ponuja zgolj korenje izven evropskega porekla. Krompir Hofer in Mercator ponujata poreklo vseh treh porekel. Lidl, Spar in Tuš ponujajo krompir slovenskega in evropskega porekla. Medtem, ko Hofer in Mercator pa ponujajo krompir vseh treh porekel. Eurospin pa je edini, ki ponuja samo krompir evropskega porekla. Mandarine so le pri trgovcu Lidl na voljo samo evropskega porekla, v Hoferju so na voljo iz EU in izven EU, pri ostalih pa porekla držav izven EU.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije jajc. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke. V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, testenin, moke ter masla pa prevladujejo blagovne znamke. Največ trgovinskih blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah govejega mesa, jajc, piščančjega mesa ter svinjskega mesa.

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov). V grafu primerjamo razliko v redni ceni v odstotkih (%) med najcenejšim in najdražjim izdelkom znotraj posamezne skupine izdelkov, kjer so upoštevane redne cene brez popustov – primer: 200 % pomeni, da je najdražji izdelek za 200% dražji od najcenejšega izdelka v isti kategoriji izdelkov pri določenem trgovcu

Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorije kruha, moke, sira, jabolk in testenin. V Hoferju je najdražji kruh za 570 % dražji od najcenejšega, v Tušu za 1075 %, v Mercatorju za 359 %, v Sparu za 234 %, v Lidlu za 192 % in Eurospinu za 147 %. V Sparu je najdražja moka za 290 % dražja od najcenejše, v Mercatorju za 203% in v Tušu za 201 %. V Mercatorju je sir za 209 % dražji od najcenejšega in v Sparu za 216 % višji. V Mercatorju so najdražja jabolka za 202 % dražja od najcenejših, v Lidlu za 208 %, v Sparu za 191 % in v Hoferju za 157 %. V Tušu so najdražje testenine za 227 % dražje od najcenejših, v Mercatorju za 116 %, v Hoferju za 153 % in v Sparu za 151 %. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) pa je zaslediti pri govejem mesu (le v Sparu 56 % Eurospinu 37 % in Lidlu 13 %), jajcih (v Sparu 59 % in Mercatorju 45 %) in sladkorju (Tuš 7 %, Spar 14 %, Mercator 14 %).