18.09.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 12.9. 2023

Na 8. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč zgolj 26,78 €, kar je za 6,13 % oziroma skoraj 2 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 29. 8. 2023, ko je znašala 28,53 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 5,89 % oziroma za 1,63 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 26,05 €.

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Ob začetku popisovanj je opazno nižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil. Od vključno 6. popisa naprej se je povprečna vrednost najcenejše košarice nekoliko zvišala in do vključno 7. popisa pridobivala na ceni. Na 8. popisu je bilo opazno znižanje, vrednost pa je ostala skoraj nespremenjena tudi na naslednjem popisu. Od 10. popisa naprej pa opažamo strmo upadanje povprečne vrednosti najcenejše košarice, kar nakazuje na približevanje cen med posameznimi trgovci in regulacijo le-teh. 

Na 8. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč zgolj 26,78 €, kar je za 6,13 % oziroma skoraj 2 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 29. 8. 2023, ko je znašala 28,53 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 5,89 % oziroma za 1,63 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 26,05 €.

V kolikor primerjamo vrednosti s pričetkom popisovanj (primerjava med 13. 9. 2022 in 12. 9. 2023) se je vrednost povprečne najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil znižala za kar 46,33 % oziroma za 23,12 € (iz 49,90 € na 26,78 €).

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (29. 8. 2023) znižala za 1,75 € oziroma za 6,13 %. Vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil se je najbolj znižala v Sparu (za 9,13 % oz. za 2,68 €),
sledita košarici v Eurospinu (znižanje za 6,49 % oz. za 1,89 €) in Lidlu (znižanje za 5,89 % oz. za 1,63 €). V primerjavi z zadnjim popisom 1. sklopa (27. 3. 2023) se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za kar 29,34 % oz. za 11,12 €. Na 8. popisu II. sklopa se je minimalna vrednost košarice ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja, in sicer znaša 26,78 € (cena se je spremenila za 1,75 €, v primerjavi s predzadnjim popisom dne 29. 8. 2023). Glede na zadnji popis se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice tokrat malenkost povišala in na tokratnem popisu znaša 1,72 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami znaša 26,78 €, kar je za 1,75 € oz. za 6,13 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri predzadnjem popisu (z dne 29. 8. 2023, ko je znašala 28,53 €).

Pri 8. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

—najcenejša košarica v vrednosti 26,05 € je pri  trgovcu Lidl (1,63 € oz. 5,89 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 27,68 €)

—druga najcenejša košarica v vrednosti 26,44 € je pri trgovcu Hofer (1,43 € oz. 5,13 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 27,87 €)

—tretja najcenejša košarica v vrednosti 26,53 € je pri trgovcu Mercator (1,38 € oz. 4,94 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 27,91 €)

—tretja najdražja košarica v vrednosti 26,67 € je pri trgovcu Spar (2,68 € oz. 9,13 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 29,35 €)

—druga najdražja košarica v vrednosti 27,21 € je pri trgovcu Eurospin (1,89 € oz. 6,49 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 29,10 €)

—najdražja košarica v vrednosti 27,77 € je pri trgovcu Tuš (1,51 € oz. 5,16 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 29,28 €).

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih

Vrednost najcenejše osnovne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša košarica mesa je na voljo v Lidlu in znaša 13,24 €. Nekoliko dražja košarica mesa je na voljo v Mercatorju (13,27 €), sledi košarica v Hoferju (13,43 €) ter košarica v Sparu (13,57 €), nekoliko dražja je košarica v Eurospinu (13,67 €). Najdražja košarica mesa je v Tušu, kjer skupna vrednost košarice mesa znaša 14,02 €. Najdražja košarica je dražja od najcenejše zgolj za 0,78 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 5,03 €. Druga najdražja košarica je na voljo v Mercatorju in v Eurospinu (4,90 €). Najcenejša košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer njena vrednost znaša 4,66 €. Nekoliko dražja košarica je na voljo v Hoferju, ta znaša 4,73 €, naslednja pa je v Sparu v vrednosti 4,80 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,37 €. 

Vrednost najcenejše osnovne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 2,87 €. Najcenejša košarica žitnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer stane 2,29 €. Naslednja najcenejša košarica je na voljo v Hoferju (2,43 €), zgolj 1 cent dražja je košarica v Mercatorju (2,44 €), sledi košarica v Sparu (2,46 €) ter košarica v Eurospinu (2,64 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,58 €. 

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami znaša 26,71 €, kar je za 0,19 % (oz. 0,05 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri predzadnjem popisu (28,49 €). 
Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 26,05 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 27,77 € pa pri trgovcu Tuš. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami zgolj pri enem trgovcu, in sicer v Sparu, pri ostalih trgovcih pa ni razlike v ceni redne ali akcijske košarice:

  • Vrednosti košaric se razlikujejo pri trgovcu Spar (za 0,42 €).
  • Pri trgovcih Mercator, Lidl, Hofer, Tuš in Eurospin pa ni razlike med košarico z rednimi in akcijskimi cenami. 

 

Pregled povprečne cene osnovne mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah 

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, z izjemo Hoferja, ki ponuja zgolj goveje meso evropskega porekla. Povprečna cena slovenskega mesa pa se giblje od 6,24 € na 1 kg v Tušu in do 10,14 € na 1 kg v Sparu.

Eurospin je edini ponudnik piščančjega mesa le evropskega porekla in porekla izven EU, vsi ostali trgovci imajo v ponudbi meso slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa evropskega porekla se nahaja pri trgovcu Mercator, kjer stane 4,09 €. Meso slovenskega izvora ponujajo v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa slovenskega porekla je 8,52 €, in sicer v Lidlu, najvišja povprečna cena pa znaša 14,31 € v Hoferju. 

Pri svinjskem mesu vsi trgovci, z izjemo Eurospina ponujajo svinjsko meso slovenskega porekla, Hofer, Lidl in Mercator pa ponujajo tako meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla. Eurospin ima v ponudbi le meso evropskega porekla. Povprečne cene slovenskega svinjskega mesa se gibljejo od 2,99 € (Spar) in vse do 7,99 € (Hofer). V Hoferju, Lidlu in Mercatorju je povprečna cena mesa evropskega porekla nižja od povprečne cene mesa slovenskega porekla.

Pregled povprečne cene osnovne mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo samo jogurte slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena jogurta je v Eurospinu, Lidlu in Hoferju, kjer je povprečna cena 0,89 € na 1 kg oz. 1 L. Najvišja povprečna cena jogurta pa je v Sparu, kjer je povprečna cena 1,73 €. 

Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla, najcenejše maslo porekla iz EU se nahaja v Eurospinu, kjer je povprečna cena 1,99 €. Vsi trgovci, razen Eurospina pa ponujajo maslo slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena je v Hoferju (2,54 €), najvišja povprečna cena pa v Mercatorju (3,87 €). 

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo  sir gavda slovenskega porekla. Povprečna cena sira slovenskega porekla je višja, kakor cena sirov s poreklom iz EU in izven EU. Najnižja povprečna cena izdelkov s slovenskim poreklom je v  Sparu (4,98 €), najvišja pa v Tušu (5,20 €). Eurospin, Hofer in Lidl imajo na voljo le sir evropskega porekla. 

Večina trgovcev ponuja sveže mleko slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja zgolj mleko evropskega porekla. Mleko s slovenskim poreklom in najnižjo povprečno ceno je na voljo v Lidlu, kjer stane 0,89 €, najvišja povprečna cena pa je v Sparu, kjer stane 1,52 €. 

 

Pregled povprečne cene osnovne žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena ponujenih slovenskih izdelkov je od 1,92 € (Eurospin) do 4,22 € (Mercator). Lidl je edini, ki ponuja tudi kruh evropskega porekla, Spar pa edini, ki ponuja tudi kruh s poreklom izven EU.

Pri vseh trgovcih, z izjemo Lidla je na voljo moka slovenskega porekla. Slovenski izdelki imajo povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,44 € (Spar). Mercator in Lidl ponujata tudi moko evropskega porekla, ki je v povprečju cenejša od moke slovenskega porekla (v Mercatorju je cenejša za 0,42 €).

Testenine evropskega porekla so v povprečju dražje od testenin slovenskega porekla in testenin s poreklom izven EU. Na voljo pa so v Eurospinu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Vsi trgovci (z izjemo Eurospina) ponujajo tudi testenine slovenskega porekla. Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 1,23 € (Hofer) in 2,86 € (Tuš), evropskega porekla med 1,70 € (Eurospin) in 2,98 € (Mercator) ter porekla izven EU med 2,08 € (Lidl) in 2,38 € (Spar).

 

Pregled povprečne cene osnovne košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsa popisana jajca so slovenskega porekla - povprečna cena se giblje med 1,99 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 2,69 € (Spar).

Sladkor je na voljo le z evropskim poreklom ali poreklom izven EU - povprečna cena evropskega porekla se giblje med 1,29 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 1,44 € (Mercator in Spar). Povprečna cena porekla izven EU pa je 1,49 € (v Mercatorju in Tušu). 

Z izjemo Eurospina in Lidla, vsi trgovci ponujajo sončnično olje slovenskega porekla. Olja izven držav EU ne ponujata trgovca Lidl in Spar. Povprečna cena olja slovenskega porekla se giblje med 1,95 € (Hofer) in 4,18 € (Spar), evropskega porekla med 1,29 € (Eurospin in Lidl) in 3,14 € (Mercator) ter porekla izven EU med 1,29 € (Hofer) in 2,99 € (Eurospin). Povprečna cena slovenskega olja je višja od povrečnih cen olj iz tujine.

 

Pregled izbire osnovne košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju, Hoferju in Lidlu, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla. V Hoferju, Lidlu in Mercatorju pa lahko najdemo tako svinjsko meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla.

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa imata na voljo Tuš in Spar (11 izdelkov), sledi jima Mercator (9 izdelkov). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi po 1 izdelek piščančjega mesa evropskega porekla. V Lidlu je na voljo 5 izdelkov,  v Hoferju 6 izdelkov (1 s poreklom iz EU). Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 4 izdelki). 

Pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja je na voljo goveje meso slovenskega porekla. Po 2 izdelka sta na voljo v Sparu, Mercatorju, Lidlu in Eurospinu, Tuš ima na voljo le en izdelek s slovenskim poreklom, Hofer pa le en izdelek evropskega porekla. 

Pregled izbire osnovne košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri petih trgovcih od šestih je na voljo sveže polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar ponuja 9 slovenskih izdelkov, Mercator 6, Tuš 3, Lidl in Hofer po 2. Hofer in Spar imata na voljo tudi en izdelek iz EU, Eurospin pa le en izdelek iz EU. 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo v Tušu, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponujajo tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenskega porekla. Spar ima 8 slovenskih izdelkov od skupno 16, Tuš 7 od skupno 12, Mercator 6 od skupno 11 - enega ima tudi s poreklom izven EU. Lidl in Hofer ponujata 2 slovenska izdelka, Eurospin pa nobenega. Eurospin ima v ponudbi 1 izdelek iz EU in 1 izven EU.

Jogurt je pri vseh trgovcih slovenskega porekla (Spar ponuja 5 izdelkov, Mercator 4, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek). 

Pregled izbire osnovne košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 11 od skupno 12 izdelkov, v Sparu 7 od skupno 9 izdelkov in Mercatorju 6 od skupno 7 izdelkov. Tuš, Spar in Mercator imajo na voljo tudi po en izdelek s poreklom iz EU, le Spar pa še dodatno en izdelek s poreklom izven EU. Hofer in Lidl imata na voljo 2 izdelka slovenskega porekla, Lidl pa dodatno še 2 izdelka porekla izven EU. Eurospin pa ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine z evropskim poreklom, in sicer 4 izdelke.

Pri vseh trgovcih, z izjemo Lidla je na voljo moka slovenskega porekla. Največ izbire je pri trgovcu Spar (10 izdelkov), sledi Tuš s 6 in Mercator s 5 izdelki moke slovenskega porekla. Lidl in Mercator ponujata tudi moko evropskega porekla (3 izdelki v Mercatorju in 1 izdelek v Lidlu).

Bel kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi po 1 izdelek belega kruha evropskega porekla in Sparu, kjer je na voljo en izdelek porekla izven EU. Največ ponudbe slovenskega belega kruha je v Mercatorju in Sparu (11 izdelkov), sledi Tuš (10 izdelkov), Eurospin s 4 slovenskimi izdelki in Lidl ter Hofer s 3 izdelki belega kruha slovenskega porekla.

Pregled izbire osnovne košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Vsi trgovci, razen Eurospina in Lidla ponujajo slovensko sončnično olje. Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi tremi porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Lidlu je na voljo le olje evropskega porekla, v Sparu je poleg slovenskega na voljo tudi olje s poreklom iz EU, Eurospin pa ponuja olja s poreklom iz in izven EU. 

Vsi trgovci ponujajo sladkor evropskega porekla. V Lidlu, Hoferju in Eurospinu je na voljo po 1 izdelek evropskega porekla, v Sparu in Mercatorju pa po 2 izdelka evropskega porekla ter v Tušu 3 izdelki. Poleg tega imata trgovca Tuš in Mercator na voljo tudi sladkor s poreklom držav izven EU.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu, po 1 izdelek pa v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

 

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov)

Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorij jabolk, belega kruha, piščančjega mesa, moke, sira gavda, svinjskega mesa in testenin. V Mercatorju je najdražji bel kruh za 625 % dražji od najcenejšega, v Sparu za 410 %, v Tušu za 386 % v Hoferju za 385 %, v Lidlu za 308 % in v Eurospinu za 173 %. V Sparu so najdražja jabolka za 411 % dražja od najcenejših, v Mercatorju za 381 %, v Lidlu za 360 %, v Eurospinu za 349 % in v Hoferju za 160 %. V Tušu so najdražje testenine za 324 % dražje od najcenejših, v Sparu za 297 %, v Lidlu za 271 %, Mercatorju za 243 % in Eurospinu za 130 %. V Hoferju je najdražje piščančje meso za 459 % dražje od najcenejšega, v Sparu za 319 %, v Tušu za 310 %, v Mercatorju za 286 %, v Lidlu za 164 % in v Eurospinu za 138 %. V Sparu je najdražje sončnično olje za 364 % dražje od najcenejšega, v Tušu za 209 %, v Mercatorju za 155 % in v Eurospinu za 132 %. V Sparu je najdražji sir gavda za 274 % dražji od najcenejšega, v Mercatorju za 249 %, v Tušu za 239 % in v Lidlu za 168 %. V Sparu je najdražja moka 328 % dražja od najcenejše, Mercatorju za 203 %, v Tušu za 201 % in v Hoferju za 101 %. V Lidlu je najdražje svinjsko meso za 291 % dražje od najcenejšega, v Tušu za 237 %, v Hoferju za 201 % in v Mercatorju za 167 %. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) je zaslediti pri govejem mesu, jajcih in sladkorju.

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 65 izdelkov v vseh petnajstih kategorijah osnovnih skupinah živil.

Največjo ponudbo ima Spar (104 izdelki), sledita Tuš in Mercator (84 izdelkov). Manjšo izbiro imata Lidl (42 izdelkov) in Hofer (39 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (34 izdelkov).

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 104 izdelki) ima več kot trikrat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 34 izdelki).

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij belega kruha, masla, moke, piščančjega mesa, sončničnega olja in testenin.

Najmanjša izbira je znotraj kategorij govejega mesa, jajc, jogurta in svinjskega mesa.

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, z izjemo masla, sira gavda, sladkorja in sončničnega olja.

Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil z vsemi tremi porekli, in sicer iz Slovenije, Evrope in izven Evrope (sir gavda, maslo in sončnično olje v Mercatorju; testenine in sir gavda v Sparu; sončnično olje v Tušu in sončnično olje v Hoferju.

Pri vseh trgovcih so izključno slovenskega porekla na voljo izdelki v kategorijah govejega mesa (z izjemo Hoferja), jajc, jogurta in belega kruha (z izjemo Lidla in Spara).

Svinjsko meso je pri večini trgovcev na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja le svinjsko meso evropskega porekla. Hofer, Lidl in Mercator imajo v ponudbi poleg slovenskega porekla tudi poreklo iz Evrope. Le Tuš in Spar ponujata svinjsko meso zgolj slovenskega porekla.

Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir gavda, piščančje meso, sveže polnomastno mleko in maslo).

Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo z evropskim poreklom, pri dveh trgovcih pa tudi s poreklom izven EU (Mercator in Tuš).

 

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ponuja le 2 proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti, in sicer ponuja jabolka z oznako izbrana kakovost Slovenije in ekološki proizvod.

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu, 9 izdelkov v Tušu, 7 izdelkov v Mercatorju, 5 izdelkov v Hoferju in 4 izdelki v Lidlu).

Označbo ekološkega proizvoda najdemo največ pri maslu, svežem polnomastnem mleku in jabolkih.

Označbo višje kakovosti v največji meri najdemo v kategoriji piščančjega mesa, kjer so v Tušu na voljo 3 izdelki, v Sparu in Mercatorju pa sta na voljo po dva izdelka. Označbo višje kakovosti pa najdemo tudi pri siru gavda, in sicer po 1 izdelek v Tušu, Sparu ter Mercatorju.

V Lidlu najdemo tudi izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer pri 1 izdelku v kategoriji sončničnega olja.

 

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Skoraj izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije jajc (izjema Tuš in Spar) in svinjskega mesa (z izjemo Hoferja, Mercatorja in Lidla).

Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke.

V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, moke in testenin prevladujejo blagovne znamke.

 

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Na 7. popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil, dne 12. 9. 2023 se je povprečna vrednost v primerjavi s prvim uradnim popisom znižala za 21,71 %. Vrednost povprečne najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je na tokratnem popisu ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč 43,86 €, kar je za 5,19 % oziroma 2,40 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom z dne 29. 8. 2023, ko je znašala 46,26 €. Znižala se je tudi minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil za 4,42 % oziroma 1,98 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 42,86 €.

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (29. 8. 2023) znižala za 2,40 € oziroma za 5,19 %.

Minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (29. 8. 2023) znižala za 4,42 %, prav tako tudi maksimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28. osnovnih skupin živil za 5,89 %.

Glede na popis z dne 29. 8. 2023 se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice zmanjšala, saj je pri popisu (29. 8. 2023) znašala 3,05 €, na tokratnem popisu pa znaša 2,21 €.

Najcenejša razširjena košarica je na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 42,86 €. Nekoliko dražja košarica, a druga najcenejša je na voljo pri trgovcu Mercator, v vrednosti 43,15 € in tretja najcenejša pri trgovcu Hofer, v vrednosti 43,21 €.

Najdražja košarica je na voljo pri trgovcu Tuš, v vrednosti 45,07 €. Nekoliko nižja vrednost košarice je pri trgovcu Spar, v vrednosti 44,5 € in tretja najdražja košarica je pri trgovcu Eurospin, v vrednosti 44,37 €.

 

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost razširjene košarice znaša 43,86 €, razlika med najnižjo in najvišjo ceno košarice pa znaša 2,21 €.

Pri 7. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:
- najcenejša košarica v vrednosti 42,86 € je pri trgovcu Lidl (1,98 € oz. 4,42 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 44,84 €)
- druga najcenejša košarica v vrednosti 43,15 € je pri trgovcu Mercator (2,24 € oz. 4,94 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 45,39 €)
- tretja najcenejša košarica v vrednosti 43,21 € je pri trgovcu Hofer (2,16 € oz. 4,76 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 45,37 €)
- tretja najdražja košarica v vrednosti 44,37 € je pri trgovcu Eurospin (2,21 € oz. 4,74 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 46,58 €)
- druga najdražja košarica v vrednosti 44,50 € je pri trgovcu Spar (3,39 € oz. 7,08 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 47,89 €)
- najdražja košarica v vrednosti 45,07 € je pri trgovcu Tuš (2,44 € oz. 5,14 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 47,51 €).

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu

Vrednost najcenejše razširjene košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice mesa znaša 17,26 €. Najcenejša razširjena košarica mesa je na voljo v Mercatorju (skupna vrednost 16,81 €). Nekoliko dražje so košarice v Lidlu (skupna vrednost 16,99 €), Hoferju (skupna vrednost 17,18 €) in Eurospinu (17,39 €). Najdražja košarica je na voljo v Tušu (17,73 €), cenejša pa je košarica v Sparu (17,47 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,92 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 7,95 €. Naslednji sta košarici v Mercatorju in Eurospinu, v vrednosti 7,71 € in tretja v Sparu, v vrednosti 7,61 €. Najcenejša razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer njena vrednost znaša 7,45 €. Druga najcenejša košarica pa je v Hoferju, v vrednosti 7,53 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,50 €. 

Vrednost najcenejše razširjene košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 3,18 €. Druga najdražja je v Eurospinu s ceno 3,01 € in tretja v Mercatorju s ceno 2,56 €.

Najcenejša razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Lidlu (v vrednosti 2,45 €), druga v Hoferju v vrednosti 2,49 € in tretja v Sparu v vrednosti 2,53 €. 

Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,73 €, povprečna vrednost košarice pa je 2,70 €. 

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 43,78 € kar je za 5,14 % (oz. 2,37 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami na predzadnjem popisu, ko je znašala 46,15 €. 

Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 42,86 € je pri trgovcu Lidl, nekoliko dražja košarica je pri trgovcu Mercator (43,15 €) in košarica v Hoferju (43,21 €). Sledi ji košarica pri trgovcu Spar v vrednosti 44,00 €, sledi pa ji košarica pri trgovcu Eurospin v vrednosti 44,37 €. Najdražja košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 45,07 € je pri trgovcu Tuš. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri Sparu: za 0,50 € oz. za 1,12 %. Pri ostalih trgovcih pa ni razlike med razširjeno košarico z rednimi ali akcijskimi cenami. 

 

Pregled povprečne cene razširjene mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije govejega in piščančjega mesa velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične.

Hrenovke vsi trgovci prodajajo s slovenskim poreklom, katerih povprečna cena je višja od povprečne cene hrenovk z evropskim poreklom. Najcenejša povprečna cena hrenovk s slovenskim poreklom je v Hoferju, kjer je povprečna cena 3,19 €. Hrenovke s poreklom iz EU ponuja Lidl (povprečna cena 3,90 €).

Kuhan pršut s slovenskim poreklom ponujajo Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Povprečna cena je najnižja v Hoferju in Lidlu (0,90 €). Kuhan pršut s poreklom iz EU imajo na voljo Eurospin, Hofer, Mercator in Spar. V Sparu in Mercatorju je cena pršuta slovenskega porekla višja od cene pršuta iz tujine, v Hoferju pa je ravno obratno. 

Panceto ali sušeno slanino slovenskega porekla imajo na voljo vsi trgovci z izjemo Lidla. Lidl, Spar in Tuš imajo na voljo izdelke s poreklom iz EU. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Eurospinu in Hoferju (1,00 €), najvišja pa je v Sparu (3,03 €).

Pršut imajo vsi trgovci na voljo s slovenskim poreklom in poreklom iz EU. Izdelki s slovenskim poreklom so najdražji pri večini trgovcev z izjemo Hoferja, kjer je tudi najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov (2,11 €). Najvišja povprečna cena slovenskih izdelkov pa je v Sparu in Tušu (5,09 €).

Pregled povprečne cene razširjene mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jogurta, masla, sira gavda in svežega mleka velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične.

Kislo smetano imajo vsi trgovci, z izjemo Eurospina, na voljo s slovenskim poreklom. Eurospin ima na voljo le izdelke s poreklom izven EU, kar ponujata tudi Lidl in Spar. Izdelke s poreklom iz EU pa imajo na voljo Hofer, Mercator in Spar. Najnižjo povprečno ceno izdelkov s slovenskim poreklom ima Hofer, kjer je povprečna cena 0,65 €.

Mocarelo s slovenskim poreklom imajo na voljo le Mercator, Spar in Tuš. Vsi trgovci, razen Eurospina in Tuša imajo izdelke s poreklom iz Evrope. Eurospin, Mercator, Spar in Tuš pa ponujajo tudi izdelke izven EU. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Tušu (0,76 €).

Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci v ponudbi trajno polnomastno mleko slovenskega porekla, katerega povprečna cena je višja od povprečne cene mleka iz tujine. Najcenejša povprečna cena mleka slovenskega porekla je v Hoferju, kjer je povprečna cena 1,32 €.

Tudi trajno pol posneto mleko je z izjemo Eurospina pri vseh trgovcih na voljo s slovenskim poreklom. Povprečne cene so višje od mleka s poreklom izven Slovenije, z izjemo Hoferja, kjer je tudi najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov, in sicer 0,93 €.

 

Pregled povprečne cene razširjene žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije belega kruha velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj je kategorija identična.

Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci na voljo bagete s poreklom iz Slovenije, povprečne cene slovenskih izdelkov pa so večinoma nižje od izdelkov s poreklom iz tujine. Najcenejša povprečna cena je v Lidlu (0,39 €). Eurospin ponuja izdelke iz EU in izven EU, Spar ponuja izdelke z vsemi tremi porekli, Mercator pa poleg slovenskih izdelkov nudi tudi evropske izdelke. Izključno bagete slovenskega porekla ponujajo trgovci Hofer, Lidl in Tuš. 

Vsi trgovci imajo na voljo kajzerice s poreklom iz Slovenije. Najnižja povprečna cena je v Hoferju in Lidlu (0,28 €). Mercator in Tuš ponujata tudi kajzerice s poreklom iz EU, medtem ko Eurospin in Spar ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU.

Polbel kruh s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih. Tuš je edini, ki ponuja polbel kruh z evropskim poreklom, povprečna cena pa je višja od kruha s slovenskim poreklom. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Hoferju (0,87 €), najvišja pa v Tušu (3,82 €).

Žemlje ponujajo vsi trgovci s slovenskim poreklom. Najcenejša povprečna cena je v Lidlu, Hoferju in Sparu, kjer ta znaša 0,24 €, najdrajžja povprečna cena žemlje slovenskega porekla pa je v Tušu, in sicer 0,37 €. Eurospin pa poleg žemelj slovenskega porekla, ponuja tudi žemlje porekla izven EU, katerih cena je nižja od slovenskega porekla (0,19 €).

Pregled povprečne cene razširjene košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jajc in sončničnega olja velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične. 

Oljčno olje s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina, kjer je povprečna cena slovenskih izdelkov večinoma nižja od povprečne cene tujih izdelkov (z izjemo Hoferja). Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Lidlu (6,84 €), evropskih izdelkov v Eurospinu (8,03 €) in izdelkov izven EU prav tako v Eurospinu, kjer je povprečna cena 9,32 €. Vsi trgovci, z izjemo Lidla ponujajo tako izdelke s poreklom iz EU, kot tudi izdelke izven EU. Lidl ima na voljo le izdelke evropskega in slovenskega porekla.

 

Pregled izbire razširjene košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci imajo na voljo pršut slovenskega in evropskega porekla. Največ izdelkov imajo v ponudbi Spar (9), Mercator in Hofer (6 izdelkov), sledi jim Tuš s 5 izdelki, v Eurospinu so na voljo 4 izdelki in v Lidlu 3 izdelki. Eurospin edini ponuja pršut porekla držav izven EU (1 izdelek). 

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa imata na voljo Tuš in Spar (11 izdelkov), sledi jima Mercator (9 izdelkov). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi piščančje meso porekla iz EU (po 1 izdelek). V Hoferju je na voljo 6 izdelkov, v Lidlu pa 5 izdelkov. Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 4 izdelki). 

Največji izbor piščančjih hrenovk je na voljo v Tušu (7 izdelkov), sledita Spar ter Mercator s 6 izdelki. Lidl ponuja 5 izdelkov najmanjšo ponudbo hrenovk imata Hofer in Eurospin (1 izdelek). Vse hrenovke pri vseh trgovcih so slovenskega porekla, le Lidl poleg slovenskega porekla ponuja tudi hrenovke evropskega porekla (2 izdelka). 

Največji izbor pancete ali sušene slanine je na voljo v Tušu (5 izdelkov), sledita Mercator in Spar (3 izdelki). Lidl, Eurospin in Hofer ponujajo po 1 izdelek pancete ali sušene slanine.

V kategoriji kuhanega pršuta Eurospin ponuja 3 izdelke izključno evropskega porekla, ostali pa ponujajo po 1 izdelek slovenskega porekla. Hofer, Mercator in Spar ponujajo izdelke  tudi evropskega porekla.

Goveje meso je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla. Hofer ima v ponudbi tudi 1 izdelek porekla iz EU.

Pregled izbire razširjene košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina trgovcev ima na voljo trajno polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar, Mercator, Lidl in Hofer poleg trajnega polnomastnega mleka slovenskega porekla, ponujajo tudi izdelke evropskega porekla, Tuš pa porekla izven EU. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno evropskega porekla.  

Največjo ponudbo slovenskega trajnega pol posnetega mleka imajo Spar, Tuš in Mercator (4 izdelki). Vsi trgovci ponujajo izdelke slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja izključno izdelke evropskega porekla (2 izdelka). Trgovca Spar in Lidl ponujata po 2 izdelka slovenskega porekla in po 1 izdelek porekla izven EU oz. evropskega porekla.

Sveže polnomastno mleko je pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina na voljo slovenskega porekla. Največjo izbiro svežega polnomastnega mleka slovenskega porekla ima Spar (9 izdelkov), sledi mu Mercator s 6 izdelki. Tuš ponuja 3 izdelke slovenskega porekla, Lidl in Hofer pa po 2 izdelka. Spar in Hofer poleg slovenskega porekla, ponujata tudi sveže polnomastno mleko evropskega porekla. Eurospin ponuja zgolj sveže mleko evropskega porekla (1 izdelek). 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponuja tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Mocarela je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša in Eurospina. Največ mocarele je na voljo v Sparu (7 izdelkov), kjer je večina izdelkov na voljo tujega porekla. Zgolj 1 izdelek ima na voljo Eurospin, ostali trgovci pa ponujajo po 2 izdelka (Lidl, Hofer in Tuš) in 5 izdelkov (Mercator). 

Velika večina trgovcev ima na voljo maslo slovenskega in evropskega porekla. Največ jih je na voljo v Sparu, in sicer 16 izdelkov. Najmanj pa v Eurospinu, kjer sta na voljo zgolj po en proizvod evropskega in po en proizvod porekla izven EU. Tuš ima na voljo 12 izdelkov, Mercator pa enega manj. Lidl ponuja 4 izdelke ter Hofer 5 izdelkov masla.

Največ izdelkov kisle smetane ponuja Spar, in sicer 12 proizvodov, ki so po večini slovenskega porekla. Sledi Mercator z 10 izdelki, nato sledita Tuš in Lidl s 5 izdelki. Eurospin in Hofer ponujata le 3 izdelke kisle smetane. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno porekla držav izven EU. 

Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla (v Sparu je na voljo 5 izdelkov, v Mercatorju 4, v Tušu 3 izdelki, Lidl, Hofer in Eurospin pa ponujajo zgolj 1 izdelek).

Pregled izbire razširjene košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Žemlje so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki poleg slovenskih žemelj ponuja tudi žemlje s poreklom izven EU. Tuš ponuja po 4 izdelke, Spar po 3, vsi ostali trgovci pa po 2 izdelka žemelj.

Polbel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla. Izjema je le Tuš, ki poleg slovenskega ponuja tudi polbel kruh z evropskim poreklom. 

Kajzerice so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Spara in Eurospina, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU in Mercatorja ter Tuša, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice evropskega porekla. 

Bel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi kruh evropskega porekla (1 izdelek) in Sparu, ki ponuja po 1 izdelek porekla držav izven EU. Največjo ponudbo belega kruha ima Spar (12 izdelkov), Mercator (11 izdelkov), sledi jima Tuš (10 izdelkov), Lidl in Eurospin (4 izdelki) ter Hofer s 3 izdelki.

Vsi trgovci razen Eurospina ponujajo bagete slovenskega porekla. Eurospin ponuja zgolj bagete evropskega porekla in porekla držav izven EU. Mercator poleg baget slovenskega porekla ponuja tudi bagete evropskega porekla (2 izdelka), Spar pa poleg baget slovenskega porekla ponuja po 1 izdelek evropskega porekla in po 1 izdelek porekla izven EU.

 

Pregled izbire razširjene košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer, Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi 3 porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je na voljo olje s slovenskim in evropskim poreklom. V Lidlu je na voljo 1 olje evropskega porekla, v Eurospinu pa je na voljo olje zgolj porekla izven EU in evropskega porekla. 

Vsi trgovci imajo na voljo oljčno olje evropskega porekla. V Tušu, Sparu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa ponujajo tudi izdelke slovenskega porekla. V Tušu, Sparu, Mercatorju, Hoferju in Eurospinu ponujajo tudi oljčno olje porekla držav izven EU. 

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu in po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu) 


V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 113 izdelkov v vseh 28 skupinah živil razširjene košarice

Največjo ponudbo ima Spar (174 izdelkov), sledijo Mercator (147 izdelkov) in Tuš (131 izdelkov). Manjšo izbiro imata Lidl (79 izdelkov) in Hofer (77 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (69 izdelkov). 

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 174 izdelki) ima več kot 2-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 69 izdelki). 

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij oljčnega olja, masla, belega kruha, kislih smetan, piščančjega mesa, piščančjih hrenovk ter pršuta. 

Najmanjša izbira je znotraj kategorij banan, limon, jajc, žemelj, kajzeric, govejega mesa, kuhanega pršuta in mocarele. 

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo masla, oljčnega olja, sončničnega olja, limon, banan, čebule in mocarele.

Izključno slovenskega porekla sta kategoriji jogurta in jajc.

Vsi trgovci ponujajo pršut slovenskega in evropskega izvora, Eurospin pa ponuja še pršut porekla izven EU.

Večina trgovcev ponuja piščančje hrenovke slovenskega izvora, z izjemo Lidla, ki ponuja poleg slovenskih izdelkov tudi izdelke evropskega porekla.

Mocarela je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, z izjemo Eurospina in Tuša, ki ponujata le mocarelo porekla držav izven EU. Slovensko poreklo je na voljo v Tušu, Mercatorju in Sparu. Mocarela porekla izven EU pa je na voljo v Eurospinu, Mercatorju, Sparu in Tušu.

Korenje je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla z izjemo Hoferja, ki ponuja zgolj slovenski proizvod. Korenje slovenskega porekla je na voljo v Hoferju, Lidlu, Sparu, Mercatorju in Tušu. Eurospin ponuja korenje le evropskega porekla in porekla držav izven EU.

Vse limone in banane so na voljo tujega porekla.

Vse kajzerice in žemlje so na voljo slovenskega porekla pri vseh trgovcih. Eurospin ima obe kategoriji na voljo tudi s poreklom izven EU. Spar ima na voljo kajzerice s poreklom izven EU, Tuš in Mercator pa s poreklom iz EU.

Skoraj vsi izdelki v kategorijah belega kruha, polbelega kruha, govejega mesa so na voljo slovenskega porekla.

 

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z različnimi znaki kakovosti, med katerimi izstopajo predvsem oznake izbrana kakovost, ekološki proizvod in zaščitena geografska označba.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu, 9 v Tušu, 7 v Mercatorju, 5 v Hoferju in 4 v Lidlu). V Mercatorju, Sparu ter Tušu ponujajo piščančje meso z označbo višje kakovosti.

Oznako ekološkega proizvoda najdemo največ pri korenju. V Mercatorju, Lidlu, Eurospinu in Tušu je na voljo po 1 izdelek in v Sparu 3 izdelki.

V Eurospinu najdemo 5 izdelkov z označbo ekološki proizvod (1 izdelek korenja, 1 izdelek oljčnega olja, 2 izdelka limon, 1 izdelek jabolk) ter 1 označbo zaščitene geografske označbe pri pršutu.

Hofer ponuja 5 izdelkov piščančjega mesa, 1 proizvod masla, 1 proizvod jabolk in 1 izdelek trajnega polnomastnega mleka z oznako izbrana kakovost Slovenije. Ponuja tudi 2 izdelka oljčnega olja in po 1 izdelek čebule, trajnega polnomastnega mleka, mocarele, masla, kisle smetana in banan z označbo ekološkega prozvoda. Ponuja tudi dva produkta pršuta, 1 proizvod z zaščiteno geograsko označbo in 1 proizvod z zajamčeno tradicionalno posebnost.

Lidl ponuja 6 produktov z oznako izbrana kakovost Slovenije. Prav tako je možno kupiti 4 proizvode z oznako ekološki proizvod in sončnično olje z oznako zajamčena tradicionalna posebnost ter oljčno olje integrirane pridelave.

Mercator ponuja izdelke s shemo izbrana kakovost Slovenije v kategorijah trajnega polnomastnega mleka, svežega polnomastnega mleka, piščančjega mesa, piščančjih hrenovk, masla, jogurta in jabolk. Prav tako je na voljo 9 izdelkov z označbo ekološkega proizvoda. Označba višje kakovosti je na voljo v kategorijah piščanjega mesa in piščančjih hrenovk. 2 izdelka oljčnega olja sta na voljo z oznako zaščitena označbo porekla. Zaščitena geografska označba je pri dveh kategorijah, in sicer 3 proizvodi pršuta in 1 proizvod pancete ali sušene slanine.

 

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Največ blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah oljčnega olja, sončničnega olja, belega kruha, trajnega polnomastnega mleka, piščančjih hrenovk, pancete ali sušene slanine in pršuta.

V Eurospinu je večina izdelkov trgovinske blagovne znamke, vključno z maslom, bagetami, jajci, jogurti, trajnim pol posnetim mlekom, svežim polnomastnim mlekom, trajnim polnomastnim mlekom, mocarelo, sirom gavda, govejim mesom in kuhanim pršutom.

Tuš, Mercator in Spar imajo največ izdelkov različnih blagovnih znamk, ki ne spadajo v kategorijo trgovinskih blagovnih znamk.

Izdelki, ki so obarvani v sivo bravo (piščančje meso, panceta ali sušena slanina in pršut) nimajo podatkov o tipu blagovne znamke.