Pravila o zasebnosti in piškotkih

Zadnja sprememba: 22.3.2023

O pravilih o zasebnosti

Pravila o zasebnosti določajo na kakšen način Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22,  1000 Ljubljana pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni, preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Pravila o zasebnosti veljajo za uporabo spletnega mesta Primerjaj-cene.si, prijavo na obveščanje o novostih, obveščanje preko družbenih omrežij, uporabo katerega  koli spletnega mesta Primerjaj-cene.si.  

V pravilih o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • namen, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost pravil o zasebnosti.

Prosimo vas, da natančno preberete pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti.

Za koga veljajo ta pravila o zasebnosti?

Ta pravila o zasebnosti in uporabi piškotkov veljajo za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe, ki so objavljena na spletnem mestu (https://www.primerjaj-cene.si/sl/hrana/pogoji-uporabe/) šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto Primerjaj-cene.si, vključno z njegovimi podstranmi. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto Primerjaj-cene.si.

Z uporabo spletnega mesta Primerjaj-cene.si uporabnik potrjuje, da se strinja s temi pravili o zasebnosti in piškotkih.

Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko družbenih medijev ali pa z uporabo spletnega mesta Primerjaj-cene.si. Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo informacije tudi iz drugih virov.

Katere vrste vaših osebnih podatkov zbiramo?

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo informacije, kot so:

 • osebno ime,
 • e-poštni naslov,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto Primerjaj-cene.si (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).

Kako uporabljamo vaše osebne podatke (nameni obdelave)?

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 • upravljanje in izboljševanje spletnega mesta Primerjaj-cene.si, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje našega spletnega mesta vašim potrebam in željam;
 • spletno vedenjsko profiliranje. Na nekaterih mestih naših spletnih strani lahko uporabljamo in/ali dovolimo tretjim osebam zbiranje vse prek spletnih orodij spremljanja, kot so piškotki in druge tehnologije sledenja in spremljanja)
 • deljenje osebnih podatkov s tretjimi osebami; Tretje osebe so povezane z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so npr. naši IT in infrastrukturni poslovni partnerji. Tretjim osebam posredujemo le najbolj nujne osebne podatke, če je le-to potrebno in anonimizirane, kadar koli je to le mogoče;
 • upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. Dodatno je to potrebno za to, da zagotovimo varen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, virusov, napak ali drugih škodljivih kod ter preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij;
 • za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s poglobljenimi raziskavami, boljšim razumevanjem želja in potreb uporabnikov in prilagajanjem spletnega mesta Primerjaj-cene.si;
 • za namene oglaševanja; V primeru soglasja za e-mail komuniciranje, kjer vas obveščamo o novostih spletnega mesta Primerjaj-cene.si, analizah fizičnega in spletnega popisa ter podobno;
 • za omogočanje komentiranja na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.
 • za namene pošiljanja e-novic o nadgradnjah spletnega mesta Primerjaj-cene.si, novicah o fizičnih in spletnih popisih ter drugih aktualnih informacijah;
 • za namene prilagoditve uporabniške izkušnje, ko uporabniki sestavljajo svoj lasten nabor izdelkov v posebni funkcionalnosti spletnega mesta Primerjaj-cene.si.
 • Podatki se lahko obdelujejo samo, če zakon tako določa in samo za namen, ki ga določa zakon ali pa na podlagi privolitve (soglasja) uporabnika. Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo podatkov.

Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili izključno v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od  namenov navedenih v prejšnjem odstavku.

Podatki se lahko obdelujejo samo, če zakon tako določa in samo za namen, ki ga določa zakon ali pa na podlagi privolitve (soglasja) uporabnika. Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo podatkov in splošne uredbe o varstvu podatkov se vodi  evidence obdelav.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke spletno mesto Primerjaj-cene.si  shranjuje na lastnih strežnikih, lociranih v Republiki Sloveniji, in strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in v Združenih državah Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA). Občasno lahko prihaja do obdelav vaših osebnih podatkov tudi izven EU in ZDA.

Obdelovalec oziroma lastnik spletnega mesta Primerjaj-cene.si bo obdeloval vaše osebne podatke v obsegu, ki je nujno potreben in le za namen, za katere se lahko obdelujejo.

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

Osebni podatki, ki se lahko zbirajo na podlagi zakonov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

Če želite več informacij o tem, kje in kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki, ter o vaši pravici do izbrisa in prenosljivosti osebnih podatkov, pišite na elektronski naslov primerjaj-cene.mkgp@gov.si ali  po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi vključujejo:

 • načelo najmanjšega obsega podatkov in obdelave,
 • usposabljanje o pomembnosti zaupnosti ter ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov,
 • stalno in celovito posodabljanje in preizkušanje naših politik in ukrepov varovanja osebnih podatkov,
 • skrbno in odgovorno izbiro naših obdelovalcev podatkov
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov,
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do svojih osebnih podatkov.

Želimo vas opozoriti, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen. Če nam posredujete kakršne koli informacije preko interneta (po elektronski pošti, preko naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite popolnoma na lastno odgovornost. Ne odgovarjamo za kakršne koli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov preko interneta.

Katere pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki vam omogočamo?

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa do podatkov,
 • Pravico do popravka,
 • Pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • Pravico do omejitve obdelave,
 • Pravico do prenosljivosti podatkov,
 • Pravico do ugovora.

Pravica do dostopa do podatkov: Vedno imate pravico do seznanitve, če se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, imate dostop do svojih osebnih podatkov in do seznanitve z naslednjimi informacijami:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: Pravico imate zahtevati, da se popravijo vaši osebni podatki, imate pravico zahtevati tudi dopolnitev vaših nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«): Pravico imate zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, :

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni zakoniti razlogi,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • če je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave. Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, če:

 • oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

 

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Spletno mesto Primerjaj-cene.si uporablja “piškotke” – to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če “piškotkov” ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotkov pogoj za uporabo spletnega mesta Primerjaj-cene.si.

Vrste piškotkov

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

 • zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno;
 • analitični piškotki so piškotki, ki jih potrebujemo za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje;
 • piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Zahtevani piškotki so:

Piškotek: ASP.NET_SessionId

Trajanje: seje

Opis: Piškotek Microsoftove ASP.NET aplikacije ohrani podatke seje med obiskom uporabnika na spletni strani.

Piškotek: PH_HPXY_CHECK

Trajanje: seje

Opis: Ta piškotek se uporablja, da shrani informacijo o trenutni seji.

Piškotek: cookieyes-consent

Trajanje: 1 leto

Opis: CookiYes uporablja ta piškotek, da si zapomni uporabnikovo preferenco glede prihodnje uporabe spletnega portala. Ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih informacij o uporabnikih portala.

Analitični piškotki so:

Piškotek: _ga_*

Trajanje: 2 leti

Opis: Piškotek je nameščen za potrebe merjenja obiskanosti spletne strani v okviru Google Analytics.

Piškotek: _ga

Trajanje: 2 leti

Opis: Ta piškotek meri število obiskovalcev, sej in drugih podatkov ter hrani podatke o uporabi spletnega mesta za potrebe analitičnega poročila. Piškotek hrani anonimizirane podatke in dodeli unikatnim uporabnikom naključno zgenerirano številko.

Podatke pridobljene na  spletnem mestu Primerjaj-cene.si ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati za komercialne namene. Podatki o izdelkih, pravnih osebah so v lasti teh oseb (vključno z imeni, blagovnimi znamkami, logotipi in drugimi podatki)so na spletnem mestu Primerjaj-cene.si uporabljeni izključno v informativne in nekomercialne namene.

Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s temi pravili o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Spletno mesto Primerjaj-cene.si si pridržuje pravico do spremembe teh pravil o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.

Veljavnost pravil o zasebnosti

Ta pravila o zasebnosti so objavljena na spletnem mestu Primerjaj-cene.si (https://www.primerjaj-cene.si/sl/hrana/pravila-o-zasebnosti/) in začnejo veljati 24.3.2023

Kontaktne informacije

Upravljavec osebnih podatkov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (01 478 90 00, gp.mkgp@gov.si).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko elektronskega naslova gp.mkgp@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Obdelovalec nekaterih osebnih podatkov, ki se zbirajo v okviru uporabe spletnega mesta Primerjaj-cene.si, je podjetje April 8 d.o.o., Avstrijska ulica 17, 1000 Ljubljana.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na gp.mkgp@gov.si  ali po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.