Izjava o dostopnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje, da bo uporabnikom omogočal dostopnost spletnega mesta Primerjaj-cene.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Primerjaj-cene.si.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu Primerjaj-cene.si sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • uporaba različnih ravni naslovov,
 • sprememba kontrasta,
 • označitev povezave,
 • večje besedilo,
 • razmik besedila,
 • ustavitev animacije,
 • skritje fotografij,
 • prilagoditev za dislektike,
 • pomočnik pri branju,
 • bralna maska,
 • zaslonski namigi,
 • poravnava besedila,
 • omogočena je prilagodljiva višina vrstic,
 • poravnava besedila,
 • sprememba nasičenosti.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto Primerjaj-cene.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta Primerjaj-cene.si nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • nekateri video posnetki nimajo na voljo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran, ker je odvisen od zunanje storitve (npr. Youtube),
 • določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo (uporaba angleških izrazov, manjkajoče tekstovne alternative...),
 • različne kompleksne preglednice s podatki,
 • različni vidni indikatorji ostrenja,
 • elementi brez ustreznega barvnega kontrasta,
 • odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila,
 • elementi brez pomenske oznake,
 • povezava brez opisnega besedila,
 • povezave z enakimi cilji z različnim opisnim besedilom,
 • ne definirana raven naslova,
 • fotografije brez zahtevanega atributa "alt",
 • fotografije s pranim atributom "alt",
 • gumbi brez opisnega besedila,
 • besedilo, kjer je onemogočeno približevanje.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 19. februarja 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 18. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu Primerjaj-cene.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana