Pogoji uporabe

Zadnja sprememba: 19. 2. 2023

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletno mesto Primerjaj-cene.si je v lasti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavlja slovensko spletno mesto za primerjanje cen živilskih izdelkov in spremljanje ponudb različnih fizičnih trgovcev. Podjetje zbira podatke o prodajnem programu s strani večine slovenskih trgovcev ter jih objavlja na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.

Odgovornost

Vsebina spletnega mesta ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na spletnem mestu Primerjaj-cene.si ali prek njega, se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti spletno mesto Primerjaj-cene.si niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega mesta, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem mestu. Za pravilnost podatkov, ki jih spletno mesto Primerjaj-cene.si pridobiva od drugih subjektov, Primerjaj-cene.si ne jamči. Odgovornost spletnega mesta Primerjaj-cene.si za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena. 

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Naša politika varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

Uporabniki spletnega mesta

Vsakršna uporaba spletnega mesta Primerjaj-cene.si, ki ni normalna uporaba posameznika, je prepovedana, pomeni gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. 

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega mesta morajo upoštevati, da je znak Primerjaj-cene.si  varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini, Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in drugimi dokumenti.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov Primerjaj-cene.si, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala Primerjaj-cene.si zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega mesta

Noben podatek oziroma informacija s spletnega mesta ne sme biti brez dovoljenja Primerjaj-cene.si uporabljena v komercialne namene.

Podatke in informacije s spletnega mesta lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja Primerjaj-cene.si je prepovedano.

Povezave na spletno mesto

Povezave na spletno mesto oziroma osnovno stran in/ali posamezne strani se dovolijo samo s pisnim soglasjem Primerjaj-cene.si.

Strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje Primerjaj-cene.si, zato Primerjaj-cene.si za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega mesta

Primerjaj-cene.si si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega mesta – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si spletni portal Primerjaj-cene.si pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega mesta oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega mesta v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta Primerjaj-cene.si bodo uporabniki in Primerjaj-cene.si reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

O piškotkih

Vse o uporabi piškotkov je opisano v Pravilih o zasebnosti.

Omejitev odgovornosti spletne strani Primerjaj-cene.si glede primerjalnika cen popisov, izvedenih v fizičnih trgovinah

Popisovanje cen izvajamo po natančno opredeljenem postopku popisa in dodatnih treh preverjanjih ter dodatnem računalniškem algoritmu preverjanja, kar v največji možni meri zmanjšuje možnosti človeških napak, čeprav jih ne odpravlja. Obenem pa nimamo vpliva na napake na strani trgovcev (na primer neustrezno označene cene izdelkov ali različne cene v različnih trgovinah v istem kraju).

Informacije, objavljene na spletnem protalu Primerjaj-cene.si, so pripravljene z največjo možno mero strokovnosti in skrbnosti ob upoštevanju metodologije, tehnologij, standardov popisa ter znanja ekipe in popisovalcev. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na tem spletnem mestu. Tako izvajalec kot naročnik zato ne prevzemata odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kateri koli fizični ali pravni osebi zaradi uporabe spletnega mesta Primerjaj-cene.si.