03.03.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 27. 2. 2023

V zadnjih dveh tednih se je podražilo pet kategorij, pri 3 kategorijah pa se povprečna cena ni spremenila. Najbolj se je podražil kruh in sicer za 3,78 %, sir za 1,78%, sladkor za 0,68%, testenine za 0,45 % in maslo 0,29 %. Najbolj se je pocenil jogurt in sicer za 4,19 %, sledijo jajca, ki so se pocenila za 2,65 %, krompir za 1,87 %, piščančje meso za 1,55 %, goveje meso za 1,14 %, jabolka za 1,10 % ter moka za 0,81 %. Spremembe cen ni mogoče zaslediti v kategorijah mleka, sončničnega olja in svinjskega mesa.

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas upoštevane so najnižje redne cene brez popustov

Pri 13. popisu se je vrednost povprečne vrednosti najcenejše košarice znižala za 0,40 € oz. za 1,01 %. Povprečna najcenejša košarica osnovnih živil ima tako v celotnem obdobju od pričetka spremljanja (od 13. 9. 2022 do 27. 2. 2023) ponovno najnižjo vrednost. Pri tokratnem popisu je najbolj opazno znižanje vrednosti nacenejše nakupne košarice pri trgovcu Mercator za 1,49 € (3,65 %), pri trgovcu Spar za 0,46 € (1,17 %) in pri Tuš za 0,30 € (0,75 %), pri trgovcu Hofer za 0,30 € (0,76 %) in pri trgovcu Eurospin le za 0,01 € (0,03 %). Le pri trgovcu Lidl se je vrednost zvišala za 0,15 € (0,38 %).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice znaša 39,17 €, kar je za 0,40 € oz. za 1,01 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri enajstem popisu (39,57€).  Najdražja košarica v vrednosti 39,76 € je pri trgovcu Tuš (0,30 € oz. 1,01 % manj kot pri dvanajstem popisu, ko je bila vrednost košarice 40,06 €). Najcenejša košarica v vrednosti 38,75 € je pri trgovcu Eurospin (0,01 € oz. 0,03 % manj kot pri dvanajstem popisu, ko je bila vrednost košarice 38,76 €)

Vrednost najcenejše nakupne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov) 


Najcenejša nakupna košarica mesa je na voljo v Eurospinu (skupna vrednost 21,47 €). Nekoliko dražja sledi košarica v Lidlu (skupna vrednost 22,05 €) in z minimalnimi razlikami ji sledita Hofer in Mercator. Najdražja nakupna košarica mesa pa je v Tušu (skupna vrednost košarice mesa pri tem trgovcu znaša 22,35 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,88 €.

 

Vrednost najcenejše nakupne košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja nakupna košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu (v vrednosti 6,70 €), druga najdražja v Eurospinu (v vrednosti 6,51 €) in tretja najdražja v Mercatorju (v vrednosti 6,35 €).Najcenejša nakupna košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Sparu (6,13 €), na drugem mestu pa sta Lidl in Hofer (v vrednosti 6,23 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,57 €.

Vrednost najcenejše nakupne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša nakupna košarica žitnih izdelkov je na voljo v Hoferju in Sparu (v vrednosti 3,06 €), druga najcenejša pa je v Eurospinu in Tušu (v vrednosti 3,16 €). Najdražja nakupna košarica žitnih izdelkov je na voljo v Lidlu (v vrednosti 3,47 €) in druga najdražja v Mercatorju (v vrednosti 3,46 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,41 €. Košarice, ki so sestavljene izključno iz izdelkov slovenskega porekla so na prvem, drugem in četrtem mestu, ostale košarice pa vključujejo po en izdelek s poreklom iz EU.

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 39,08, kar je za 0,61 % (oz. 0,24 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri dvanajstem popisu (39,32 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 38,75 € je pri trgovcu Eurospin, najdražja v vrednosti 39,38 € pa pri trgovcu Mercator. Vrednosti košaric se razlikuje v Tušu (akcijska košarica v vrednosti 39,36 € je za 0,40 € oz. 1,01 % cenejša od redne košarice, ki znaša 39,76 €), v Lidlu (akcijska košarica v vrednosti 39,04 € je za 0,14 € oz. 0,36 % cenejša od redne košarice, ki znaša 39,03 €). Pri trgovcih Eurospin, Mercator, Hofer in Spar pa ni razlike med košarico z rednimi in akcijskimi cenami.

 

Povprečna cena mesa glede na poreklo

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, povprečna cena pa se giblje od 9,30 € na 1 kg v Mercatorju in do 11,73 € na 1 kg v Sparu. Eurospin edini ponuja le piščančje meso evropskega porekla in porekla izven EU, ki pa je najcenejše na voljo. Najcenejše piščančje meso evropskega porekla se nahaja v Hoferju, kjer je cena 7,79 €. Poleg Hoferja meso slovenskega izvora ponujajo tudi Lidl, Mercator, Spar in Tuš, kjer najcenejše stane 9,14 € in se nahaja v Lidlu. Pri svinjskem mesu vsi trgovci z izjemo Eurospina in Hoferja ponujajo izključno svinjsko meso slovenskega porekla. Eurospin ponuja le meso evropskega porekla in Hofer ponuja poleg slovenskega porekla še meso evropskega porekla. Cene svinjskega mesa se gibljejo od 4,84 € (Hofer) in vse do 8,98 € v Hoferju.

Povprečna cena mlečnih izdelkov glede na poreklo

Povprečna cena jogurta slovenskega porekla se giblje od 1,19 € do 2,04 € na 1 kg oz. 1 L. Najcenejši jogurt slovenskega porekla se nahajajo v Eurospinu, Hoferju, Lidlu, kjer stanejo 1,19 € na 1 kg oz. 1 L. Najdražji jogurt se nahaja v Mercatorju in Sparu, ta stane 2,10 €. Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla. Eurospin ponuja tudi maslo porekla, ki se nahaja izven EU in stane 2,29 €, kar je tudi najnižja cena izmed masel vseh trgovcev. Eurospin, Hofer in Spar ponujajo mleko evropskega porekla, Spar in Hofer ponujata tudi mleko slovenskega porekla. Pri sirih polovica trgovcev ponuja sire slovenskega porekla (Mercator, Spar in Tuš). Najcenejši sir, ki je evropskega porekla, je na voljo v Hoferju in Lidlu. 

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu je slovenskega porekla – v Tušu 10 od skupno 11 izdelkov, v Sparu 5 od skupno 7 izdelkov, v Mercatorju 7 od skupno 8 izdelkov in v Lidlu 2 od skupno 3 izdelkov. V Lidlu je na voljo 1 izdelek s poreklom izven EU. Medtem, ko ima Hofer na voljo 1 izdelek slovenskega porekla in 2 izdelka z evropskim poreklom. Le Eurospin ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine z evropskim poreklom, in sicer 4 izdelke. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla. Kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Sparu, kjer je zabeležen tudi kruh s poreklom izven EU in Lidlu, kjer je na voljo kruh evropskega porekla.

 

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov). V grafu primerjamo razliko v redni ceni v odstotkih (%) med najcenejšim in najdražjim izdelkom znotraj posamezne skupine izdelkov, kjer so upoštevane redne cene brez popustov – primer: 200 % pomeni, da je najdražji izdelek za 200% dražji od najcenejšega izdelka v isti kategoriji izdelkov pri določenem trgovcu

Pri določenih trgovcih je bil v posamezni kategoriji zapisan le po 1 izdelek, zato v teh primerih primerjava razlik v ceni med najdražjim in najcenejšim izdelkom ni mogoča. V tekstovni analizi izpostavljamo le tiste razlike, kjer je najdražji izdelek 1.5 dražji od najcenejšega ali več (torej gre za razliko 150 % ali več). Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorije kruha, moke, sira, jabolk in testenin. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) pa je zaslediti pri govejem mesu (le v Sparu 48 % Eurospinu 20 % in Lidlu 10 %), jajcih (v Sparu 38 % in Mercatorju 45 %) in sladkorju (Tuš 7 %, Spar 14 %, Mercator 14 %).


Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)


V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 68 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (104 izdelkov), sledijo Mercator (102 izdelka) in Tuš (80 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (47 izdelkov) in Lidl (46 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (30 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 104 izdelki) ima več kot 3-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin s 30 izdelki). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije masla in jabolk, sledijo jima kruh, moka, piščančje meso, sončnično olje in testenine. Najmanjša izbira je znotraj kategorije govejega mesa, sladkorja, jajc in svinjskega mesa.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih


Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo sladkorja, masla, sira, sončničnega olja, krompirja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu, krompir v Hoferju in Sparu ter sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu). Goveje meso ter jajca so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu, kjer ponujajo svinjsko meso izključno evropskega porekla in Hoferju, ki ponujajo meso slovenskega in evropskega porekla. Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso, mleko, maslo in krompir v polovici). Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo izključno z evropskim poreklom, razen v Sparu, Mercatorju in Tušu kjer ponujajo tudi sladkor porekla držav izven EU. Sir izključno slovenskega porekla je na voljo v Sparu. V Tušu, Lidlu in Mercatorju je poleg sira slovenskega porekla na voljo tudi sir evropskega porekla.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih


Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo sladkorja, masla, sira, sončničnega olja, krompirja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu, krompir v Hoferju in Sparu ter sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu). Goveje meso ter jajca so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu, kjer ponujajo svinjsko meso izključno evropskega porekla in Hoferju, ki ponujajo meso slovenskega in evropskega porekla. Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso, mleko, maslo in krompir v polovici). Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo izključno z evropskim poreklom, razen v Sparu, Mercatorju in Tušu kjer ponujajo tudi sladkor porekla držav izven EU. Sir izključno slovenskega porekla je na voljo v Sparu. V Tušu, Lidlu in Mercatorju je poleg sira slovenskega porekla na voljo tudi sir evropskega porekla.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih


Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Mercatorju in 9 v Sparu, po 7 izdelkov v Tušu, 5 v Hoferju in 4 v Lidlu). Označbo ekološkega proizvoda najdemo največ pri jabolkih in sicer v Mercatorju in Sparu po 3 izdelki ter po 1 v Hoferju in Lidlu. Označbo višje kakovosti najdemo v kategoriji piščančjega mesa v trgovinah Mercator in Spar po 2 izdelka ter v Tušu 1 izdelek. V Lidlu najdemo tudi izdelke z oznako Zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer en izdelek v kategoriji sončničnega olje in jabolk.

 

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije jajc. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke. V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, testenin, moke ter masla pa prevladujejo blagovne znamke. Največ trgovinskih blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah govejega mesa, jajc, piščančjega mesa ter svinjskega mesa.

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost sadno zelenjavne košarice se je v primerjavi z zadnjim popisom (dne 13. 2. 2023) znižala za 0,10 € oziroma za 0,37 %. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je v primerjavi z zadnjim popisom ponovno znižala in trenutno znaša 9,51 €. Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri treh trgovcih in sicer najbolj pri trgovcu Tuš za točno 1 € (3,10 %), Mercator za 0,83 € (2,45 %) in pri trgovcu Spar za 0,36 € (1,31 %).

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Prikazano je gibanje vrednosti najcenejše košarice za sadje in zelenjavo za interne namene, saj sta dodana tudi solata in cvetača, ki ju praviloma ne moremo dodati v analizo, saj je metrika vrednotenja cene na enoto pri trgovcih drugačna. Trgovine namreč različno ocenjujejo ceno glede na enoto, nekatere na kilogram in druge na kos. Spremenila se je le enota v Sparu in sicer na tokratnem popisu smo opazili, da navajajo ceno na kos namesto na kilogram za izdelek solata ledenka. Razvidno je povišanje povprečne cene košarice sadja in zelenjave. Povprečna vrednost košarice z dodano cvetačo in solato znaša 33,55 €, kar je za 0,23 € (0,69 %) višja vrednost kot v primerjavi z dvanajstim popisom (takrat je znašala 33,32 €).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 27,85 €, kar je za 0,10 € (0,37 %) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri dvanajstem popisu oziroma osmem popisu košarice sadja in zelenjave (27,96 €). Pri trinajstem popisu so si košarice najnižjih rednih cen sadja in zelenjave brez vključene solate ledenke in cvetače po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu. Najcenejša košarica v vrednosti 23,53 € je pri trgovcu Eurospin (0,68 € oz. 2,98 % več kot pri osmem popisu, ko je bila vrednost košarice 22,85 €), druga najcenejša košarica v vrednosti 25,99 € je pri trgovcu Lidl (0,66 € oz. 2,61 % več kot pri osmem popisu, ko je bila vrednost košarice 25,33 €), tretja najcenejša košarica v vrednosti 26,17 € je pri trgovcu Hofer (0,23 € oz. 0,89 % več kot pri osmem popisu, ko je bila vrednost košarice 25,94 €), tretja najdražja košarica v vrednosti 27,12 € je pri trgovcu Spar (0,36 € oz. 1,31 % manj kot pri osmem popisu, ko je bila vrednost košarice 27,48 €), druga najdražja košarica v vrednosti 31,26 € je pri trgovcu Tuš (1,00 € oz. 3,10 % manj kot pri osmem popisu, ko je bila vrednost košarice  32,26  €), najdražja košarica v vrednosti 33,04 € je pri trgovcu Mercator (0,83 € oz. 2,45 % manj kot pri osmem popisu, ko je bila vrednost košarice 38,87 €). 

 

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 27,39 €, kar je za 0,37 € (1,37 %) več kot v primerjavi s košarico sadja in zelenjave z akcijskimi cenami iz predzadnjega popisa dne 13. 2. 2023, ko je vrednost košarice znašala 27,02 €. Vrednost se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje za 0,46 € oz. za 1,65 %. Vrednost se razlikujele pri dveh trgovcih in sicer pri trgovcu Lidl za 1,30 € (5,27 %) in Eurospin za 1,50 € (6,81 %). Pri ostalih trgovcih ni bilo opaziti vplivov akcij, ki bi spremenile vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave. Zaporedje trgovcev ostaja nespremenjeno ne glede na akcijske cene.

 

 

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava so v približno polovici slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane. Banane so pri vseh trgovcih na voljo porekla izven EU. Mandarine so v Sparu, Mercatorju in Eurospinu na voljo porekla izven EU. V Tuš in Hoferju pa so na voljo izdelki s poreklom v EU in izven EU. Lidl pa ima na voljo zgolj mandarine evropskega porekla. Limone evropskega porekla so na voljo pri vseh trgovcih, v Eurospinu pa samo 1 izdelek porekla izven EU. Jabolka slovenskega porekla so na voljo pri vseh trgovcih, največ izdelkov ponuja Mercator, in sicer kar 15, na drugem mestu je Spar s 13 izdelki, naslednji Tuš z 8 izdelki. Ter Lidl z 7 izdelki slovenskega porekla. Najmanj izbire jabolkov slovenskega porekla ima Eurospin in sicer imajo na voljo 1 izdelek. Pri trgovcih Tuš, Mercator, Evropin in Spar so na voljo orehi evropskega porekla. Tuš, Spar, in Mercator pa ponujajo tudi orehe porekla izven EU. Orehe slovenskega porekla lahko najdemo zgolj v Tušu in Sparu. Sveže zelje je pri vseh trgovcih slovenskega porekla z izjemo Eurospina in Spara, ki ponujata izključno zelje porekla držav izven EU. Kislo zelje je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, Spar, Lidl in Hofer pa ponujajo tudi kislo zelje evropskega porekla. Edini trgovec, ki ponuja tudi kislo zelje porekla držav izven EU je Lidl. Solata in cvetača sta pri vseh trgovcih na voljo izključno evropskega porekla. Korenje je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla z izjemo Eurospina, ki edini ponuja izključno korenje evropskega porekla. Poleg korenja slovenskega porekla vsi ostali trgovci ponujajo tudi vsaj 1 izdelek evropskega porekla. Krompir imajo vsi trgovci na voljo slovenskega in evropskega porekla, Spar in Hofer pa ponujata tudi krompir porekla držav izven EU. Zamrznjeni izdelki so pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla. Zamrznjeni gozdni sadeži s poreklom v EU so na voljo pri vseh trgovcih. Največjo ponudbo imata Mercator in Tuš (4 izdelki), Spar 3 izdelki, ostali pa imajo po dva izdelka oziroma manj. Zmrznjen grah s slovenskim poreklom ponujajo Tuš, Spar in Mercator, s poreklom izven EU pa trgovca Spar in Eurospin. Največjo ponudbo ima Spar s 5 izdelki, drugi je Mercator s 4 izdelki, naslednji je Tuš s 3 izdelki, Hofer, Lidl in Eurospin z 2 izdelkoma.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Večina zelenjave je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega in evropskega porekla. Banane so pri vseh trgovcih na voljo izključno porekla držav izven EU, katerih cena se giblje od 1,39 € (Tuš) do Mercatorjevih banan, ki stanejo 2,09 €. Solata in cvetača sta pri vseh trgovcih na voljo izključno evropskega porekla. Najdražja solata se nahaja v Tušu in ta stane 4,99 €, medtem, ko je najcenejša solata na voljo v Lidlu (1,39 €). Zelje je najcenejše v Mercatorju, kjer stane 0,69 €. Najdražje zelje pa ponuja Spar in sicer stane 1,39 €. Gozdni sadeži slovenskega porekla v Mercatorju, Sparu in Tušu so občutno dražji od gozdnih sadežev, ki imajo evropsko poreklo. Pri vseh trgovcih, razen pri Eurospinu je na voljo korenje slovenskega in evropskega porekla, le Eurospin pa ponuja le korenje evropskega porekla. Pri ostalih trgovcih je korenje slovenskega porekla cenejše od evropskega porekla. Pri vseh trgovcih je na voljo krompir slovenskega porekl. Pri vseh trgovcih pa je na voljo tudi krompir evropskega porekla, ki je povprečno dražji od slovenskega porekla. Limone so pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, razen Evrospina. Eurospin, Mercator, Hofer in Tuš imajo na voljo tudi porekla držav iz EU. Vsi trgovci ponujajo kislo zelje slovenskega porekla, pri trgovcih Hofer in Spar pa ponujata kislo zelje slovenskega in evropskega porekla, Lidl pa ponuja kislo zelje vseh treh porekel. Hofer in Lidl ponujata le zamrznjen grah evropskega porekla, v Eurospinu je grah evropskega porekla ugodnejši kot grah porekla držav izven EU za 0,99 €, v Mercatorju je zamrznjen grah slovenskega porekla dražji kot grah evropskega porekla, v Tušu in Sparu pa je ugodnejši slovenski. Spar, poleg Eurospina ponuja tudi zamrznjen grah porekla držav izven EU, ki je tudi najugodnejši in sicer se od tistega, ki je iz EU porekla. Vsi trgovci ponujajo jabolka slovenskega porekla. Lidl in Hofer ponujata še jabolka evropskega ter Lidl tudi izven evropskega porekla. Eurospin, hofer in Lidl imajo v ponudbi orehe evropskega porekla, Tuš ponuja vse tri porekla in Spar ter Mercator ponujata orehe tretjih drzav. Spar ima na voljo tudi orehe slovenskega porekla.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 40 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave. Največjo ponudbo ima Spar (61 izdelkov), sledijo Mercator (53 izdelkov), Tuš (48 izdelkov), Hofer (36 izdelkov), Lidl (35 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (19 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 61 izdelki) ima 3 -krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 19 izdelki). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije jabolka, sledi ji kategorija krompirja, kislega zelja in orehov. Najmanjša izbira izdelkov pa je znotraj kategorije solate, cvetače in zelja.

 

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih


Tokrat večina izdelkov znotraj posameznih kategorij ni slovenskega porekla. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa sta cvetača in solata. Slovenskega in evropskega porekla je na voljo korenje. Izključno slovenskega porekla so na voljo jabolka pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Eurospin. Prav tako je zelje izključno slovenskega porekla na voljo v vseh trgovcih, razen pri Sparu in Eurospinu, ki ponuja zelje zgolj izvora izven EU. Krompir je tako kot korenje pri večini na voljo slovenskega in evropskega porekla, le v Eurospinu imamo na voljo samo korenje evropskega porekla. Mandarine so le pri trgovcu Lidl na voljo samo evropskega porekla, v Hoferju in Tušu so na voljo iz EU in izven EU, pri ostalih pa porekla držav izven EU.

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije z izjemo Eurospina. Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja izdelkov iz sheme kakovosti.Največ izdelkov s oznakami iz sheme kakovosti je najti pri trgovcu Hofer (7 kategorije), nato pri Mercatorju in Lidl (6 kategorij), Spar (4 kategorije) in Tušu (4 kategorije).

 

Povprečna cena žitnih izdelkov glede na poreklo

Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena ponujenih izdelkov je od 2,30 € do 4,33 €. Lidl je edini, ki ponuja tudi kruh iz držav EU ter Spar je edini, ki ponuja kruh iz držav izven EU. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, s povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,44 € (Mercator). Vsi trgovci (z izjemo Eurospina) ponujajo tudi testenine slovenskega porekla. Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 1,18 € in 2,49 €, evropskega porekla med 1,78 € in 3,58 € ter porekla izven EU med 1,7 € in 2,38 €.

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu, Sparu in Hoferju, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla, Hofer pa ponuja tudi 1 proizvod evropskega porekla od skupnih 3. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu. Med tem, ko ima Hofer poleg piščančjega mesa slovenskega porekla tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa ponuja izključno piščančje meso evropskega in porekla izven Evrope. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla (v Eurospinu, Lidlu in Sparu 2 izdelka, v, Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa 1 izdelek).Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Trije trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 3, Mercator 6), v Hoferju, Lidlu in Eurospinu pa ni na voljo poltrdega polmastnega sira slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo. Pri petih trgovcev od šestih je na voljo mleko slovenskega porekla, v Tušu (vsi trije izdelki), Sparu (9 izdelkov slovenskega porekla) Mercatorju (vseh 9 izdelkov) in v Lidlu sta 2 izdelka na voljo. Eurospin in Hofer imata na voljo po 1 mleko EU izvora. Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenskega porekla. Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla z izjemo Mercatorja, ki ima na voljo mleko evropskega porekla (Spar nudi 5 izdelkov, Mercator 2, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek