31.03.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 27. 3. 2023

V zadnjih dveh tednih se je pocenilo enajst kategorij, pri dveh kategorijah se cena ni spremenila, podražila pa se je ena kategorija. Najbolj se je podražilo svinjsko meso in sicer za 5,63 %. Kategoriji jajc in jogurta pa sta ostali nespremenjeni. Najbolj se je pocenil kruh (za 8,83 %) in jabolka (5,41 %). Piščančje meso se je pocenilo za 3,16 %, sir za 2,83 %, krompir za 2,61 %, moka za 2,44 % in mleko za 2,19 %. Goveje meso, maslo, sladkor, sončnično olje in testenine pa so se pocenili za manj kot 2 %.

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Pri 15. popisu se je vrednost najcenejše košarice znižala za 0,89 € oz. za 2,30 %. Najcenejša košarica osnovnih živil pa ima v celotnem obdobju od pričetka spremljanja (od 13. 9. 2022 do 27. 3. 2023) ponovno najnižjo vrednost in sicer 35,81 €. Pri tokratnem popisu je najbolj opazno znižanje vrednosti nacenejše nakupne košarice pri trgovcu Tuš za 4,80 € (11,82 %) in pri trgovcu Spar za 2,29 € (5,98 %). 

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

V primerjavi s štirinajstim popisom je povprečna vrednost nakupne košarice znižala za 2,30 % oz. za 0,89 €.Minimalna vrednost košarice znaša pri petnajstem popisu 35,81 € (kar je za 0,47 € oz. 1,29 % manj kot pri štirinajsem popisu), maksimalna pa znaša 41,25 € (kar je za 0,18 € oz. 0,44 % več kot pri štirinajstem popisu).Glede na zadnji popis se je razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo košarice tokrat znižala, saj je pri štirinajstem popisu znaša 4,79 €, pri tokratnem, petnajstem popisu pa ta razlika znaša 2,09 €.

 

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice znaša 37,90 €, kar je za 0,89 € oz. za 2,30 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri štirinajstem popisu (38,79 €). Najcenejša košarica v vrednosti 35,81 € je pri trgovcu Tušu (4,80 € oz. 11,82 % manj kot pri štirinajstem popisu, ko je bila vrednost košarice 40,61 €). Najdražja košarica v vrednosti 41,25 € je pri trgovcu Mercator (0,18 € oz. 0,43 % več kot pri štirinajstem popisu, ko je bila vrednost košarice 41,07 €)


Vrednost najcenejše nakupne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša nakupna košarica mesa je na voljo v Eurospinu (skupna vrednost 19,37 €). Nekoliko dražja sledi košarica v Tušu (skupna vrednost 19,71 €), sledijo ji košarice Lidla, Hoferja in Spara, ki imajo med seboj minimalne razlike in se gibljejo od 21,76 € do 21,86 €. Najdražja nakupna košarica mesa pa je v Mercatorju (skupna vrednost košarice mesa pri tem trgovcu znaša 24,76 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 5,39 €.

Vrednost najcenejše nakupne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja nakupna košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu (v vrednosti 3,26 €), druga najcenejša pa je v Eurospinu (v vrednosti 3,16 €) in tretja v Tušu (v vrednosti 3,07 €). Najcenejša nakupna košarica žitnih izdelkov je na voljo v Hoferju, Lidlu in Sparu (v vrednosti 3,06 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,20 €.

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 37,77 €, kar je za 3,49 % (oz. 1,37 €) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri štirinajstem popisu (39,14 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 35,66 € je pri trgovcu Eurospin, najdražja v vrednosti 41,05 € pa pri trgovcu Mercator.

Povprečna cena mesa glede na poreklo

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, povprečna cena pa se giblje od 9,23 € na 1 kg v Hoferju in do 11,49 € na 1 kg v Sparu. Eurospin edini ponuja le piščančje meso evropskega porekla in porekla izven EU, ki pa je najcenejše na voljo. Najcenejše piščančje meso evropskega porekla se nahaja v Hoferju, kjer je cena 7,79 €. Meso slovenskega izvora ponujajo v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, Sparu in Tušu, kjer najcenejše stane 8,91 € in se nahaja v Lidlu. Pri svinjskem mesu vsi trgovci z izjemo Eurospina in Hoferja ponujajo izključno svinjsko meso slovenskega porekla, Hofer pa ponuja tako meso slovenskega in evropskega porekla. Cene svinjskega mesa se gibljejo od 4,78 € (Spar) in vse do 8,98 € v Hoferju.

Povprečna cena mlečnih izdelkov glede na poreklo

Povprečna cena jogurta slovenskega porekla se giblje od 1,19 € do 2,23 € na 1 kg oz. 1 L. Vsi trgovci ponujajo jogurte slovenskega porekla. Najcenejši jogurti slovenskega porekla se nahajajo v Eurospinu, Hoferju, Lidlu, kjer stanejo 1,19 € na 1 kg oz. 1 L. Najdražji jogurt se nahaja v Mercatorju, ta stane 2,37 €. Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla, najceneše maslo na voljo pa je Evropskega porekla v Eurospinu in stane 1,89 €. Najdražje mleko je na voljo v Sparu in stane 1,46 €, kar je za 0,83 € več kot najcenejše mleko, ki stane 0,89 € in ga lahko dobimo v Eurospinu in Lidlu. Najcenejši sir je na voljo v Hoferju, Eurospinu in Lidlu. Pri ostalih trgovcih, kjer je na voljo sir slovenskega porekla je ta opazno dražji.

Povprečna cena žitnih izdelkov glede na poreklo

Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena ponujenih izdelkov je od 2,30 € do 3,94 €. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, s povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,48 € (Spar). Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 1,18 € in 2,49 €, evropskega porekla med 1,78 € in 2,98 € ter porekla izven EU med 1,7 € in 2,38 €.

 

Povprečna cena preostalih izdelkov glede na poreklo

Vsa popisana jajca so slovenskega porekla - povprečna cena se giblje med 1,99 € (Eurospin, Tuš, Hofer in Lidl) in 2,72 € (Spar).Sladkor je na voljo le z evropskim ali tujim poreklom - povprečna cena evropskega porekla se giblje med 1,29 € (Lidl) do 1,59 € (Tuš). Vsi trgovci ponujajo sončnično olje slovenskega, evropskega porekla in porekla izven EU, z izjemo Eurospina, ki ima na voljo samo olje s poreklom izven EU. Povprečna cena olja slovenskega porekla se giblje med 3,24 € in 4,88 €, evropskega porekla med 2,35 € in 3,64 € ter porekla izven EU med 2,39 € in 3,88 €. V Hoferju, Lidlu, Tušu, Mercatorju in Sparu je v povprečju najdražje olje slovenskega porekla.

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju, Hoferju in Lidlu, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Lidlu, Spar in Mercatorju. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla (v Tušu, Sparu, Mercatorju, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Trije trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 3 proizvode, Spar 3, Mercator 6), v Lidlu in Hoferju je na voljo po en izdelek evropskega porekla in v Eurospinu je na voljo 1 izdelek porekla izven EU. Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenskega porekla. Tuš ponuja več masla slovenskega porekla kot tujega porekla, saj ponuja osem izdelkov slovenskega porekla in pet izdelkov evropskega porekla. Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla z izjemo Mercatorja, ki ima na voljo tudi jogurt evropskega porekla (Spar nudi 4 izdelke, Mercator 4, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek).

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu je slovenskega porekla – v Tušu 10 od skupno 11 izdelkov, v Sparu 5 od skupno 7 izdelkov, v Mercatorju 6 od skupno 7 izdelkov in v Lidlu 2 od skupno 3 izdelkov. V Lidlu je na voljo 1 izdelek s poreklom izven EU. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla. Kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Sparu, kjer je zabeležen tudi kruh s poreklom izven EU in Lidlu, kjer je na voljo kruh evropskega porekla.

Izbira preostalih izdelkov glede na poreklo

Pri večini trgovcev so na voljo olja z vsemi 3 porekli - slovenskim, evropskim in tudi izven EU, z izjemo Eurospina, kjer je na voljo samo olje s poreklom izven EU. Večino popisanega sladkorja pri vseh trgovcih je evropskega porekla (po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu ter po 2 izdelka v Sparu in Mercatorju). Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov). V grafu primerjamo razliko v redni ceni v odstotkih (%) med najcenejšim in najdražjim izdelkom znotraj posamezne skupine izdelkov, kjer so upoštevane redne cene brez popustov – primer: 200 % pomeni, da je najdražji izdelek za 200% dražji od najcenejšega izdelka v isti kategoriji izdelkov pri določenem trgovcu

Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorije kruha, krompirja, moke, svinjskega mesa, sira, in testenin. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) pa je zaslediti pri govejem mesu (le v Sparu 56 % Eurospinu 44 % in Lidlu 13 %), jajcih (v Sparu 59 % in Mercatorju 45 %) in sladkorju (Tuš 7 %, Spar 14 %, Mercator 14 %).

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 66 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (106 izdelkov), sledijo Tuš (86 izdelkov) in Mercator (84 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (46 izdelkov) in Lidl (45 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (29 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 106 izdelki) ima več kot 3-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin s 29 izdelki).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo sladkorja, masla, sira, sončničnega olja, krompirja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu, krompir v Hoferju in Eurospinu ter sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu). Goveje meso ter jajca so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu in Hoferju, kjer ponujajo svinjsko meso evropskega porekla. Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso, mleko, maslo , krompir). Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo izključno z evropskim poreklom, razen v Sparu in Tušu kjer ponujajo tudi sladkor porekla držav izven EU. Sir izključno slovenskega porekla je na voljo v Sparu in Tušu. V Mercatorju je poleg sira slovenskega porekla na voljo tudi sir evropskega porekla. V Lidlu in Hoferju na voljo samo sir evropskega porekla. V Eurospinu pa se nahaja sir porekla izven EU.

 

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 8 izdelkov v Mercatorju in 9 v Sparu in Tušu, 7 v Hoferju in 4 v Lidlu). Označbo ekološkega proizvoda najdemo največ pri jabolkih in sicer v Sparu po 3 izdelke ter po 1 v Hoferju in Lidlu. Označbo višje kakovosti najdemo v kategoriji piščančjega mesa v trgovinah Tuš po 3 izdelki, Mercator in Spar po 2 izdelka. V Lidlu najdemo tudi izdelka z oznako Zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer en po izdelek v kategoriji sončničnega olje in jabolk.

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost sadno zelenjavne košarice se je v primerjavi z zadnjim popisom (dne 14. 3. 2023) znižala za 0,33 € oziroma za 1,20 %. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je v primerjavi z zadnjim popisom ponovno znižala in trenutno znaša 9,49 €. Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri štirih trgovcih in sicer najbolj pri trgovcu Mercator za 3,30 € (10,22 %), Tuš za 0,38 € (1,16 %), Hofer za 0,11 € (0,42 %) in pri trgovcu Eurospin za 0,10 € (0,44 %).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 27,19 €, kar je za 0,33 € (1,20 %) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri štirinajstem popisu oziroma desetem popisu košarice sadja in zelenjave (27,74 €). Pri petnajstem popisu je košarica najnižjih rednih cen sadja in zelenjave brez vključene solate ledenke in cvetače v vrednosti 22,79 € je pri trgovcu Eurospin (0,10 € oz. 0,44 % manj kot pri desetem popisu, ko je bila vrednost košarice 22,89 €) in košarica v vrednosti 32,28 € je pri trgovcu Tuš (0,38 € oz. 1,16 % manj kot pri desetem popisu, ko je bila vrednost košarice 32,66 €).  

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 26,59 €, kar je za 0,73 € (2,67 %) manj kot v primerjavi s košarico sadja in zelenjave z akcijskimi cenami iz predzadnjega popisa dne 14. 3. 2023, ko je vrednost košarice znašala 27,32 €. Vrednost se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje za 0,60 € oz. za 2,21 %.Vrednost se razlikujele pri treh trgovcih in sicer pri trgovcu Eurospin za 1,35 € (5,92 %), Hofer za 0,40 € (1,53 %), Lidl za 0,50 € (1,98 %) in Mercator za 1,34 € (4,62 %).

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava so v približno polovici slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane. Sveže zelje je pri več kot polovici trgovcev na voljo slovenskega porekla, Evrospin ima na voljo zelje s poreklom iz držav EU in Spar ima na voljo samo zelje s poreklom izven držav EU. Solata in cvetača sta pri vseh trgovcih na voljo izključno evropskega porekla, z izjeme ene solate slovenskega porekla, ki je na voljo v Mercatorju. Orehe slovenskega porekla lahko najdemo zgolj v Tušu, Sparu in Mercatorju. Pri trgovcih Tuš, Eurospina, Hofer in Lidl imajo na voljo izdelke evropskega porekla. Orehe porekla izven EU pa ponujajo Tuš, Spar, Mercator, Lidl in Eurospin. Mandarine so v Sparu, Mercatorju, Eurospinu, Tušu in Hoferju na voljo porekla izven EU. Hofer ima na voljo tudi mandarine porekla iz držav EU, Lidl pa ima mandarine samo tega porekla. Limone evropskega porekla in porekla iz držav izven EU so na voljo pri vseh trgovcih.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Večina zelenjave je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla. Banane so pri vseh trgovcih na voljo izključno porekla držav izven EU, katerih cena se giblje od 1,29 € (Tuš) do 1,94 € (Hofer in Lidl). Solata in cvetača sta pri vseh trgovcih na voljo izključno evropskega porekla, z izjeme ene solate slovenskega porekla, ki je na voljo v Mercatorju. Najdražja solata se nahaja v Tušu in ta stane 4,99 €, medtem, ko je najcenejša solata na voljo v Mercatorju (1,29 €) in je slovenskega porekla. Najdražja cvetača se nahaja v Sparu, kjer stane 4,79 €, najcenejša pa stane 1,99 € v Tušu. Gozdni sadeži slovenskega porekla v Mercatorju, Sapru in Tušu so cenejši od gozdnih sadežev, ki imajo poreklo izven EU. Eurospin, Hofer in Lidl pa ponujajo gozdne sadeže samo evropskega porekla, ki so opazno ceneši od izdelkov slovenskega porekla. Najcenejši zamrznjen grah se nahaja v Sparu 1,79 €, ta je porekla izven EU, najdražjega prav tako ponuja Spar, kateri stane 5,71 €.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)


V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 38 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave. Največjo ponudbo ima Spar (54 izdelkov), sledijo Mercator (42 izdelkov), Tuš (40 izdelkov), Lidl (36 izdelkov), Hofer (30 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (25 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 62 izdelki) ima 2-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 25 izdelki). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije jabolka, sledi ji kategorija krompirja, kislega zeljam, orehov in korenja. Najmanjša izbira izdelkov pa je znotraj kategorije solate, cvetače in zelja.

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih


Tokrat večina izdelkov znotraj posameznih kategorij ni slovenskega porekla, z izjemo jabolk in kislega zelja. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa je cvetača. Gozdni sadeži so v Eurospinu, Hoferju in Lidlu na voljo zgolj evropskega porekla. Medtem, ko Mercator, Spar in Tuš ponujajo vsa možna porekla, torej slovensko, evropsko poreklo in poreklo izve EU. Zmrznjen grah je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla. Eurospin prav tako ponuja grah porekla izven EU, medtem, ko Mercator in Tuš ponujata tudi zamrznjen grah slovenskega porekla. Spar pa je izmed vseh trgovcev edini, ki ponuja zamrznjen grah vseh treh porekel.

 

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije z izjemo Eurospina. Največ izdelkov z oznakami iz sheme kakovosti je najti pri trgovcema Hofer (7 kategorij), nato pri Lidlu (6 kategorij), Mercatorju (5 kategorij), Sparu (4 kategorije), Tušu (3 kategorije) in Eurospin (2 kategoriji).