12.10.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 9.10. 2023

Na 10. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč zgolj 24,11 €, kar je za 4,33 % oziroma 1,09 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 26. 9. 2023, ko je znašala 25,20 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 5,11 % oziroma za 1,23 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 22,86 €.

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Ob začetku popisovanj je opazno nižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil. Od vključno 6. popisa naprej se je povprečna vrednost najcenejše košarice nekoliko zvišala in do vključno 7. popisa pridobivala na ceni. Na 8. popisu je bilo opazno znižanje, vrednost pa je ostala skoraj nespremenjena tudi na naslednjem popisu. Od 10. popisa naprej pa opažamo strmo upadanje povprečne vrednosti najcenejše košarice, kar nakazuje na približevanje cen med posameznimi trgovci in regulacijo le-teh. 

Na 10. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč zgolj 24,11 €, kar je za 4,33 % oziroma 1,09 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 26. 9. 2023, ko je znašala 25,20 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 5,11 % oziroma za 1,23 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 22,86 €.

V kolikor primerjamo vrednosti s pričetkom popisovanj (primerjava med 13. 9. 2022 in 9. 10. 2023) se je vrednost povprečne najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil znižala za kar 51,68 % oziroma za 25,79 € (iz 49,90 € na 24,11 €).

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (26. 9. 2023) znižala za 1,09 € oziroma za 4,33 %. Vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil se je najbolj znižala v Eurospinu (za 10,07 % oz. za 2,56 €), sledita košarici v Lidlu (znižanje za 5,02 % oz. za 1,21 €) in Hoferju (znižanje za 4,02 % oz. za 0,98 €). V primerjavi z zadnjim popisom 1. sklopa (27. 3. 2023) se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za kar 36,39 % oz. za 13,79 €. Na 10. popisu II. sklopa se je minimalna vrednost košarice ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja, in sicer znaša 22,86 € (cena se je spremenila za 1,23 €, v primerjavi s predzadnjim popisom dne 26. 9. 2023). Glede na zadnji popis se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice tokrat povišala in na tokratnem popisu znaša 4,51 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost osnovnekošarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami znaša 24,11 €, kar je za 1,09 € oz. za 4,33 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri predzadnjem popisu (z dne 26. 9. 2023, ko je znašala 25,20 €).

Pri 10. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

- najcenejša košarica v vrednosti 22,86 € je pri  trgovcu Eurospin (2,56 € oz. 10,07 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 25,42 €)

- druga najcenejša košarica v vrednosti 22,88 € je pri trgovcu Lidl (1,21 € oz. 5,02 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 24,09 €) —tretja najcenejša košarica v vrednosti 23,41 € je pri trgovcu Hofer (0,98 € oz. 4,02 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 24,39 €)

- tretja najdražja košarica v vrednosti 23,74€ je pri trgovcu Spar (0,81 € oz. 3,30 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 24,55 €)

- druga najdražja košarica v vrednosti 24,42 € je pri trgovcu Mercator (0,93 € oz. 3,67 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 25,35 €)

- najdražja košarica v vrednosti 27,37 € je pri trgovcu Tuš (enaka vrednost kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 27,37 €).

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih

Vrednost najcenejše osnovne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša košarica mesa je na voljo v Eurospinu in znaša 10,47 €. Nekoliko dražja košarica mesa je na voljo v Lidlu (11,00 €), sledi košarica v Hoferju (11,41 €) ter košarica v Sparu (11,93 €), nekoliko dražja je košarica v Mercatorju (12,07 €). Najdražja košarica mesa je v Tušu, kjer skupna vrednost košarice mesa znaša 13,62 €. Najdražja košarica je dražja od najcenejše za 3,15 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 5,03 €. Druga najdražja košarica je na voljo v Eurospinu (4,62 €). Najcenejši košarici mlečnih izdelkov sta na voljo v Lidlu in Sparu, kjer njuni vrednosti znašata 4,37 €. Nekoliko dražji košarici sta na voljo v Hoferju in Mercatorju, kjer njuna vrednost znaša 4,48 €. Druga najdražja košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Eurospinu, v vrednosti 4,62 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,66 €. 

Vrednost najcenejše osnovne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 2,87 €. Najcenejša košarica žitnih izdelkov je na voljo v Sparu, kjer stane 1,66 €. Naslednja najcenejša košarica je na voljo v Hoferju (1,81€), zgolj 5 centov dražja je košarica v Lidlu (1,86 €), sledi košarica v Eurospinu (1,96 €) in košarica v Mercatorju (2,06 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,21 €.  

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami znaša 25,13 €, kar je za 5,92 % (oz. 1,58 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri predzadnjem popisu (26,71 €). 

Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 24,09 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 27,37 € pa pri trgovcu Tuš. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami zgolj pri dveh trgovcih, in sicer v Mercatorju in Eurospinu, pri ostalih trgovcih pa ni razlike v ceni redne ali akcijske košarice:

  • Vrednosti košaric se razlikujejo pri trgovcu Mercator (za 0,11 €) in trgovcu Eurospin (0,29 €).
  • Pri trgovcih Spar, Lidl, Hofer in Tuš pa ni razlike med košarico z rednimi in akcijskimi cenami. 

 

Pregled povprečne cene osnovne mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah 

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, z izjemo Hoferja, ki ponuja zgolj goveje meso evropskega porekla. Povprečna cena slovenskega mesa pa se giblje od 4,96 € na 1 kg v Lidlu in do 10,06 € na 1 kg v Eurospinu.

Eurospin je edini ponudnik piščančjega mesa le evropskega porekla in porekla izven EU, vsi ostali trgovci imajo v ponudbi meso slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa evropskega porekla se nahaja pri trgovcu Hofer, kjer stane 3,39 €. Meso slovenskega izvora ponujajo v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa slovenskega porekla je 8,36 €, in sicer v Lidlu, najvišja povprečna cena pa znaša 14,60 € v Tušu. 

Pri svinjskem mesu vsi trgovci, z izjemo Eurospina ponujajo svinjsko meso slovenskega porekla, Hofer, Lidl in Mercator pa ponujajo tako meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla. Eurospin ima v ponudbi le meso evropskega porekla. Povprečne cene slovenskega svinjskega mesa se gibljejo od 2,75 € (Spar) in vse do 9,86 € (Lidl). V Hoferju, Lidlu in Mercatorju je povprečna cena mesa evropskega porekla nižja od povprečne cene mesa slovenskega porekla.

Pregled povprečne cene osnovne mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo samo jogurte slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena jogurta je v Eurospinu, Lidlu in Hoferju, kjer je povprečna cena 0,89 € na 1 kg oz. 1 L. Najvišja povprečna cena jogurta pa je v Sparu, kjer je povprečna cena 1,73 €. 

Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla, najcenejše maslo porekla iz EU se nahaja v Eurospinu, kjer je povprečna cena 1,99 €. Vsi trgovci, razen Eurospina pa ponujajo maslo slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena je v Hoferju (2,54 €), najvišja povprečna cena pa v Mercatorju (3,87 €). 

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo  sir gavda slovenskega porekla. Povprečna cena sira slovenskega porekla je višja, kakor cena sirov s poreklom iz EU in izven EU. Najnižja povprečna cena izdelkov s slovenskim poreklom je v  Sparu (4,98 €), najvišja pa v Tušu (5,20 €). Eurospin, Hofer in Lidl imajo na voljo le sir evropskega porekla. 

Večina trgovcev ponuja sveže mleko slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja zgolj mleko evropskega porekla. Mleko s slovenskim poreklom in najnižjo povprečno ceno je na voljo v Lidlu, kjer stane 0,87 €, najvišja povprečna cena pa je v Sparu, kjer stane 1,41 €. 

Pregled povprečne cene osnovne žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena ponujenih slovenskih izdelkov je od 1,80 € (Eurospin) do 4,07 € (Mercator). Lidl je edini, ki ponuja tudi kruh evropskega porekla, Spar pa edini, ki ponuja tudi kruh s poreklom izven EU.

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla. Slovenski izdelki imajo povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,62 € (Mercator). Mercator in Lidl ponujata tudi moko evropskega porekla, ki je v povprečju cenejša od moke slovenskega porekla (v Mercatorju je cenejša za 0,66 €, v Lidlu pa za 0,29 €).

Testenine evropskega porekla so v povprečju dražje od testenin slovenskega porekla in testenin s poreklom izven EU. Na voljo pa so v Eurospinu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Vsi trgovci (z izjemo Eurospina) ponujajo tudi testenine slovenskega porekla. Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 1,12 € (Hofer) in 2,81 € (Tuš), evropskega porekla med 1,66 € (Eurospin) in 3,89 € (Spar) ter porekla izven EU med 1,38 € (Lidl) in 2,38 € (Spar).

Pregled povprečne cene osnovne košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsa popisana jajca so slovenskega porekla - povprečna cena se giblje med 1,99 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 2,69 € (Spar).

Sladkor je na voljo le z evropskim poreklom ali poreklom izven EU - povprečna cena evropskega porekla se giblje med 1,29 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 1,44 € (Mercator in Spar). Povprečna cena porekla izven EU pa je 1,49 € (v Mercatorju in Tušu). 

Z izjemo Eurospina in Lidla, vsi trgovci ponujajo sončnično olje slovenskega porekla. Olja izven držav EU ne ponujata trgovca Spar in Lidl. Povprečna cena sončničnega olja slovenskega porekla se giblje med 1,95 € (Hofer) in 4,18 € (Spar), evropskega porekla med 1,29 € (Lidl) in 3,14 € (Mercator) ter porekla izven EU med 1,29 € (Eurospin in Hofer) in 1,92 € (Mercator). Povprečna cena slovenskega olja je višja od povrečnih cen olj iz tujine.

Pregled izbire osnovne košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju, Hoferju in Lidlu, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla. V Hoferju, Lidlu in Mercatorju pa lahko najdemo tako svinjsko meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla.

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa imata na voljo Spar in Tuš (13 izdelkov), sledi Mercator (10 izdelkov). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi po 1 izdelek (Mercator) in po 2 izdelka (Spar in Tuš) piščančjega mesa evropskega porekla. V Lidlu in Hoferju je na voljo 6 izdelkov (Hofer poleg tega ponuja tudi en izdelek evropskega porekla). Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 4 izdelki). 

Pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja je na voljo goveje meso slovenskega porekla. Po 2 izdelka sta na voljo v Sparu, Mercatorju in Lidlu, Eurospin pa ponuja 3 izdelke. Tuš ima na voljo le en izdelek s slovenskim poreklom, Hofer pa le en izdelek evropskega porekla. 

Pregled izbire osnovne košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri petih trgovcih od šestih je na voljo sveže polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar ponuja 8 slovenskih izdelkov, Mercator 5, Tuš 3, Lidl in Hofer po 2. Hofer in Spar imata na voljo tudi en izdelek iz EU, Eurospin pa zgolj en izdelek iz EU. 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo v Tušu, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponujajo tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenskega porekla. Spar ima 8 slovenskih izdelkov od skupno 15, Tuš 5 od skupno 10, Mercator 6 od skupno 12 - enega ima tudi s poreklom izven EU. Lidl in Hofer ponujata 2 slovenska izdelka, Eurospin pa nobenega. Eurospin ima v ponudbi 1 izdelek iz EU in 1 izven EU.

Jogurt je pri vseh trgovcih slovenskega porekla (Spar ponuja 5 izdelkov, Mercator in Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek). 

Pregled izbire osnovne košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 10 od skupno 11 izdelkov, v Sparu 7 od skupno 10 izdelkov in Mercatorju 7 od skupno 8 izdelkov. Tuš in Mercator imata na voljo tudi 1 izdelek evropskega porekla, medtem ko ima Spar 2 izdelka s poreklom iz EU in 1 s poreklom izven EU. Hofer in Lidl imata na voljo 2 izdelka slovenskega porekla, Lidl pa dodatno še 1 izdelek porekla izven EU. Eurospin pa ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine z evropskim poreklom, in sicer 4 izdelke.

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla. Največ izbire je pri trgovcu Spar (9 izdelkov), sledi Tuš s 6 in Mercator s 4 izdelki moke slovenskega porekla. Lidl in Mercator ponujata tudi moko evropskega porekla (3 izdelki v Mercatorju in 1 izdelek v Lidlu).

Bel kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi po 1 izdelek belega kruha evropskega porekla in Sparu, kjer je na voljo en izdelek porekla izven EU. Največ ponudbe slovenskega belega kruha je v Tušu (10 izdelkov), sledita Spar in Mercator (9 izdelkov), Eurospin s 4 slovenskimi izdelki in Lidl ter Hofer s 3 izdelki belega kruha slovenskega porekla.

Pregled izbire osnovne košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Vsi trgovci, razen Eurospina in Lidla ponujajo slovensko sončnično olje. Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi tremi porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je poleg slovenskega na voljo tudi olje s poreklom iz EU, Eurospin pa ponuja zgolj olje s  poreklom izven EU, medtem ko Lidl ponuja olje zgolj s poreklom iz EU. 

Vsi trgovci ponujajo sladkor evropskega porekla. V Lidlu, Hoferju in Eurospinu je na voljo po 1 izdelek evropskega porekla, v Sparu in Mercatorju po 2 izdelka evropskega porekla ter v Tušu 3 izdelki. Poleg tega imata trgovca Tuš in Mercator na voljo tudi sladkor s poreklom držav izven EU.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu, po 1 izdelek pa v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov)

Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorij belega kruha, testenin, piščančjega mesa, sira gavda, sončničnega olja, svinjskega mesa in jabolk. V Mercatorju je najdražji bel kruh za 825 % dražja od najcenejših, v Sparu za 551 %, v Hoferju za 512 %, v Lidlu za 434, v Tušu za 386 % % in v Eurospinu za 251 %. V Sparu so najdražje testenine za 339 % dražje od najcenejših, v Tušu za 322 %, v Lidlu za 309 %, v Mercatorju za 303 %, v Eurospinu za 168 % % in v Hoferju za 129 %. V Sparu je najdražje piščančje meso za 362 % dražje od najcenejšega, v Tušu za 351 %, v Mercatorju za 316 % v Hoferju za 200 %, v Lidlu za 182 % in v Eurospinu za 150 %. V Mercatorju je najdražji sir gavda za 366 % dražji od najcenejšega, v Sparu za 365 %, v Tušu za 239 %, v Lidlu za 210 %, v Hoferju za 201 % in v Eurospinu za 126 %. V Sparu je najdražje sončnično olje za 364 % dražje od najcenejšega, v Tušu za 209 % in v Mercatorju za 155 %. V Lidlu je najdražje svijsko meso za 336 % dražje od najcenejše, v Hoferju za 258 %, v Tušu za 237 %, v Mercatorju za 186 % in v Eurospinu za 151 %. V Hoferju  so najdražja jabolka za 534 % dražja od najcenejših, v Lidlu za 407 %, v Sparu za 322 %,  Tušu za 188 %, v Eurospinu za 160 % in v Mercatorju za 137 %. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) je zaslediti pri kategorijah sladkorja, jajc in svežega polnomastnega mleka.

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 69 izdelkov v vseh petnajstih kategorijah osnovnih skupinah živil.

Največjo ponudbo ima Spar (109 izdelkov), sledi Tuš (89 izdelkov) in Mercator (86 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (47 izdelkov) in Lidl (45 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (37 izdelkov).

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 109 izdelki) ima skoraj več kot trikrat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 37 izdelki).

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij jabolk, belega kruha, masla, moke, piščančjega mesa, sončničnega olja in testenin.

Najmanjša izbira je znotraj kategorij govejega mesa, jajc, jogurta in svinjskega mesa.

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, z izjemo masla, sira gavda, sladkorja in sončničnega olja.

Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil z vsemi tremi porekli, in sicer iz Slovenije, Evrope in izven Evrope (jabolka v Sparu, masla v Mercatorju, sir gavda v Mercatorju in Sparu, sončničnega olja v Hoferju, Mercatorju in Tušu ter testenin v Sparu).

Pri vseh trgovcih so izključno slovenskega porekla na voljo izdelki v kategorijah govejega mesa (z izjemo Hoferja), jajc, jogurta, belega kruha (z izjemo Lidla in Spara) ter moke (z izjemo Lidla in Mercatorja).

Svinjsko meso je pri večini trgovcev na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja le svinjsko meso evropskega porekla. Hofer, Lidl in Mercator imajo v ponudbi poleg slovenskega porekla tudi poreklo iz Evrope. Le Tuš in Spar ponujata svinjsko meso zgolj slovenskega porekla.

Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir gavda, piščančje meso, sveže polnomastno mleko in maslo).

Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo z evropskim poreklom, pri dveh trgovcih pa tudi s poreklom izven EU (Mercator in Tuš).

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega izdelka z oznako shem kakovosti.

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu in Tušu, 8 izdelkov v Mercatorju, 5 izdelkov v Hoferju in 4 izdelki v Lidlu).  Sledi kategorija jabolk (po 5 izdelkov v Mercatorju in Tušu, 3 v Sparu in po 1 izdelek v Hoferju in Lidlu), kategorija masla (5 izdelkov v Sparu, po 3 v Mercatorju in Tušu ter 1 v Hoferju) ter kategorija svežega polnomastnega mleka (4 izdelki v Mercatorju  ter po 2 izdelka v Mercatorju in Tušu). 

Označbo ekološkega proizvoda najdemo pri krompirju, jabolkih, maslu, svežem polnomastnem mleku, moki, siru gavda in sončničnem olju.

Označbo višje kakovosti v največji meri najdemo v kategoriji piščančjega mesa (2 izdelka v Mercatorju, Sparu in Tušu). Poleg tega pa je na voljo tudi po 1 izdelek v kategoriji sira gavde (pri trgovcih Mercator, Spar in Tuš).

V Lidlu najdemo tudi izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer pri 1 izdelku v kategoriji sončničnega olja.

Z oznako zaščitene geografske označbe ja na voljo 1 izdelek v kategoriji masla pri trgovcu Mercator. 

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Skoraj izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije jajc (izjema Tuš in Spar) in svinjskega mesa (z izjemo Hoferja, Mercatorja in Lidla). 

Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke.

V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, moke, testenin in belega kruha prevladujejo blagovne znamke.

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Na 9. popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil, dne 9. 10. 2023 se je povprečna vrednost v primerjavi s prvim uradnim popisom znižala za 27,43 %. Vrednost povprečne najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je na tokratnem popisu ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč 40,66 €, kar je za 2,94 % oziroma 1,23 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom z dne 26. 9. 2023, ko je znašala 41,89 €. Znižala se je tudi minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil za 4,46 % oziroma 1,79 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 38,34 €.

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (26. 9. 2023) znižala za 1,23 € oziroma za 2,94 %.

Minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (26. 9. 2023) znižala za 4,46 %, medtem ko se je maksimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil zvišala za 0,38 %.

Glede na popis z dne 26. 9. 2023 se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice povečala, saj je pri popisu (26. 9. 2023) znašala 4,47 €, na tokratnem popisu pa znaša 6,43 €.

Najcenejša razširjena košarica je na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 38,34 €. Nekoliko dražja košarica, a druga najcenejša je na voljo pri trgovcu Hofer, v vrednosti 39,15 € in tretja najcenejša pri trgovcu Eurospin, v vrednosti 39,84 €.

Najdražja košarica je na voljo pri trgovcu Tuš, v vrednosti 44,77 €. Nekoliko nižja vrednost košarice je pri trgovcu Spar, v vrednosti 41,12 € in tretja najdražja košarica je pri trgovcu Mercator, v vrednosti 40,71 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost razširjene košarice znaša 40,66 €, razlika med najnižjo in najvišjo ceno košarice pa znaša 6,43 €.

Pri 9. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

- najcenejša košarica v vrednosti 38,34 € je pri  trgovcu Lidl (1,79 € oz. 4,46 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 40,13 €)

- druga najcenejša košarica v vrednosti 39,15€ je pri trgovcu Hofer (1,07 € oz. 2,66 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 40,22 €)

- tretja najcenejša košarica v vrednosti 39,84 € je pri trgovcu Eurospin (2,46 € oz. 5,82 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 42,30 €)

- tretja najdražja košarica v vrednosti 40,71 € je pri trgovcu Mercator (1,01 € oz. 2,42 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 41,72 €)

- druga najdražja košarica v vrednosti 41,12 € je pri trgovcu Spar (1,22 € oz. 2,88 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 42,34 €)

- najdražja košarica v vrednosti 44,77 € je pri trgovcu Tuš (0,17 € oz. 0,38 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 44,60 €).

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu

Vrednost najcenejše razširjene košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice mesa znaša 15,24 €. Najcenejša razširjena košarica mesa je na voljo v Lidlu (skupna vrednost 14,00 €). Nekoliko dražje so košarice v Hoferju (skupna vrednost 14,42 €), Eurospinu (skupna vrednost 14,73 €) in Mercatorju (14,91 €). Najdražja košarica je na voljo v Tušu (17,33 €), cenejša pa je košarica v Sparu (16,07 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 3,33 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 7,95 €. Naslednje so košarice v Eurospinu (7,41 €) in Hoferju ter Mercatorju (7,17 €). Najcenejša razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer njena vrednost znaša 6,98 €. Druga najcenejša košarica pa je v Sparu, v vrednosti 7,03 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 0,97 €. 

Vrednost najcenejše razširjene košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 3,18 €. Druga najdražja je v Mercatorju s ceno 2,16 € in tretja v Hoferju s ceno 2,09 €. Najcenejša razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Lidlu (v vrednosti 1,85€), druga pa v Eurospinu (1,98 €) in le cent dražja košarica v Sparu 1,99 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,33 €, povprečna vrednost košarice pa je 2,21 €.  

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 40,63 € kar je za 2,85 % (oz. 1,19 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami na predzadnjem popisu, ko je znašala 41,82 €. 

Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 38,34 € je pri trgovcu Lidl, nekoliko dražja košarica je pri trgovcu Hofer (39,15 €) in košarica v Eurospinu (39,84 €). Sledi ji košarica pri trgovcu Mercator v vrednosti 40,56 €, sledi pa ji košarica pri trgovcu Spar v vrednosti 41,12 €. Najdražja košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 44,77 € je pri trgovcu Tuš. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri Mercatorju: za 0,15 € oz. za 0,37 %. Pri ostalih trgovcih pa ni razlike med razširjeno košarico z rednimi ali akcijskimi cenami. 

Pregled povprečne cene razširjene mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije govejega in piščančjega mesa velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične.

Hrenovke vsi trgovci prodajajo s slovenskim poreklom, katerih povprečna cena je višja od povprečne cene hrenovk z evropskim poreklom. Najcenejša povprečna cena hrenovk s slovenskim poreklom je v Hoferju, kjer je povprečna cena 2,62 €, najvišja povprečna cena pa je v Lidlu, kjer hrenovke stanejo 11,97 €. Hrenovke s poreklom iz EU ponuja Lidl (povprečna cena 3,57 €).

Kuhan pršut s slovenskim poreklom ponujajo Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Povprečna cena je najnižja v Lidlu (0,79 €). Kuhan pršut s poreklom iz EU imajo na voljo Eurospin, Hofer, Mercator in Spar. V Sparu in Mercatorju je cena pršuta slovenskega porekla višja od cene pršuta iz tujine, v Hoferju pa je ravno obratno. 

Panceto ali sušeno slanino slovenskega porekla imajo na voljo vsi trgovci z izjemo Lidla. Lidl, Spar in Tuš imajo na voljo izdelke s poreklom iz EU. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Hoferju (0,90 €), najvišja pa je v Sparu (3,03 €).

Pršut imajo vsi trgovci na voljo s slovenskim poreklom in poreklom iz EU. Izdelki s slovenskim poreklom so najdražji pri večini trgovcev z izjemo Hoferja, kjer je tudi najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov (1,98 €). Najvišja povprečna cena slovenskih izdelkov pa je v Sparu in Tušu (5,09 €).

Pregled povprečne cene razširjene mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jogurta, masla, sira gavda in svežega mleka velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične.

Kislo smetano imajo vsi trgovci, z izjemo Eurospina, na voljo s slovenskim poreklom. Eurospin ima na voljo le izdelke s poreklom izven EU, kar ponujata tudi Lidl in Spar. Izdelke s poreklom iz EU pa imajo na voljo Hofer, Mercator, Spar in Tuš. Najnižjo povprečno ceno izdelkov s slovenskim poreklom ima Hofer, kjer je povprečna cena 0,62 €.

Mocarelo s slovenskim poreklom imajo na voljo le Mercator, Spar in Tuš. Vsi trgovci, razen Eurospina in Tuša imajo izdelke s poreklom iz Evrope. Eurospin, Mercator in Spar pa ponujajo tudi izdelke izven EU. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Tušu (0,76 €).

Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci v ponudbi trajno polnomastno mleko slovenskega porekla, katerega povprečna cena je višja od povprečne cene mleka iz tujine. Najcenejša povprečna cena mleka slovenskega porekla je v Hoferju, kjer je povprečna cena 1,32 €.

Tudi trajno pol posneto mleko je z izjemo Eurospina pri vseh trgovcih na voljo s slovenskim poreklom. Povprečne cene so višje od mleka s poreklom izven Slovenije, z izjemo Hoferja, kjer je tudi najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov, in sicer 0,93 €.

Pregled povprečne cene razširjene žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije belega kruha velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj je kategorija identična.

Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci na voljo bagete s poreklom iz Slovenije, povprečne cene slovenskih izdelkov pa so večinoma višje od izdelkov s poreklom iz tujine. Najcenejša povprečna cena je v Tušu (0,38 €). Eurospin ponuja izdelke iz EU in izven EU, Spar ponuja slovenske izdelke in izdelke izven EU, Mercator pa poleg slovenskih izdelkov nudi tudi evropske izdelke. Izključno bagete slovenskega porekla ponujajo trgovci Hofer, Lidl in Tuš. 

Vsi trgovci imajo na voljo kajzerice s poreklom iz Slovenije. Najnižja povprečna cena je v Lidlu (0,23 €). Mercator in Tuš ponujata tudi kajzerice s poreklom iz EU, medtem ko Eurospin in Spar ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU.

Polbel kruh s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih. Tuš je edini, ki ponuja polbel kruh z evropskim poreklom, povprečna cena pa je višja od kruha s slovenskim poreklom. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Eurospinu (0,59 €), najvišja pa v Tušu (3,62 €).

Žemlje ponujajo vsi trgovci s slovenskim poreklom. Najcenejša povprečna cena je v Lidlu, Hoferju in Sparu, kjer ta znaša 0,24 €, najdrajžja povprečna cena žemlje slovenskega porekla pa je v Tušu, in sicer 0,36 €. Eurospin pa poleg žemelj slovenskega porekla, ponuja tudi žemlje porekla izven EU, katerih cena je nižja od slovenskega porekla (0,19 €).

Pregled povprečne cene razširjene košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jajc in sončničnega olja velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične. 

Oljčno olje s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Lidlu (6,69 €), evropskih izdelkov v Eurospinu (8,02 €) in izdelkov izven EU prav tako v Eurospinu, kjer je povprečna cena 9,32 €.  Vsi trgovci, z izjemo Lidla ponujajo tako izdelke s poreklom iz EU, kot tudi izdelke izven EU. Lidl ima na voljo le izdelke evropskega in slovenskega porekla.

Pregled izbire razširjene košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci imajo na voljo pršut slovenskega in evropskega porekla. Največ izdelkov imajo v ponudbi Spar (9), Mercator (6 izdelkov), sledita Hofer in Tuš s 5 izdelki, v Eurospinu so na voljo 4 izdelki in v Lidlu 3 izdelki. Eurospin edini ponuja pršut porekla držav izven EU (1 izdelek). 

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa imata na voljo Spar in Tuš (13 izdelkov), sledi Mercator (10 izdelkov). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi piščančje meso porekla iz EU (po 1 izdelek Mercator in po 2 izdelka v Sparu in Tušu). V Hoferju in Lidlu je na voljo 6 izdelkov. Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 4 izdelki). 

Največji izbor piščančjih hrenovk je na voljo v Mercatorju in Tušu (7 izdelkov), sledi Spar s 6 izdelki. Lidl ponuja 5 izdelkov, najmanjšo ponudbo hrenovk pa imata Hofer in Eurospin (1 izdelek). Vse hrenovke pri vseh trgovcih so slovenskega porekla, le Lidl poleg slovenskega porekla ponuja tudi hrenovke evropskega porekla (2 izdelka). 

Največji izbor pancete ali sušene slanine je na voljo v Mercatorju in Tušu (4 izdelki), sledi Spar (3 izdelki). Hofer, Lidl in Eurospin pa ponujajo po 1 izdelek pancete ali sušene slanine.

V kategoriji kuhanega pršuta Eurospin ponuja 3  izdelke izključno evropskega porekla, ostali pa ponujajo po 1 izdelek slovenskega porekla. Hofer, Mercator in Spar ponujajo izdelke  tudi evropskega porekla.

Goveje meso je pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja na voljo slovenskega porekla. Hofer ima v ponudbi le 1 izdelek porekla iz EU.

Pregled izbire razširjene košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina trgovcev ima na voljo trajno polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar, Mercator, Lidl in Hofer poleg trajnega polnomastnega mleka slovenskega porekla, ponujajo tudi izdelke evropskega porekla, Tuš pa porekla izven EU. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno evropskega porekla.  

Največjo ponudbo slovenskega trajnega pol posnetega mleka imata Tuš in Mercator (3 izdelki). Vsi trgovci ponujajo izdelke slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja izključno izdelke evropskega porekla (2 izdelka). Trgovci Spar, Hofer in Lidl ponujajo po 2 izdelka slovenskega porekla in po 1 izdelek porekla izven EU, kar ponuja tudi Tuš. Po 1 izdelek evropskega porekla je na voljo v Sparu, Mercatorju in Hoferju.

Sveže polnomastno mleko je pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina na voljo slovenskega porekla. Največjo izbiro svežega polnomastnega mleka slovenskega porekla ima Spar (8 izdelkov), sledi mu Mercator s 5 izdelki. Tuš ponuja 3 izdelke slovenskega porekla, Lidl in Hofer pa po 2 izdelka. Spar in Hofer poleg slovenskega porekla, ponujata tudi sveže polnomastno mleko evropskega porekla. Eurospin ponuja zgolj sveže mleko evropskega porekla (1 izdelek). 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponuja tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Mocarela je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša in Eurospina. Največ mocarele je na voljo v Sparu (7 izdelkov), kjer je večina izdelkov na voljo tujega porekla. Zgolj 1 izdelek imata na voljo Eurospin in Tuš, Lidl in Hofer ponujata po 2 izdelka in Mercator 5 izdelkov. 

Večina trgovcev, z izjemo Eurospina ima na voljo maslo slovenskega porekla. Največ jih je na voljo v Sparu, in sicer 15 izdelkov. Najmanj pa v Eurospinu, kjer sta na voljo zgolj po en proizvod evropskega in po en proizvod porekla izven EU. Mercator ima na voljo 12 izdelkov, Tuš pa 10. Lidl ponuja 4 izdelke ter Hofer 5 izdelkov masla.

Največ izdelkov kisle smetane ponuja Spar, in sicer 13 proizvodov, ki so po večini slovenskega porekla. Sledi Mercator z 9 izdelki, nato sledi Tuš s 7 izdelki in Lidl s 5 izdelki. Eurospin in Hofer ponujata 4 izdelke kisle smetane. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno porekla držav izven EU. 

Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla (v Sparu je na voljo 5 izdelkov, v Mercatorju in Tušu 3 izdelki, Lidl, Hofer in Eurospin pa ponujajo zgolj 1 izdelek).

Pregled izbire razširjene košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Žemlje so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki poleg slovenskih žemelj ponuja tudi žemlje s poreklom izven EU. Tuš in Mercator ponujata po 3 izdelke, vsi ostali trgovci pa po 2 izdelka žemelj.

Polbel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla. Izjema je le Tuš, ki poleg slovenskega ponuja tudi polbel kruh z evropskim poreklom. 

Kajzerice so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Spara in Eurospina, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU in Mercatorja ter Tuša, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice evropskega porekla. 

Bel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi kruh evropskega porekla (1 izdelek) in Sparu, ki ponuja po 1 izdelek porekla držav izven EU. Največjo ponudbo belega kruha imata Tuš in Spar (10 izdelkov), sledi jima Mercator (9 izdelkov), Lidl in Eurospin (4 izdelki) ter Hofer s 3 izdelki.

Vsi trgovci razen Eurospina ponujajo bagete slovenskega porekla. Eurospin ponuja zgolj bagete evropskega porekla in porekla držav izven EU. Mercator poleg baget slovenskega porekla ponuja tudi bagete evropskega porekla (1 izdelek), Spar pa poleg baget slovenskega porekla ponuja po 1 izdelek porekla izven EU.

Pregled izbire razširjene košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi 3 porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je na voljo olje s slovenskim in evropskim poreklom. V Lidlu je na voljo 1 olje evropskega, v Eurospinu pa je na voljo olje zgolj porekla izven EU.

Vsi trgovci imajo na voljo oljčno olje evropskega porekla. V Tušu, Sparu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa ponujajo tudi izdelke slovenskega porekla in izdelke porekla izven EU, z izjemo Lidla.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu in po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu) 

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 118 izdelkov v vseh 28 skupinah živil razširjene košarice. 

Največjo ponudbo ima Spar (183 izdelkov), sledijo Mercator (142 izdelkov) in Tuš (138 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (89 izdelkov) in Lidl (83 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (71 izdelkov). 

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 183 izdelki) ima 2,5-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 71 izdelki). 

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij oljčnega olja, masla, belega kruha, kislih smetan, piščančjega mesa, piščančjih hrenovk ter pršuta. 

Najmanjša izbira je znotraj kategorij banan, limon, jajc, žemelj, kajzeric, govejega mesa, kuhanega pršuta in mocarele. 

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo mocarele, banan, sončničnega olja, limon in oljčnega olja.

Izključno slovenskega porekla sta kategoriji jogurta in jajc, večina slovenskega porekla pa je tudi v kategorijah piščančjih hrenovk (z izjemo Lidla), govejega mesa (z izjemo Hoferja), belega kruha (z izjemo Lidla in Spara), polbelega kruha (z izjemo Tuša) ter žemelj (z izjemo Eurospina).

Večina trgovcev ponuja izdelke evropskega in slovenksega porekla v kategorijah pršuta (z izjemo Eurospina, ki ponuja tudi izdelek porekla držav izven EU), kuhanega pršuta, svežega in trajnega polnomastnega mleka (z izjemo Tuša, ki ponuja tudi izdelek porekla držav izven EU), krompirja, čebule in masla (z izjemo Eurospina in Mercatorja, ki ponujata tudi izdelek porekla držav izven EU). 

Vse limone in banane so na voljo tujega porekla.

Največ porekla izven EU lahko najdemo pri trgovcu Eurospin, največ slovenskega porekla pa pri trgovcu Tuš.

V kategorijah žit in mesa pa prevladujejo izdelki slovenskega porekla.

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z različnimi znaki kakovosti, med katerimi izstopajo predvsem oznake izbrana kakovost, ekološki proizvod in zaščitena geografska označba.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu in Tušu, 8 v Mercatorju, 5 v Hoferju in 4 v Lidlu). V Mercatorju, Sparu ter Tušu ponujajo piščančje meso z označbo višje kakovosti (po 2 izdelka).

Oznako ekološkega proizvoda najdemo največ pri korenju. V Mercatorju, Lidlu, Eurospinu, Hoferju in Tušu je na voljo po 1 izdelek in v Sparu 3 izdelki.

V Eurospinu najdemo 2 izdelka z označbo ekološki proizvod ter 1 označbo zaščitene geografske označbe pri pršutu.

Hofer ponuja 8 izdelkov z oznako izbrana kakovost Slovenije. Ponuja tudi 10 izdelkov z označbo ekološkega prozvoda ter  1 izdelek z zaščiteno geograsko označbo.

Lidl ponuja 7 produktov z oznako izbrana kakovost Slovenije, 5 izdelkov z oznako ekološki proizvod, 1 izdelek z oznako integrirane pridelave ter 1 izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost.

Mercator ponuja 23 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 10 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 3 z označbo višje kakovosti, 2 z zaščiteno označbo porekla ter 4 z zaščiteno geografsko označbo.

V Sparu je na voljo 30 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 10 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 3 z označbo višje kakovosti, 1 izdelek z zaščiteno označbo porekla ter 5 izdelkov z zaščiteno geografsko označbo.

Tuš ponuja 28 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 4 izdelki z oznako ekološkega proizvoda, 4 izdelki z označbo višje kakovosti ter 3 izdelki z zaščiteno geografsko označbo.

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Največ blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah oljčnega olja, sončničnega olja, belega in polbelega kruha, trajnega polnomastnega mleka, piščančjih hrenovk, pancete ali sušene slanine, piščančjih hrenovk in pršuta.

V Eurospinu je večina izdelkov trgovinske blagovne znamke, vključno z maslom, sončničnim oljem, bagetami, jajci, jogurti, trajnim pol posnetim mlekom, svežim polnomastnim mlekom, trajnim polnomastnim mlekom, mocarelo, sirom gavda in kuhanim pršutom.

Tuš, Mercator in Spar imajo največ izdelkov različnih blagovnih znamk, ki ne spadajo v kategorijo trgovinskih blagovnih znamk.

Izdelki, ki so obarvani v sivo bravo (piščančje meso in pršut) nimajo podatkov o tipu blagovne znamke.