27.10.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 24. 10. 2023

Na 11. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil tokrat zvišala, znaša namreč 25,50 €, kar je za 5,77 % oziroma 1,39 € višja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 9. 10. 2023, ko je znašala 24,11 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 12,82 % oziroma za 2,93 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 19,93 €.

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Ob začetku popisovanj je opazno nižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil. Od vključno 6. popisa naprej se je povprečna vrednost najcenejše košarice nekoliko zvišala in do vključno 7. popisa pridobivala na ceni. Na 8. popisu je bilo opazno znižanje, vrednost pa je ostala skoraj nespremenjena tudi na naslednjem popisu. Od 10. popisa naprej pa opažamo strmo upadanje povprečne vrednosti najcenejše košarice, kar nakazuje na približevanje cen med posameznimi trgovci in regulacijo le-teh. 

Na 11. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil tokrat zvišala, znaša namreč 25,50 €, kar je za 5,77 % oziroma 1,39 € višja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 9. 10. 2023, ko je znašala 24,11 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 12,82 % oziroma za 2,93 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 19,93 €.

V kolikor primerjamo vrednosti s pričetkom popisovanj (primerjava med 13. 9. 2022 in 9. 10. 2023) se je vrednost povprečne najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil znižala za kar 51,68 % oziroma za 25,79 € (iz 49,90 € na 24,11 €).

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (9. 10. 2023) zvišala za 1,39 € oziroma za 5,77 %. Vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil se je najbolj znižala v Mercatorju (za 15,07 % oz. za 3,68 €), sledita košarici v Lidlu (znižanje za 12,89 % oz. za 2,95 €) in Sparu (znižanje za 10,99 % oz. za 2,61€). V primerjavi z zadnjim popisom 1. sklopa (27. 3. 2023) se je povprečna vrednost najcenejše košarice tokrat znižala za 32,72 % oz. za 12,40 €. Na 11. popisu II. sklopa se je minimalna vrednost košarice ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja, in sicer znaša 19,93 € (cena se je spremenila za 2,93 € oz. za 12,82 %, v primerjavi s predzadnjim popisom dne 9. 10. 2023). Glede na zadnji popis se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice tokrat povišala in na tokratnem popisu znaša 21,16 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost osnovnekošarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami znaša 25,50 €, kar je za 1,39 € oz. za 5,77 % več kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri predzadnjem popisu (z dne 9. 10. 2023, ko je znašala 24,11 €).

Pri 11. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

- najcenejša košarica v vrednosti 19,93 € je pri  trgovcu Lidl (2,95 € oz. 12,89 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 22,88 €)

- druga najcenejša košarica v vrednosti 20,74 € je pri trgovcu Mercator (3,68 € oz. 15,07 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 24,42 €)

- tretja najcenejša košarica v vrednosti 21,13 € je pri trgovcu Spar (2,61 € oz. 10,99 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 23,74 €)

- tretja najdražja košarica v vrednosti 22,24 € je pri trgovcu Eurospin (0,62 € oz. 2,71 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 22,86 €)

- druga najdražja košarica v vrednosti 27,87 € je pri trgovcu Tuš (0,50 € oz. 1,83 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 27,37 €)

- najdražja košarica v vrednosti 41,09 € je pri trgovcu Hofer (17,68 € oz. 75,52 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 23,41 €)

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih

OPOMBE:

  1. Povprečje: v primeru, da znotraj kategorije pri posameznem trgovcu ni na voljo nobenega izdelka, se v analizah upošteva povprečna cena vseh popisanih izdelkov pri vseh trgovcih znotraj te kategorije na dan popisa.

Vrednost najcenejše osnovne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša osnova košarica mesa je na voljo v Lidlu in znaša 8,98 € ter vsebuje izdelke slovenskega porekla, razen svinjskega mesa, ki je evropskega porekla. Nekoliko dražja košarica mesa je na voljo v Mercatorju (9,47 €), ki vsebuje svinjsko in piščančje meso evropskega porekla ter goveje meso slovenskega porekla. Sledi košarica v Sparu (9,85€), ki vsebuje zgolj izdelke evropskega porekla ter košarica v Eurospinu (10,07 €), ki vsebuje svinjsko meso evropskega, goveje meso slovenskega porekla ter piščančje meso porekla držav izven EU. Nekoliko dražja je košarica v Tušu (13,62 €), ki vključuje svinjsko in goveje meso slovenskega porekla ter piščančje meso evropskega porekla. Najdražja košarica mesa je v Hoferju, kjer skupna vrednost košarice mesa znaša 27,04 €, vključuje pa svinjsko in piščančje meso slovenskega porekla. Tokrat pri trgovcu Hofer ni bilo na voljo nobenega izdelka v kategoriji govejega mesa, zato je zanj preračunana alternativa. Najdražja košarica je dražja od najcenejše za 18,06 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Hoferju, kjer njena vrednost znaša 7,02 €. Druga najdražja košarica je na voljo v Tušu (5,63€). Najcenejša košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer njena vrednosti znaša 3,99 €. Nekoliko dražji košarici sta na voljo v Mercatorju in Sparu, kjer njuna vrednost znaša 4,03 €. Tretja najdražja košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Eurospinu, v vrednosti 4,62 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 3,03 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 2,87 €. Najcenejša košarica žitnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer stane 1,41 €. Naslednja najcenejša košarica je na voljo v Hoferju (1,49 €), zgolj 3 cente dražji sta košarici v Mercatorju in Sparu (1,52 €), sledi košarica v Eurospinu (1,86 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,46 €.  

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami znaša 25,32 €, kar je za 5,11 % (oz. 1,23 €) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri predzadnjem popisu (24,09 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 19,93 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 40,13 € pa pri trgovcu Hofer. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri trgovcema Eurospin in Hofer, pri ostalih trgovcih pa ni razlike v ceni redne ali akcijske košarice:

  • Vrednosti košaric se razlikujeta pri trgovcema Eurospin (za 0,10 €) in Hofer (0,96 €).

 

Pregled povprečne cene osnovne mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah 

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, z izjemo Hoferja, ki tokrat v ponudbi ni imel govejega mesa. Povprečna cena slovenskega mesa pa se giblje od 6,24 € na 1 kg v Tušu in do 9,99 € na 1 kg v Eurospinu.

Eurospin je edini ponudnik piščančjega mesa le evropskega porekla in porekla izven EU, vsi ostali trgovci imajo v ponudbi meso slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa evropskega porekla se nahaja pri trgovcu Mercator, kjer stane 2,59 €. Meso slovenskega izvora ponujajo v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa slovenskega porekla je 8,21 €, in sicer v Lidlu, najvišja povprečna cena pa znaša 14,00 € v Hoferju. 

Pri svinjskem mesu vsi trgovci, z izjemo Eurospina ponujajo svinjsko meso slovenskega porekla, Spar, Lidl in Mercator pa ponujajo tako meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla. Eurospin ima v ponudbi le meso evropskega porekla. Povprečne cene slovenskega svinjskega mesa se gibljejo od 2,19 € (Spar) in vse do 9,98 € (Lidl in Hofer). V Sparu, Lidlu in Mercatorju je povprečna cena mesa evropskega porekla nižja od povprečne cene mesa slovenskega porekla.

Pregled povprečne cene osnovne mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo samo jogurte slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena jogurta je v Eurospinu, Lidlu in Hoferju, kjer je povprečna cena 0,89 € na 1 kg oz. 1 L. Najvišja povprečna cena jogurta pa je v Sparu, kjer je povprečna cena 1,73 €. 

Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla, najcenejše maslo porekla iz EU se nahaja v Eurospinu, kjer je povprečna cena 1,99 €. Vsi trgovci, razen Eurospina pa ponujajo maslo slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena je v Hoferju (2,59 €), najvišja povprečna cena pa v Mercatorju (3,92 €). 

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo  sir gavda slovenskega porekla. Povprečna cena sira slovenskega porekla je višja, kakor cena sirov s poreklom iz EU in izven EU. Najnižja povprečna cena izdelkov s slovenskim poreklom je v  Sparu (3,39 €), najvišja pa v Tušu in Mercatorju (4,90 €). Eurospin, Hofer in Lidl imajo na voljo le sir evropskega porekla. 

Večina trgovcev ponuja sveže mleko slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja zgolj mleko evropskega porekla. Mleko s slovenskim poreklom in najnižjo povprečno ceno je na voljo v Lidlu, kjer stane 0,62 €, najvišja povprečna cena pa je v Tušu, kjer stane 1,54 €. 

Pregled povprečne cene osnovne žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena ponujenih slovenskih izdelkov je od 1,77 € (Eurospin) do 4,09 € (Mercator). Lidl je edini, ki ponuja tudi kruh evropskega porekla, Spar pa edini, ki ponuja tudi kruh s poreklom izven EU.

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla. Slovenski izdelki imajo povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,34 € (Mercator in Spar). Mercator in Lidl ponujata tudi moko evropskega porekla, ki je v povprečju cenejša od moke slovenskega porekla (v Mercatorju je cenejša za 0,45 €, v Lidlu pa za 0, 49 €).

Testenine evropskega porekla so v povprečju dražje od testenin slovenskega porekla in testenin s poreklom izven EU. Na voljo pa so v Eurospinu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Vsi trgovci (z izjemo Eurospina) ponujajo tudi testenine slovenskega porekla. Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 0,97 € (Hofer) in 2,81 € (Tuš), evropskega porekla med 1,66 € (Eurospin) in 3,89 € (Spar) ter porekla izven EU med 1,38 € (Lidl) in 2,38 € (Spar).

Pregled povprečne cene osnovne košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsa popisana jajca so slovenskega porekla - povprečna cena se giblje med 1,99 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 2,69 € (Spar).

Sladkor je na voljo le z evropskim poreklom ali poreklom izven EU - povprečna cena evropskega porekla se giblje med 1,29 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 1,44 € (Mercator in Spar). Povprečna cena porekla izven EU pa je 1,49 € (v Mercatorju in Tušu). 

Z izjemo Eurospina in Lidla, vsi trgovci ponujajo sončnično olje slovenskega porekla. Olja izven držav EU ne ponujata trgovca Spar in Lidl. Povprečna cena sončničnega olja slovenskega porekla se giblje med 1,89 € (Hofer) in 4,18 € (Spar), evropskega porekla med 1,29 € (Lidl) in 2,99 € (Mercator in Tuš) ter porekla izven EU med 1,29 € (Eurospin in Hofer) in 1,92 € (Mercator). Povprečna cena slovenskega olja je višja od povrečnih cen olj iz tujine.

Pregled izbire osnovne košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju, Hoferju in Lidlu, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla. V Lidlu, Sparu in Mercatorju pa lahko najdemo tako svinjsko meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla.

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa ima na voljo Mercator (13), Spar (12 izdelkov) in Tuš (9). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi po 1 izdelek piščančjega mesa evropskega porekla. V Lidlu je na voljo 6 izdelkov, v Hoferju pa 5 izdelkov piščančjega mesa. Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 4 izdelki).

Pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja, ki na tokratnem popisu ni imel na razpolago govejega mesa, je na voljo goveje meso slovenskega porekla. Po 2 izdelka sta na voljo v Sparu, Mercatorju in Lidlu, Eurospin pa ponuja 3 izdelke. Spar doatno ponuja tudi 1 izdelek govejega mesa evropskega porekla. Tuš ima na voljo le 1 izdelek s slovenskim poreklom.

Pregled izbire osnovne košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri petih trgovcih od šestih je na voljo sveže polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar ponuja 9 slovenskih izdelkov, Mercator 6, Tuš, Lidl in Hofer pa po 2 izdelka. Spar ima na voljo tudi 1 izdelek iz EU, Eurospin pa zgolj en izdelek iz EU. 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo v Tušu, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponujajo tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenskega porekla. Spar ima 8 slovenskih izdelkov od skupno 15, Tuš 7 od skupno 12, Mercator 6 od skupno 12 - enega ima tudi s poreklom izven EU. Lidl ponuja 2 slovenska izdelka, Hofer 1 izdelek, Eurospin pa nobenega. Eurospin ima v ponudbi 1 izdelek iz EU in 1 izven EU.

Jogurt je pri vseh trgovcih slovenskega porekla (Spar ponuja 5 izdelkov, Mercator 4, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek). 

Pregled izbire osnovne košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 10 od skupno 12 izdelkov, v Sparu 7 od skupno 10 izdelkov in Mercatorju 6 od skupno 7 izdelkov. Tuš in Spar imata na voljo tudi 2 izdelka evropskega porekla, Mercator pa 1 izdelek evropskega porekla. Spar ima dodatno tudi 1 izdelek s poreklom izven EU. Hofer ima na voljo 2 izdelka slovenskega porekla, Lidl pa 3 in dodatno še 1 izdelek porekla izven EU. Eurospin pa ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine z evropskim poreklom, in sicer 4 izdelke.

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla. Največ izbire je pri trgovcu Spar (10 izdelkov), sledi Tuš s 6 in Mercator s 5 izdelki moke slovenskega porekla. Lidl in Mercator ponujata tudi moko evropskega porekla (3 izdelki v Mercatorju in 1 izdelek v Lidlu).

Bel kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi po 1 izdelek belega kruha evropskega porekla in Sparu, kjer je na voljo en izdelek porekla izven EU. Največ ponudbe slovenskega belega kruha je v Mercatorju (12 izdelkov), sledita Tuš in Spar (10 izdelkov), Eurospin s 4 slovenskimi izdelki in Lidl ter Hofer s 3 izdelki belega kruha slovenskega porekla.

Pregled izbire osnovne košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Vsi trgovci, razen Eurospina in Lidla ponujajo slovensko sončnično olje. Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi tremi porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je poleg slovenskega na voljo tudi olje s poreklom iz EU, Eurospin pa ponuja zgolj olje s  poreklom izven EU, medtem ko Lidl ponuja olje zgolj s poreklom iz EU. 

Vsi trgovci ponujajo sladkor evropskega porekla. V Lidlu, Hoferju in Eurospinu je na voljo po 1 izdelek evropskega porekla, v Sparu in Mercatorju po 2 izdelka evropskega porekla ter v Tušu 3 izdelki. Poleg tega imata trgovca Tuš in Mercator na voljo tudi sladkor s poreklom držav izven EU.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu, po 1 izdelek pa v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov)

Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorij belega kruha, testenin, piščančjega mesa, sira gavda, sončničnega olja in jabolk. V Mercatorju je najdražji bel kruh za 1.318 % dražji od najcenejšega, v Sparu za 898 %, v Hoferju za 881 %, v Lidlu za 790 %, v Eurospinu za 508 % ter v Tušu za 386 %. V Sparu so najdražje testenine za 745 % dražje od najcenejših, v Mercatorju za 472 %, v Lidlu za 387 %, Tušu za 322 %, v Eurospinu za 191 % % in v Hoferju za 142 %. V Mercatorju je najdražje piščančje meso za 509 % dražje od najcenejšega, v Sparu za 501 %, v Tušu za 300 %, v Lidlu za 297 %, v Eurospinu za 228 % in v Hoferju za 155 %. V Mercatorju je najdražji sir gavda za 501 % dražji od najcenejšega, v Sparu za 429 %, v Lidlu za 304 %, v Tušu za 220 % in v Eurospinu za 130 %. V Lidlu je najdražje sončnično olje za 533 % dražje od najcenejšega, v Sparu za 364 %, v Tušu za 209 % in v Mercatorju za 155 %. V Lidlu  so najdražja jabolka za 578 % dražja od najcenejših, v Mercatorju za 463 %, v Sparu za 425 %, v Hoferju za 377 %, v Tušu za 322 % in v Eurospinu za 186 %. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) je zaslediti pri kategorijah sladkorja, jajc in svežega polnomastnega mleka.

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 71 izdelkov v vseh petnajstih kategorijah osnovnih skupinah živil.

Največjo ponudbo ima Spar (115 izdelkov), sledi Mercator (98 izdelkov) in Tuš (87 izdelkov). Manjšo izbiro imata Lidl (48 izdelkov) in Hofer (42 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (40 izdelkov).

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 115 izdelki) ima skoraj več kot trikrat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 40 izdelki).

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij jabolk, belega kruha, masla, moke, piščančjega mesa, sončničnega olja in testenin.

Najmanjša izbira je znotraj kategorij govejega mesa, jajc, jogurta in svinjskega mesa.

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, z izjemo masla, sira gavda, sladkorja in sončničnega olja.

Trgovec Hofer na popisu 24. 10. ni imel na voljo nobenega izdelka v kategoriji govejega mesa, zato je zanj preračunana alternativa.

Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil z vsemi tremi porekli, in sicer iz Slovenije, Evrope in izven Evrope (jabolka v Sparu, masla v Mercatorju, sir gavda v Mercatorju in Sparu, sončničnega olja v Hoferju, Mercatorju in Tušu ter testenin v Sparu).

Pri vseh trgovcih so izključno slovenskega porekla na voljo izdelki v kategorijah govejega mesa (z izjemo Spara), jajc, jogurta, belega kruha (z izjemo Lidla in Spara) ter moke (z izjemo Lidla in Mercatorja).

Svinjsko meso je pri večini trgovcev na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja le svinjsko meso evropskega porekla. Spar, Lidl in Mercator imajo v ponudbi poleg slovenskega porekla tudi poreklo iz Evrope. Le Tuš in Hofer ponujata svinjsko meso zgolj slovenskega porekla.

Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir gavda, piščančje meso, sveže polnomastno mleko in maslo).

Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo z evropskim poreklom, pri dveh trgovcih pa tudi s poreklom izven EU (Mercator in Tuš).

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ponuja samo en izdelek z oznako shem kakovosti in sicer jabolka z oznako izbrana kakovost Slovenije.

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu in Mercatorju, 7 izdelkov v Tušu, 5 izdelkov v Hoferju in 4 izdelki v Lidlu).  Sledi kategorija jabolk (po 8 izdelkov v Tušu, 7 izdelkov v Mercatorju, 4 v Sparu, 3 v Hoferju in 1 v Lidlu ter Eurospinu), kategorija masla (5 izdelkov v Sparu, 4 v Tušu, po 3 v Mercatorju ter 1 v Hoferju) ter kategorija svežega polnomastnega mleka (4 izdelki v Sparu, po 3 v Mercatorju in po 2 izdelka v Tušu). 

Označbo ekološkega proizvoda najdemo pri krompirju, jabolkih, maslu, svežem polnomastnem mleku, moki, siru gavda in sončničnem olju.

Označbo višje kakovosti v največji meri najdemo v kategoriji piščančjega mesa (2 izdelka v Mercatorju in Sparu ter 1 v Tušu). Poleg tega pa je na voljo tudi po 1 izdelek v kategoriji sira gavda (pri trgovcih Mercator, Spar in Tuš).

V Lidlu najdemo tudi izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer pri 1 izdelku v kategoriji sončničnega olja.

Z oznako zaščitene geografske označbe ja na voljo 1 izdelek v kategoriji masla pri trgovcu Mercator. 

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Skoraj izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorij jajc (izjema Tuš in Spar) in svinjskega mesa (z izjemo Mercatorja in Lidla). 

Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke.

V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, moke, testenin in belega kruha prevladujejo blagovne znamke.

V kategoriji govejega mesa na tokratnem popisu trgovec Hofer ni imel na voljo nobenega izdelka, zato se bo zanj preračunala alternativa.

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Na 10. popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil, dne 24. 10. 2023 se je povprečna vrednost v primerjavi s prvim uradnim popisom znižala za 28,69 %. Vrednost povprečne najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je na tokratnem popisu ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč 39,95 €, kar je za 1,74 % oziroma 0,71 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom z dne 9. 10. 2023, ko je znašala 40,66 €. Znižala se je tudi minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil za 12,49 % oziroma 4,79 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 33,55 €.

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (9. 10. 2023) znižala za 0,71 € oziroma za 1,74 %.

Minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (9. 10. 2023) znižala za 12,49 %, medtem ko se je maksimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil zvišala za 5,65 %.

Glede na popis z dne 9. 10. 2023 se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice povečala, saj je pri popisu (9. 10. 2023) znašala 6,43 €, na tokratnem popisu pa znaša 13,75 €.

Najcenejša razširjena košarica je na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 33,55 €. Nekoliko dražja košarica, a druga najcenejša je na voljo pri trgovcu Mercator, v vrednosti 36,32 € in tretja najcenejša pri trgovcu Spar, v vrednosti 37,62 €.

Najdražja košarica je na voljo pri trgovcu Hofer, v vrednosti 47,30 €. Nekoliko nižja vrednost košarice je pri trgovcu Tuš, v vrednosti 45,67 € in tretja najdražja košarica je pri trgovcu Eurospin, v vrednosti 39,22 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost razširjene košarice znaša 39,95 €, razlika med najnižjo in najvišjo ceno košarice pa znaša 13,75 €.

Pri 10. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

- najcenejša košarica v vrednosti 33,55 € je pri  trgovcu Lidl (4,79 € oz. 12,49 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 38,34 €)

- druga najcenejša košarica v vrednosti 36,32€ je pri trgovcu Mercator (4,39 € oz. 10,78 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 40,71 €)

- tretja najcenejša košarica v vrednosti 37,62 € je pri trgovcu Spar (3,50 € oz. 8,51 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 41,12 €)

- tretja najdražja košarica v vrednosti 39,22 € je pri trgovcu Eurospin (0,62 € oz. 1,56 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 39,84 €)

- druga najdražja košarica v vrednosti 45,67 € je pri trgovcu Tuš (0,90 € oz. 2,01 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 44,77 €)

- najdražja košarica v vrednosti 47,30 € je pri trgovcu Hofer (8,15 € oz. 20,82 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 39,15 €).

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu

Vrednost najcenejše razširjene košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice mesa znaša 15,32 €. Najcenejša razširjena košarica mesa je na voljo v Lidlu (skupna vrednost 12,03 €). Nekoliko dražje so košarice v Mercatorju (skupna vrednost 12,48 €), Sparu (skupna vrednost 13,39 €) in Eurospinu (14,43 €). Najdražja košarica je na voljo v Hoferju (22,26 €), cenejša pa je košarica v Tušu (17,33€). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 10,23 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Hoferju in znaša 9,95 €. Naslednje so košarice v Tušu (8,55 €) in Eurospinu (7,41 €). Najcenejša razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Lidlu, kjer njena vrednost znaša 6,50 €. Drugi najcenejši košarici pa sta v Mercatorju in Sparu, v vrednosti 6,56 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 3,45 €. 

Vrednost najcenejše razširjene košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 3,18 €. Druga najdražja je v Sparu s ceno 1,89 € in tretja v Eurospinu s ceno 1,78 €. Najcenejša razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Lidlu (v vrednosti 1,51 €), druga pa v Hoferju (1,57 €) in 12 centov dražja košarica v Mercatorju 1,69 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,67 €, povprečna vrednost košarice pa je 1,94 €.  

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 39,66 € kar je za 2,39 % (oz. 0,97 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami na predzadnjem popisu, ko je znašala 40,63 €. 

Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 33,55 € je pri trgovcu Lidl, nekoliko dražja košarica je pri trgovcu Mercator (36,21 €) in košarica v Sparu (37,62 €). Sledi ji košarica trgovca Eurospin v vrednosti 38,58 € in trgovca Tuš v vrednosti 45,67 €. Najdražja košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 46,31 € je pri trgovcu Hofer. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri Mercatorju: za 0,11 € oz. za 0,30 %, pri Eurospinu za 0,64 € oz. za 1,63 % in pri Hoferju za 0,99 € oz. za 2,09 %.  Pri ostalih trgovcih pa ni razlike med razširjeno košarico z rednimi ali akcijskimi cenami. 

Pregled povprečne cene razširjene mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije govejega in piščančjega mesa velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične.

Hrenovke vsi trgovci prodajajo s slovenskim poreklom, katerih povprečna cena je višja od povprečne cene hrenovk z evropskim poreklom. Najcenejša povprečna cena hrenovk s slovenskim poreklom je v Hoferju, kjer je povprečna cena 2,30 €, najvišja povprečna cena pa je v Lidlu, kjer hrenovke stanejo 11,97 €. Hrenovke s poreklom iz EU ponuja Lidl (povprečna cena 3,40 €).

Kuhan pršut s slovenskim poreklom ponujajo Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Povprečna cena je najnižja v Lidlu in Hoferju (0,75 €). Kuhan pršut s poreklom iz EU imajo na voljo Eurospin, Mercator in Spar. V Sparu in Mercatorju je cena pršuta slovenskega porekla višja od cene pršuta iz tujine.

Panceto ali sušeno slanino slovenskega porekla imajo na voljo vsi trgovci z izjemo Lidla. Lidl, Spar in Tuš imajo na voljo izdelke s poreklom iz EU. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Hoferju (0,90 €), najvišja pa je v Sparu (2,70 €).

Pršut imajo vsi trgovci na voljo s slovenskim poreklom in poreklom iz EU. Izdelki s slovenskim poreklom so najdražji pri večini trgovcev z izjemo Hoferja, kjer je tudi najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov (1,96 €). Najvišja povprečna cena slovenskih izdelkov pa je v Sparu (5,17 €).

Pregled povprečne cene razširjene mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jogurta, masla, sira gavda in svežega mleka velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične.

Kislo smetano imajo vsi trgovci, z izjemo Eurospina, na voljo s slovenskim poreklom. Eurospin ima na voljo le izdelke s poreklom izven EU, kar ponujata tudi Lidl in Spar. Izdelke s poreklom iz EU pa imajo na voljo Hofer, Mercator in Spar. Najnižjo povprečno ceno izdelkov s slovenskim poreklom ima Lidl, kjer je povprečna cena 0,89 €.

Mocarelo s slovenskim poreklom imajo na voljo le Mercator, Spar in Tuš. Vsi trgovci, razen Eurospina in Tuša imajo izdelke s poreklom iz Evrope. Eurospin, Mercator in Spar pa ponujajo tudi izdelke izven EU. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Tušu (0,76 €).

Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci v ponudbi trajno polnomastno mleko slovenskega porekla, katerega povprečna cena je višja od povprečne cene mleka iz tujine. Najcenejša povprečna cena mleka slovenskega porekla je v Hoferju, kjer je povprečna cena 1,32 €, najdražja pa v Mercatorju (1,47 €).

Tudi trajno pol posneto mleko je z izjemo Eurospina pri vseh trgovcih na voljo s slovenskim poreklom. Povprečne cene so višje od mleka s poreklom izven Slovenije, z izjemo Hoferja, kjer je tudi najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov, in sicer 0,93 €.

Pregled povprečne cene razširjene žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije belega kruha velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj je kategorija identična.

Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci na voljo bagete s poreklom iz Slovenije, povprečne cene slovenskih izdelkov pa so večinoma višje od izdelkov s poreklom iz tujine. Najcenejša povprečna cena je v Hoferju (0,39 €). Eurospin ponuja izdelke iz EU in izven EU, Spar ponuja slovenske izdelke in izdelke izven EU, Mercator pa poleg slovenskih izdelkov nudi tudi evropske izdelke. Izključno bagete slovenskega porekla ponujajo trgovci Hofer, Lidl in Tuš. 

Vsi trgovci imajo na voljo kajzerice s poreklom iz Slovenije. Najnižja povprečna cena je v Lidlu in Hoferju (0,23 €). Mercator in Tuš ponujata tudi kajzerice s poreklom iz EU, medtem ko Eurospin in Spar ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU.

Polbel kruh s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih. Tuš je edini, ki ponuja polbel kruh z evropskim poreklom, povprečna cena (5,29 €) pa je višja od kruha s slovenskim poreklom. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Hoferju (0,39 €), najvišja pa v Tušu (3,85 €).

Žemlje ponujajo vsi trgovci s slovenskim poreklom. Najcenejša povprečna cena je v Lidlu, kjer ta znaša 0,23 €, najdrajžja povprečna cena žemlje slovenskega porekla pa je v Mercatorju, in sicer 0,34 €. Eurospin pa poleg žemelj slovenskega porekla, ponuja tudi žemlje porekla izven EU, katerih cena je nižja od slovenskega porekla (0,19 €).

Pregled povprečne cene razširjene košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jajc in sončničnega olja velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične. 

Oljčno olje s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina in Mercatorja. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Lidlu (4,98 €), evropskih izdelkov v Eurospinu (8,02 €) in izdelkov izven EU prav tako v Eurospinu, kjer je povprečna cena 9,32 €.  Vsi trgovci, z izjemo Lidla ponujajo tako izdelke s poreklom iz EU, kot tudi izdelke izven EU. Lidl ima na voljo le izdelke evropskega in slovenskega porekla.

Pregled izbire razširjene košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci imajo na voljo pršut slovenskega in evropskega porekla. Največ izdelkov imajo v ponudbi Spar (9), Mercator in Hofer (5 izdelkov), sledita Eurospin in Tuš s 4 izdelki, v Lidlu pa so na voljo 3 izdelki. Eurospin edini ponuja pršut porekla držav izven EU (1 izdelek). 

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa ima na voljo Mercator (13 izdelkov), Spar (12 izdelkov), sledi Tuš (9 izdelkov). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi piščančje meso porekla iz EU (po 1 izdelek). V Lidlu je na voljo 6 izdelkov, v Hoferju pa 5 izdelkov. Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 4 izdelki). 

Največji izbor piščančjih hrenovk je na voljo v Mercatorju (7 izdelkov), sledita Spar in Tuš s 6 izdelki. Lidl ponuja 5 izdelkov, najmanjšo ponudbo hrenovk pa imata Hofer in Eurospin (1 izdelek). Vse hrenovke pri vseh trgovcih so slovenskega porekla, le Lidl poleg slovenskega porekla ponuja tudi hrenovke evropskega porekla (2 izdelka). 

Največji izbor pancete ali sušene slanine je na voljo v Mercatorju (4 izdelki), sledi Tuš (3 izdelki). Spar in Lidl ponujata po 2 izdelka pancete ali sušene slanine, Hofer in Eurospin pa ponujata po 1 izdelek pancete ali sušene slanine.

V kategoriji kuhanega pršuta Eurospin ponuja 3  izdelke izključno evropskega porekla, ostali pa ponujajo po 1 izdelek slovenskega porekla. Mercator in Spar ponujata tudi izdelke evropskega porekla.

Goveje meso je pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja, ki ga na tokratnem popisu ni bilo, na voljo slovenskega porekla. Spar ima v ponudbi dodatno tudi 1 izdelek porekla iz EU.

Pregled izbire razširjene košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina trgovcev ima na voljo trajno polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar, Mercator, Lidl in Hofer poleg trajnega polnomastnega mleka slovenskega porekla, ponujajo tudi izdelke evropskega porekla, Tuš pa porekla izven EU. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno evropskega porekla.  

Največjo ponudbo slovenskega trajnega pol posnetega mleka imata Tuš in Mercator (3 izdelki). Vsi trgovci ponujajo izdelke slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja izključno izdelke evropskega porekla (2 izdelka). Trgovci Spar, Hofer in Lidl ponujajo po 2 izdelka slovenskega porekla in po 1 izdelek porekla izven EU (Spar in Lidl), kar ponuja tudi Tuš. Po 1 izdelek evropskega porekla je na voljo v Sparu, Mercatorju in Hoferju.

Sveže polnomastno mleko je pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina na voljo slovenskega porekla. Največjo izbiro svežega polnomastnega mleka slovenskega porekla ima Spar (9 izdelkov), sledi mu Mercator s 6 izdelki. Tuš, Lidl in Hofer ponujajo po 2 izdelka slovenskega porekla. Spar poleg slovenskega porekla, ponuja tudi sveže polnomastno mleko evropskega porekla. Eurospin ponuja zgolj sveže mleko evropskega porekla (1 izdelek). 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponuja tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Mocarela je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša in Eurospina. Največ mocarele je na voljo v Sparu (7 izdelkov), kjer je večina izdelkov na voljo tujega porekla. Zgolj 1 izdelek imata na voljo Eurospin in Tuš, Lidl in Hofer ponujata po 2 izdelka in Mercator 5 izdelkov.

Večina trgovcev, z izjemo Eurospina ima na voljo maslo slovenskega porekla. Največ jih je na voljo v Sparu, in sicer 15 izdelkov. Najmanj pa v Eurospinu, kjer sta na voljo zgolj po en proizvod evropskega in po en proizvod porekla izven EU. Mercator in Tuš imata na voljo 12 izdelkov. Lidl in Hofer ponujata 4 izdelke masla.

Največ izdelkov kisle smetane ponuja Spar, in sicer 13 proizvodov, ki so po večini slovenskega porekla. Sledi Mercator z 10 izdelki, nato sledi Tuš s 7 izdelki in Lidl s 5 izdelki. Eurospin in Hofer ponujata 4 izdelke kisle smetane. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno porekla držav izven EU. 

Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla (v Sparu je na voljo 5 izdelkov, v Mercatorju 4 in Tušu 3 izdelki. Lidl, Hofer in Eurospin pa ponujajo zgolj 1 izdelek).

Pregled izbire razširjene košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Žemlje so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki poleg slovenskih žemelj ponuja tudi žemlje s poreklom izven EU.  Vsi trgovci ponujajo po 2 izdelka žemelj.

Polbel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla. Izjema je le Tuš, ki poleg slovenskega ponuja tudi polbel kruh z evropskim poreklom. Največ polbelega kruha je na voljo v Sparu (8 izdelkov), Mercatorju (6 izelkov) in Tušu (5 izdelkov). 

Kajzerice so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Spara in Eurospina, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU in Mercatorja ter Tuša, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice evropskega porekla. 

Bel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi kruh evropskega porekla (1 izdelek) in Sparu, ki ponuja po 1 izdelek porekla držav izven EU. Največjo ponudbo belega kruha ima Mercator (12 izdelkov) sledita Spar (11 izdelkov) in Tuš (10 izdelkov). Lidl in Eurospin  ponujata 4 izdelke ter Hofer 3 izdelke.

Vsi trgovci razen Eurospina ponujajo bagete slovenskega porekla. Eurospin ponuja zgolj bagete evropskega porekla in porekla držav izven EU. Mercator poleg baget slovenskega porekla ponuja tudi bagete evropskega porekla (2 izdelka), Spar pa poleg baget slovenskega porekla ponuja po 1 izdelek porekla izven EU.

Pregled izbire razširjene košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi 3 porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je na voljo olje s slovenskim in evropskim poreklom. V Lidlu je na voljo 1 olje evropskega porekla, v Eurospinu pa je na voljo olje zgolj porekla izven EU.

Vsi trgovci imajo na voljo oljčno olje evropskega porekla. V Tušu, Sparu, Lidlu in Hoferju pa ponujajo tudi izdelke slovenskega porekla. Tuš, Spar, Mercator, Hofer in Eurospin ponujajo izdelke porekla izven EU.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu in po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu) 

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 120 izdelkov v vseh 28 skupinah živil razširjene košarice. 

Največjo ponudbo ima Spar (192 izdelkov), sledijo Mercator (158 izdelkov) in Tuš (128 izdelkov). Manjšo izbiro imata Lidl (86 izdelkov) in Hofer (84 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (75 izdelkov). 

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 192 izdelki) ima 2,5-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 75 izdelki). 

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij oljčnega olja, jabolk masla, belega kruha, kislih smetan, piščančjega mesa, piščančjih hrenovk ter pršuta. 

Najmanjša izbira je znotraj kategorij banan, limon, jajc, žemelj, kajzeric, govejega mesa, kuhanega pršuta in mocarele. 

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo mocarele, banan, sončničnega olja, limon in oljčnega olja.

Izključno slovenskega porekla sta kategoriji jogurta in jajc, večina slovenskega porekla pa je tudi v kategorijah piščančjih hrenovk (z izjemo Lidla), govejega mesa (z izjemo Hoferja, ki tokrat ni imel na voljo izdelkov ter Spara), belega kruha (z izjemo Lidla in Spara), polbelega kruha (z izjemo Tuša) ter žemelj (z izjemo Eurospina).

Večina trgovcev ponuja izdelke evropskega in slovenksega porekla v kategorijah pršuta (z izjemo Eurospina, ki ponuja tudi izdelek porekla držav izven EU), svežega in trajnega polnomastnega mleka (z izjemo Tuša, ki ponuja tudi izdelek porekla držav izven EU), krompirja, čebule in masla (z izjemo Eurospina in Mercatorja, ki ponujata tudi izdelek porekla držav izven EU). 

Vse limone in banane so na voljo tujega porekla.

Največ porekla izven EU lahko najdemo pri trgovcu Eurospin.

V kategorijah žit in mesa pa prevladujejo izdelki slovenskega porekla.

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z različnimi znaki kakovosti, med katerimi izstopajo predvsem oznake izbrana kakovost, ekološki proizvod in zaščitena geografska označba.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu in Mercatorju, 7 v Tušu, 5 v Hoferju in 4 v Lidlu). V Mercatorju, Sparu ponujajo po 2 izdelka piščančjega mesa z označbo višje kakovosti in po 1 izdelek v Tušu.

Oznako ekološkega proizvoda najdemo največ pri korenju. V Mercatorju, Lidlu, Eurospinu, Hoferju in Tušu je na voljo po 1 izdelek in v Sparu 3 izdelki.

V Eurospinu najdemo 3 izdelke z označbo ekološki proizvod, 1 izdelek z označbo zaščitene geografske označbe pri pršutu ter 1 izdelek z označbo izbrane kakovosti Slovenije v kategoriji jabolk.

Hofer ponuja 10 izdelkov z oznako izbrana kakovost Slovenije. Ponuja tudi 11 izdelkov z označbo ekološkega prozvoda ter  1 izdelek z zaščiteno geograsko označbo.

Lidl ponuja 7 produktov z oznako izbrana kakovost Slovenije, 6 izdelkov z oznako ekološki proizvod, 1 izdelek z oznako integrirane pridelave ter 1 izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost.

Mercator ponuja 29 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 11 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 3 z označbo višje kakovosti, 2 z zaščiteno označbo porekla ter 4 z zaščiteno geografsko označbo.

V Sparu je na voljo 31 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 12 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 3 z označbo višje kakovosti, 1 izdelek z zaščiteno označbo porekla ter 5 izdelkov z zaščiteno geografsko označbo.

Tuš ponuja 29 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 5 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 3 izdelki z označbo višje kakovosti ter 2 izdelka z zaščiteno geografsko označbo.

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Največ blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah oljčnega olja, sončničnega olja, belega in polbelega kruha, trajnega polnomastnega mleka, piščančjih hrenovk, pancete ali sušene slanine, piščančjih hrenovk in pršuta.

V Eurospinu je večina izdelkov trgovinske blagovne znamke, vključno z maslom, sončničnim oljem, bagetami, jajci, jogurti, trajnim pol posnetim mlekom, svežim polnomastnim mlekom, trajnim polnomastnim mlekom, mocarelo, sirom gavda in kuhanim pršutom.

Tuš, Mercator in Spar imajo največ izdelkov različnih blagovnih znamk, ki ne spadajo v kategorijo trgovinskih blagovnih znamk.

Izdelki, ki so obarvani v sivo bravo (piščančje meso in pršut) nimajo podatkov o tipu blagovne znamke.

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice mesa, ki vključuje goveje, piščančje in svinjsko meso po rednih cenah pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Na zadnjem popisu I. sklopa (27. 3. 2023) je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice mesa znašala 21,55 €, na prvem popisu II. sklopa (8. 6. 2023) pa 21,74 €. Večje spremembe v povprečni vrednosti pa so vidne pri nadaljnjih spremljanjih. Od zadnjega popisa I. sklopa (27. 3. 2023) do 11. popisa II. sklopa (24. 10. 2023) se je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice mesa znižala za 8,38 € oziroma za 38,88 %.

Povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice mesa je na prvem popisu II. sklopa (8. 6. 2023) znašala 21,74 €, na predzadnjem popisu (9. 10. 2023) pa je njena vrednost znašala zgolj 11,75 €, kar pomeni, da se je vrednost znižala za 9,99 € oziroma za kar 45,95 %. Na tokratnem popisu (24. 10. 2023) se je vrednost povprečne košarice malenkost povišala in znaša 13,17 €. Vzrok, pa je višja cena popisanih mesnih izdelkov v trgovini Hofer.

V obdobju od zadnjega popisa I. sklopa (27. 3. 2023) do 11. popisa II. sklopa (24. 10. 2023) je najbolj opazno znižanje vrednosti najcenejše osnovne košarice mesa pri trgovcu Mercator, kjer se je vrednost znižala za kar 15,29 € oz. za 61,75 % (iz 24,76 € na 9,47 €), sledi košarica trgovca Lidl, ki se je znižala za 12,78 € oz. za 58,73 %. Sledijo znižanja pri trgovcih Spar (znižanje za 12,01 € oz. za 54,94 %), Eurospin (znižanje za 9,30 € oz. za 48,01 %), Tuš (znižanje za 6,09 € oz. za 30,90 %) ter Hofer (znižanje za 5,18 € oz. za 23,70 %). Pri trgovcu Hofer na tokratnem popisu ni bilo na voljo izdelkov, ki so po navadi vključeni v asortiman in veljajo za cenejše v njihovi ponudbi. Na predzadnjem popisu (9. 10. 2023) pa je pri trgovcu Hofer najcenejša vrednost osnovne košarice mesa znašala 11,41 € (kar je za 10,45 € oz. za 47,80 % nižja vrednost kot v primerjavi z zadnjim popisom I. sklopa).