24.11.2023

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 21. 11. 2023

Na 13. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil tokrat znižala, znaša namreč 22,76 €, kar je za 10,85 % oziroma 2,77 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 11. 11. 2023, ko je znašala 25,53 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 1,39 % oziroma za 0,23 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 16,37 €.

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Ob začetku popisovanj je opazno nižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil. Od vključno 6. popisa naprej se je povprečna vrednost najcenejše košarice nekoliko zvišala in do vključno 7. popisa pridobivala na ceni. Na 8. popisu je bilo opazno znižanje, vrednost pa je ostala skoraj nespremenjena tudi na naslednjem popisu. Od 10. popisa naprej pa opažamo strmo upadanje povprečne vrednosti najcenejše košarice, kar nakazuje na približevanje cen med posameznimi trgovci in regulacijo le-teh. 

Na 13. popisu II. sklopa se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil tokrat znižala, znaša namreč 22,76 €, kar je za 10,85 % oziroma 2,77 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom 11. 11. 2023, ko je znašala 25,53 €. Minimalna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je ponovno znižala za 1,39 % oziroma za 0,23 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 16,37 €.

V kolikor primerjamo vrednosti s pričetkom popisovanj (primerjava med 13. 9. 2022 in 11. 11. 2023) se je vrednost povprečne najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil znižala za kar 54,39 % oziroma za 27,14 € (iz 49,90 € na 22,76 €).

Na tokratnem popisu je najbolj opazno znižanje vrednosti najcenejše košarice pri trgovcu Hofer z znižanjem za 58,63 % (23,20 €), Tuš z znižanjem za 23,72 % (8,32 €) in Spar z znižanjem za 6,83 % oz. za 1,51 €. Pri trgovcu Lidl je bilo znižanje najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil za manj kot 1,00 %, pri trgovcu Mercator je popvprečna vrednost košarice ostala nespremenjena, medtem ko se je povprečna vrednost košarice v Eurospinu zvišala glede na predzadnji popis.

Gibanje vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (11. 11. 2023) znižala za 2,77 € oziroma za 10,85 %. Vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil se je najbolj znižala v Hoferju (za 58,63 % oz. za 23,20 €), sledita košarici v Tušu (znižanje za 23,72 % oz. za 8,32 €) in Sparu (znižanje za 6,83 % oz. za 1,51 €). V primerjavi z zadnjim popisom 1. sklopa (27. 3. 2023) se je povprečna vrednost najcenejše košarice tokrat znižala za 39,95 % oz. za 15,14 €. Na 13. popisu II. sklopa se je minimalna vrednost košarice ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja, in sicer znaša 16,37 € (cena se je spremenila za 0,23 € oz. za 1,39 %, v primerjavi s predzadnjim popisom dne 11. 11. 2023). Glede na zadnji popis se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice tokrat znižala in na tokratnem popisu znaša 22,13 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost osnovnekošarice 15 osnovnih skupin živil z rednimi cenami znaša 22,76€, kar je za 2,77€ oz. za 10,85% manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri predzadnjem popisu (z dne 11. 11. 2023, ko je znašala 25,53€).

Pri 13. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

- najcenejša košarica v vrednosti 16,37 € je pri  trgovcu Hofer (23,20 € oz. 58,63 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 39,57 €)

- druga najcenejša košarica v vrednosti 16,73 € je pri trgovcu Lidl (0,13 € oz. 0,78 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 16,60 €)

- tretja najcenejša košarica v vrednosti 17,64 € je pri trgovcu Mercator (enako kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 17,64 €)

- tretja najdražja košarica v vrednosti 20,59 € je pri trgovcu Spar (1,51 € oz. 6,83 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 22,10 €)

- druga najdražja košarica v vrednosti 26,75 € je pri trgovcu Tuš (8,32 € oz. 23,72 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 35,07 €)

- najdražja košarica v vrednosti 38,50 € je pri trgovcu Eurospin (16,28 € oz. 73,27 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 22,22 €)

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil pri posameznih trgovcih

Vrednost najcenejše osnovne košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najcenejša osnova košarica mesa je na voljo v Hoferju in znaša 6,25 € ter vsebuje izdelke evropskega porekla. Nekoliko dražja košarica mesa je na voljo v Lidlu (6,53 €), ki vsebuje svinjsko meso evropskega porekla ter goveje in piščančje meso slovenskega porekla. Sledi košarica v Mercatorju (7,07 €), ki vsebuje svinjsko in piščančje meso evropskega porekla ter goveje meso slovenskega porekla. Sledi košarica v Sparu (9,85 €), ki vsebuje svinjsko in piščančje meso evropskega porekla ter goveje meso slovenskega porekla. Nekoliko dražja je košarica v Tušu (13,62 €), ki vključuje svinjsko in goveje meso slovenskega porekla ter piščančje meso evropskega porekla. Najdražja košarica mesa je v Eurospinu, kjer skupna vrednost košarice mesa znaša 26,37 €, vključuje pa svinjsko meso evropskega porekla, piščančje meso porekla izven EU ter goveje meso slovenskega porekla. Najdražja košarica je dražja od najcenejše za 20,12 €.

Vrednost najcenejše osnovne košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 5,01 €. Druga najdražja košarica je na voljo v Eurospinu (4,62 €), sledi ji košarica v Mercatorju, v skupni vrednosti 3,82 €. Najcenejša košarica mlečnih izdelkov je tokrat na voljo pri treh trgovcih, in sicer v Hoferju, Lidlu in Sparu, kjer njena vrednosti znaša 3,69 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,32 €. 

Vrednost najcenejše osnovne košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu, kjer njena vrednost znaša 2,37 €. Najcenejša košarica žitnih izdelkov je na voljo v Hoferju, kjer stane 1,04 €. Naslednja najcenejša košarica je na voljo v Lidlu (1,05 €), nekoliko dražja je košarica v Mercatorju (1,23 €), sledi košarica v Sparu (1,32 €) in košarica v Eurospinu (1,86 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,33 €. 

Vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami znaša 22,35 €, kar je za 11,97 % (oz. 3,04 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri predzadnjem popisu (25,39 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 16,37 € je pri trgovcu Hofer, najdražja v vrednosti 36,00 € pa pri trgovcu Eurospin. 

Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri trgovcu Eurospin, pri ostalih trgovcih pa ni razlike v ceni redne ali akcijske košarice:

- vrednosti košaric se razlikuje pri trgovcu Eurospin (za 2,50 €).

 

Pregled povprečne cene osnovne mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah 

Pri govejem mesu vsi trgovci ponujajo goveje meso slovenskega porekla, z izjemo Hoferja, ki ponuja le goveje meso evropskega porekla. Povprečna cena slovenskega mesa pa se giblje od 3,79 € na 1 kg v Lidlu in do 12,59 € na 1 kg v Eurospinu.

Eurospin je edini ponudnik piščančjega mesa le evropskega porekla in porekla izven EU, vsi ostali trgovci imajo v ponudbi meso slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa evropskega porekla se nahaja pri trgovcu Mercator, kjer stane 2,49 €. Meso slovenskega izvora ponujajo v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Najnižja povprečna cena piščančjega mesa slovenskega porekla je 8,70 €, in sicer v Lidlu, najvišja povprečna cena pa znaša 13,90 € v Tušu. 

Pri svinjskem mesu vsi trgovci, z izjemo Eurospina ponujajo svinjsko meso slovenskega porekla, Spar, Lidl, Hofer in Mercator pa ponujajo tako meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla. Eurospin ima v ponudbi le meso evropskega porekla. Povprečne cene slovenskega svinjskega mesa se gibljejo od 2,19 € (Spar) in vse do 9,98 € (Lidl). V Sparu, Lidlu, Hoferju in Mercatorju je povprečna cena mesa evropskega porekla nižja od povprečne cene mesa slovenskega porekla.

Pregled povprečne cene osnovne mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo le jogurte slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena jogurta je v Lidlu in Hoferju, kjer je povprečna cena 0,79 € na 1 kg oz. 1 L. Najvišja povprečna cena jogurta pa je v Tušu, kjer je povprečna cena 1,61 €. 

Vsi trgovci ponujajo maslo evropskega porekla, najcenejše maslo porekla iz EU se nahaja v Eurospinu, kjer je povprečna cena 1,99 €. Vsi trgovci, razen Eurospina pa ponujajo maslo slovenskega porekla. Najnižja povprečna cena je v Hoferju (2,64 €), najvišja povprečna cena pa v Mercatorju (3,59 €). 

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo  sir gavda slovenskega porekla. Povprečna cena sira slovenskega porekla je višja, kakor cena sirov s poreklom iz EU in izven EU. Povprečna cena izdelkov s slovenskim poreklom je tokrat pri vseh treh trgovcih enaka, in sicer 4,90 €. Eurospin, Hofer in Lidl imajo na voljo le sir evropskega porekla. 

Večina trgovcev ponuja sveže mleko slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja zgolj mleko evropskega porekla. Mleko s slovenskim poreklom in najnižjo povprečno ceno je na voljo v Lidlu, kjer stane 0,59 €, najvišja povprečna cena pa je v Tušu, kjer stane 1,49 €. 

Pregled povprečne cene osnovne žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena ponujenih slovenskih izdelkov je od 1,28 € (Lidl) do 4,17 € (Mercator). Lidl je edini, ki ponuja tudi kruh evropskega porekla, Spar pa edini, ki ponuja tudi kruh s poreklom izven EU.

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla. Slovenski izdelki imajo povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,92 € (Mercator). Mercator in Lidl ponujata tudi moko evropskega porekla, ki je v povprečju cenejša od moke slovenskega porekla (v Mercatorju je cenejša za 1,04 €, v Lidlu pa za 0, 51 €).

Testenine evropskega porekla so v povprečju dražje od testenin slovenskega porekla in testenin s poreklom izven EU. Na voljo pa so v Eurospinu, Mercatorju, Sparu in Tušu. Vsi trgovci (z izjemo Eurospina) ponujajo tudi testenine slovenskega porekla. Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 0,98 € (Hofer) in 2,84 € (Tuš), evropskega porekla med 1,66 € (Eurospin) in 3,89 € (Spar) ter porekla izven EU med 1,38 € (Lidl) in 2,38 € (Spar).

Pregled povprečne cene osnovne košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Vsa popisana jajca so slovenskega porekla - povprečna cena se giblje med 1,99 € (Eurospin, Hofer, Lidl) in 2,69 € (Spar).

Sladkor je na voljo le z evropskim poreklom ali poreklom izven EU - povprečna cena evropskega porekla se giblje med 1,27 € (Hofer) in 1,44 € (Mercator in Spar). Povprečna cena porekla izven EU pa je 1,49 € (v Mercatorju in Tušu). 

Z izjemo Eurospina in Lidla, vsi trgovci ponujajo sončnično olje slovenskega porekla. Olja izven držav EU ne ponujata trgovca Spar in Lidl. Povprečna cena sončničnega olja slovenskega porekla se giblje med 1,89 € (Hofer in Lidl) in 3,52 € (Tuš), evropskega porekla med 1,29 € (Lidl) in 2,99 € (Mercator in Tuš) ter porekla izven EU med 1,29 € (Eurospin in Hofer) in 2,09 € (Tuš). Povprečna cena slovenskega olja je višja od povrečnih cen olj iz tujine.

Pregled izbire osnovne košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju, Hoferju in Lidlu, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla. V Lidlu, Sparu, Hoferju in Mercatorju pa lahko najdemo tako svinjsko meso slovenskega, kot tudi evropskega porekla.

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa imata na voljo Tuš in Mercator (11 izdelkov), ter Spar (10 izdelkov). Vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi po 1 izdelek piščančjega mesa evropskega porekla. V Lidlu in Hoferju je na voljo 5 izdelkov piščančjega mesa. Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 3 izdelki). 

Pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja je na voljo goveje meso slovenskega porekla. Po 2 izdelka sta na voljo v Sparu, Mercatorju, Lidlu in Eurospinu, 1 izdelek pa ima na voljo Tuš. Hofer ima na voljo le 1 izdelek govejega mesa, in sicer evropskega porekla.

Pregled izbire osnovne košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri petih trgovcih od šestih je na voljo sveže polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar ponuja 9 slovenskih izdelkov, Mercator 7, Tuš 3, Lidl in Hofer pa po 2 izdelka. Spar in Hofer imata na voljo tudi 1 izdelek iz EU, Eurospin pa zgolj en izdelek iz EU. 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo v Tušu, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponujajo tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). Lidl, Hofer in Eurospin ponujajo sir gavda zgolj evropskega porekla.

Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenskega porekla. Spar ima 8 slovenskih izdelkov od skupno 15, Tuš 7 od skupno 12, Mercator 6 od skupno 12 - enega ima tudi s poreklom izven EU. Lidl in Hofer ponujata 2 slovenska izdelka, Eurospin pa nobenega. Eurospin ima v ponudbi 1 izdelek iz EU in 1 izven EU.

Jogurt je pri vseh trgovcih na razpolago slovenskega porekla (Mercator ponuja 5 izdelkov, Spar 4, Tuš 3, Lidl in Eurospin pa po 1 izdelek). 

Pregled izbire osnovne košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 9 od skupno 11 izdelkov, v Sparu 8 od skupno 11 izdelkov in Mercatorju 6 od skupno 7 izdelkov. Tuš in Spar imata na voljo tudi 2 izdelka evropskega porekla, Mercator pa 1 izdelek evropskega porekla. Spar ima dodatno tudi 1 izdelek s poreklom izven EU. Hofer in Lidl imata na voljo 2 izdelka slovenskega porekla, Lidl pa dodatno še 1 izdelek porekla izven EU. Eurospin pa ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine z evropskim poreklom, in sicer 4 izdelke.

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla. Največ izbire je pri trgovcu Spar (10 izdelkov), sledi Tuš s 6 in Mercator s 4 izdelki moke slovenskega porekla. Lidl in Mercator ponujata tudi moko evropskega porekla (3 izdelki v Mercatorju in 1 izdelek v Lidlu).

Bel kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi po 1 izdelek belega kruha evropskega porekla in Sparu, kjer je na voljo en izdelek porekla izven EU. Največ ponudbe slovenskega belega kruha je v Mercatorju (12 izdelkov), sledi Tuš z 11 izdelki in Spar z 10 izdelki. Eurospin ponuja 4 slovenske izdelke, Hofer 3, Lidl pa 2 izdelka belega kruha slovenskega porekla.

Pregled izbire osnovne košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Vsi trgovci, razen Eurospina ponujajo slovensko sončnično olje. Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi tremi porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je poleg slovenskega na voljo tudi olje s poreklom iz EU, Eurospin pa ponuja zgolj olje s  poreklom izven EU, medtem ko Lidl ponuja tudi olje s poreklom iz EU. 

Vsi trgovci ponujajo sladkor evropskega porekla. V Lidlu, Hoferju in Eurospinu je na voljo po 1 izdelek evropskega porekla, v Sparu in Mercatorju po 2 izdelka evropskega porekla ter v Tušu 3 izdelki. Poleg tega imata trgovca Tuš in Mercator na voljo tudi sladkor s poreklom držav izven EU.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu, po 1 izdelek pa v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov)

Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorij belega kruha, testenin, piščančjega mesa, sira gavda, jabolk, moke in svinjskega mesa. V Hoferju je najdražji bel kruh za 2.121 % dražji od najcenejšega, v Mercatorju za 1.723 %, v Lidlu za 1.679 %, v Sparu za 898 %, v Tušu za 738 % ter v Eurospinu za 508 %.  V Sparu so najdražje testenine za 1.125 % dražje od najcenejših, v Mercatorju za 822 %, v Lidlu za 562 %, Tušu za 322 %, v Hoferju za 316 % % in v Eurospinu za 191 %. V Mercatorju je najdražje piščančje meso za 1.167 % dražje od najcenejšega, v Sparu za 501 %, v Lidlu za 381 %, v Tušu za 351 %, v Hoferju za 54 % in v Eurospinu za 46 %. V Sparu je najdražji sir gavda za 703 % dražji od najcenejšega, v Mercatorju za 603 %, v Hoferju za 495 %, v Lidlu za 415 %, v Tušu za 220 % in v Eurospinu za 130 %. V Lidlu so najdražja jabolka za 638 % dražja od najcenejših, v Mercatorju za 578 %, v Hoferju za 564 %, v Sparu za 463 %, v Tušu za 322 % in v Eurospinu za 207 %. V Sparu je najdražja moka za 528 % dražja od najcenejše, v Mercatorju za 430 %, v Tušu za 201 %, v Hoferju za 196 % in v Lidlu za 109 %. V Lidlu je najdražje svinjsko meso za 858 % dražje od najcenejšega, v Hoferju za 725 %, v Mercatorju za 528 % in v Tušu za 237 %. Najmanjše razpone (kjer je pri vseh trgovcih razlika enaka ali manjša od 100 %) je zaslediti pri kategorijah sladkorja in jajc.

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 74 izdelkov v vseh petnajstih kategorijah osnovnih skupinah živil.

Največjo ponudbo ima Spar (116 izdelkov), sledi Mercator (100 izdelkov) in Tuš (97 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (49 izdelkov) in Lidl (48 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (36 izdelkov).

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 116 izdelki) ima več kot trikrat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 36 izdelki).

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij jabolk, krompirja, belega kruha, masla, moke, piščančjega mesa, sončničnega olja in testenin.

Najmanjša izbira je znotraj kategorij govejega mesa, jajc, jogurta in svinjskega mesa.

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, z izjemo masla, sira gavda, sladkorja in sončničnega olja.

Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil z vsemi tremi porekli, in sicer iz Slovenije, Evrope in izven Evrope (maslo v Mercatorju, sir gavda v Mercatorju in Sparu, sončnično olje v Hoferju, Mercatorju in Tušu ter testenine v Sparu).

Pri vseh trgovcih so izključno slovenskega porekla na voljo izdelki v kategorijah govejega mesa (z Hoferja), jajc, jogurta, belega kruha (z izjemo Lidla in Spara), svežega polnomastnega mleka (z izjemo Eurospina, Hoferja in Spara) ter moke (z izjemo Lidla in Mercatorja).

Svinjsko meso je pri večini trgovcev na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja le svinjsko meso evropskega porekla. Spar, Lidl, Hofer in Mercator imajo v ponudbi poleg slovenskega porekla tudi poreklo iz Evrope. Le Tuš ponuja svinjsko meso zgolj slovenskega porekla.

Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir gavda, piščančje meso, sveže polnomastno mleko in maslo).

Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo z evropskim poreklom, pri dveh trgovcih pa tudi s poreklom izven EU (Mercator in Tuš).

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ponuja samo en izdelek z oznako shem kakovosti in sicer jabolka z oznako izbrana kakovost Slovenije.

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 9 izdelkov v Tušu, po 8 izdelkov v Sparu in Mercatorju, 4 izdelki v Hoferju in 3 izdelki v Lidlu).  Sledi kategorija jabolk (po 10 izdelkov v Tušu in Mercatorju, 6 v Sparu in Hoferju ter 1 v Eurospinu in Lidlu), kategorija masla (5 izdelkov v Sparu, 4 v Tušu, 3 v Mercatorju ter 1 v Hoferju) ter kategorija svežega polnomastnega mleka (4 izdelki v Sparu in Mercatorju ter 2 izdelka v Tušu). 

Označbo ekološkega proizvoda najdemo pri krompirju (po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju in Mercatorju), jabolkih (po 2 v Lidlu, Mercatorju in Sparu ter 1 v Hoferju), maslu (po 1 izdelek v Hoferju, Tušu, Sparu in Mercatorju), svežem polnomastnem mleku (3 izdelki v Sparu ter 1 v Mercatorju), moki (po 1 izdelek v Mercatorju in Sparu) in siru gavda (1 izdelek v Hoferju).

Označbo višje kakovosti v največji meri najdemo v kategoriji piščančjega mesa (3 izdelki v Tušu, 1 izdelek v Sparu ter Mercatorju). Poleg tega pa je na voljo tudi po 1 izdelek v kategoriji sira gavda (pri trgovcih Mercator, Spar in Tuš).

V Lidlu najdemo tudi izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost, in sicer pri 1 izdelku v kategoriji sončničnega olja.

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Skoraj izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorij jajc (izjema Tuš in Spar).

Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke.

V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, moke, testenin in belega kruha prevladujejo blagovne znamke.

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Na 12. popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil, dne 21. 11. 2023 se je povprečna vrednost v primerjavi s prvim uradnim popisom znižala za 34,67 %. Vrednost povprečne najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je na tokratnem popisu ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost, znaša namreč 36,60 €, kar je za 4,52 % oziroma 1,73 € nižja vrednost v primerjavi s predzadnjim popisom z dne 11. 11. 2023, ko je znašala 38,33 €. Znižala se je tudi minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil za 2,08 % oziroma 0,61 € v primerjavi s predzadnjim popisom in tokrat znaša 28,68 €.

 

Gibanje vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih živil pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (11. 11. 2023) znižala za 1,73 € oziroma za 4,52 %.

Minimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je v primerjavi s predzadnjim popisom (11. 11. 2023) znižala za 2,08 %, maksimalna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pa se je zvižala za 9,67 %.

Glede na popis z dne 11. 11. 2023 se je razlika med minimalno vrednostjo najcenejše košarice in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice povečala, saj je pri popisu (11. 11. 2023) znašala 17,88 €, na tokratnem popisu pa znaša 23,05 €.

Najcenejša razširjena košarica je na voljo pri trgovcu Hofer v vrednosti 28,68 €. Nekoliko dražja košarica, a druga najcenejša je na voljo pri trgovcu Lidl, v vrednosti 29,49 € in tretja najcenejša pri trgovcu Mercator, v vrednosti 30,26 €.

Najdražja košarica je na voljo pri trgovcu Eurospin, v vrednosti 51,73 €. Nekoliko nižja vrednost košarice je pri trgovcu Tuš, v vrednosti 44,19 € in tretja najdražja košarica je pri trgovcu Spar, v vrednosti 35,24 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost razširjene košarice znaša 36,60 €, razlika med najnižjo in najvišjo ceno košarice pa znaša 23,05 €.

Pri 12. popisu II. sklopa so si košarice najnižjih rednih cen po trgovcih sledile po naslednjem vrstnem redu:

- najcenejša košarica v vrednosti 28,68 € je pri  trgovcu Hofer (18,36 € oz. 39,03 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 47,04 €)

- druga najcenejša košarica v vrednosti 29,49 € je pri trgovcu Lidl (0,20 € oz. 0,68 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 29,29 €)

- tretja najcenejša košarica v vrednosti 30,26 € je pri trgovcu Mercator (0,39 € oz. 1,27 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 30,65 €)

- tretja najdražja košarica v vrednosti 35,24 € je pri trgovcu Spar (1,61 € oz. 4,37 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 36,85 €)

- druga najdražja košarica v vrednosti 44,19 € je pri trgovcu Tuš (2,98 € oz. 6,32 % manj kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 47,17 €)

- najdražja košarica v vrednosti 51,73 € je pri trgovcu Eurospin (12,75 € oz. 32,71 % več kot pri predzadnjem popisu, ko je bila vrednost košarice 38,98 €).

Tabelarični prikaz najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu

Vrednost najcenejše razširjene košarice mesa z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice mesa znaša 14,31 €. Najcenejša razširjena košarica mesa je na voljo v Hoferju (skupna vrednost 9,02 €). Nekoliko dražje so košarice v Lidlu (skupna vrednost 9,42 €), Mercatorju (skupna vrednost 10,00 €) in Sparu (13,39 €). Najdražja košarica je na voljo v Eurospinu (25,63 €), cenejša pa je košarica v Tušu (17,33€). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 16,61 €.

Vrednost najcenejše razširjene košarice mlečnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 7,97 €. Naslednje so košarice v Eurospinu (7,41 €) in Mercatorju (6,20 €). Najcenejša razširjena košarica mlečnih izdelkov je na voljo v Hoferju, kjer njena vrednost znaša 6,05 €. Druga najcenejša košarica, le 1 cent dražja je v Lidlu (6,06 €), tretja najcenejša košarica pa je tokrat pri trgovcu Spar (6,07 €). Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,92 €. 

Vrednost najcenejše razširjene košarice žitnih izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Najdražja razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Tušu in znaša 2,18 €. Druga najdražja je v Sparu s ceno 1,89 € in tretja v Eurospinu s ceno 1,78 €. Najcenejša razširjena košarica žitnih izdelkov je na voljo v Hoferju (v vrednosti 1,09 €), druga najcenejša v Lidlu (1,11 €) in tretja najcenejša košarica v Mercatorju 1,49 €. Najdražja košarica je od najcenejše dražja za 1,09 €, povprečna vrednost košarice pa je 1,59 €.  

Vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 36,21 € kar je za 5,01 % (oz. 1,91 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami na predzadnjem popisu, ko je znašala 38,12 €. Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 28,68 € je pri trgovcu Hofer, nekoliko dražja košarica je pri trgovcu Lidl (29,49 €) in košarica v Mercatorju (30,26 €). Sledi ji košarica pri trgovcu Spar v vrednosti 35,24 €, sledi pa ji košarica pri trgovcu Tuš v vrednosti 42,89 €. Najdražja košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 50,73 € je pri trgovcu Eurospin. Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri Eurospinu: za 1,00 € in Tušu: za 1,30 €. Pri ostalih trgovcih pa ni razlike med razširjeno košarico z rednimi ali akcijskimi cenami. 

Pregled povprečne cene razširjene mesne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije govejega in piščančjega mesa velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične. Hrenovke vsi trgovci prodajajo s slovenskim poreklom, katerih povprečna cena je višja od povprečne cene hrenovk z evropskim poreklom. Najcenejša povprečna cena hrenovk s slovenskim poreklom je v Hoferju, kjer je povprečna cena 2,65 €, najvišja povprečna cena pa je v Sparu, kjer hrenovke stanejo 10,46 €. Hrenovke s poreklom iz EU ponuja Lidl (povprečna cena 3,12 €). Kuhan pršut s slovenskim poreklom ponujajo Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Povprečna cena je najnižja v Lidlu (0,62 €), najvišja pa v Mercatorju (3,19 €). Kuhan pršut s poreklom iz EU imajo na voljo Eurospin, Hofer, Mercator in Spar. V Sparu in Mercatorju je cena pršuta slovenskega porekla višja od cene pršuta iz tujine. Panceto ali sušeno slanino slovenskega porekla imajo na voljo vsi trgovci z izjemo Lidla. Lidl, Spar in Tuš imajo na voljo izdelke s poreklom iz EU. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Hoferju (0,75 €), najvišja pa je v Sparu (2,70 €). Pršut imajo vsi trgovci na voljo s slovenskim poreklom in poreklom iz EU. Izdelki s slovenskim poreklom so najdražji pri večini trgovcev z izjemo Hoferja, kjer je tudi najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov (1,91 €). Najvišja povprečna cena slovenskih izdelkov pa je v Sparu (5,19 €).

Pregled povprečne cene razširjene mlečne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jogurta, masla, sira gavda in svežega mleka velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične. Kislo smetano imajo vsi trgovci, z izjemo Eurospina, na voljo s slovenskim poreklom. Eurospin ima na voljo le izdelke s poreklom izven EU, kar ponujata tudi Lidl in Spar. Izdelke s poreklom iz EU pa imajo na voljo Hofer, Mercator in Spar. Najnižjo povprečno ceno izdelkov s slovenskim poreklom ima Lidl, kjer je povprečna cena 0,82 €. Mocarelo s slovenskim poreklom imajo na voljo le Mercator, Spar in Tuš. Vsi trgovci, razen Eurospina imajo izdelke s poreklom iz Evrope. Eurospin, Mercator in Spar pa ponujajo tudi izdelke izven EU. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Tušu (0,76 €). Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci v ponudbi trajno polnomastno mleko slovenskega porekla, katerega povprečna cena je višja od povprečne cene mleka iz tujine. Najcenejša povprečna cena mleka slovenskega porekla je v Hoferju, kjer je povprečna cena 1,22 €, najdražja pa v Mercatorju (1,47 €). Tudi trajno pol posneto mleko je z izjemo Eurospina pri vseh trgovcih na voljo s slovenskim poreklom. Povprečne cene so višje od mleka s poreklom izven Slovenije, z izjemo Hoferja, kjer je tudi najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov, in sicer 0,93 €.

Pregled povprečne cene razširjene žitne košarice glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije belega kruha velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj je kategorija identična. Z izjemo Eurospina imajo vsi trgovci na voljo bagete s poreklom iz Slovenije, povprečne cene slovenskih izdelkov pa so večinoma višje od izdelkov s poreklom iz tujine. Najcenejša povprečna cena je v Hoferju (0,37 €). Eurospin ponuja izdelke iz EU in izven EU, Spar ponuja slovenske izdelke in izdelke izven EU, Mercator pa poleg slovenskih izdelkov nudi tudi evropske izdelke. Izključno bagete slovenskega porekla ponujajo trgovci Hofer, Lidl in Tuš. Vsi trgovci imajo na voljo kajzerice s poreklom iz Slovenije. Najnižja povprečna cena je v Lidlu (0,23 €). Mercator in Tuš ponujata tudi kajzerice s poreklom iz EU, medtem ko Eurospin in Spar ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU. Polbel kruh s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih. Tuš je edini, ki ponuja polbel kruh z evropskim poreklom, povprečna cena (5,29 €) pa je višja od kruha s slovenskim poreklom. Najnižja povprečna cena slovenskih izdelkov je v Hoferju (0,21 €), najvišja pa v Mercatorju (3,60 €). Žemlje ponujajo vsi trgovci s slovenskim poreklom. Najcenejša povprečna cena je v Hoferju, kjer ta znaša 0,23 €, najdrajžja povprečna cena žemlje slovenskega porekla pa je v Lidlu, in sicer 0,54 €. Eurospin pa poleg žemelj slovenskega porekla, ponuja tudi žemlje porekla izven EU, katerih cena je nižja od slovenskega porekla (0,19 €).

Pregled povprečne cene razširjene košarice preostalih izdelkov glede na poreklo po trgovcih in kategorijah

Za izdelke iz kategorije jajc in sončničnega olja velja enaka interpretacija kot v poročilu za 15 osnovnih živil, saj so kategorije identične. 

Oljčno olje s slovenskim poreklom je na voljo pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina. Najcenejša povprečna cena slovenskih izdelkov je v Lidlu (4,88 €), evropskih izdelkov v Eurospinu (9,16 €) in izdelkov izven EU prav tako v Eurospinu, kjer je povprečna cena 10,65 €.  Vsi trgovci, z izjemo Lidla ponujajo tako izdelke s poreklom iz EU, kot tudi izdelke izven EU. Lidl ima na voljo le izdelke evropskega in slovenskega porekla.

Pregled izbire razširjene košarice mesnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah

Vsi trgovci imajo na voljo pršut slovenskega in evropskega porekla. Največ izdelkov imajo v ponudbi Spar (9), Mercator (6 izdelkov), Hofer in Tuš (5 izdelkov), sledita Eurospin (4 izdelki) in Lidl s 3 izdelki. Eurospin edini ponuja pršut porekla držav izven EU (1 izdelek). 

Največ izdelkov v kategoriji piščančjega mesa imata na voljo Tuš in Mercator (11 izdelkov), Spar (10 izdelkov), vsi trije trgovci pa ponujajo poleg slovenskega porekla tudi piščančje meso porekla iz EU (po 1 izdelek). Sledita Lidl in Hofer (5 izdelkov). Eurospin je edini, ki ponuja izdelke zgolj evropskega porekla in porekla držav izven EU (skupno 3 izdelki). 

Največji izbor piščančjih hrenovk je na voljo v Mercatorju in Sparu (6 izdelkov), sledita Tuš in Lidl s 5 izdelki. Hofer ponuja 2 izdelka, najmanjšo ponudbo hrenovk pa ima Eurospin (1 izdelek). Vse hrenovke pri vseh trgovcih so slovenskega porekla, le Lidl poleg slovenskega porekla ponuja tudi hrenovke evropskega porekla (2 izdelka). 

Največji izbor pancete ali sušene slanine je na voljo v Tušu (6 izdelkov), sledi Mercator (4 izdelki) in Spar (2 izdelka). Lidl, Hofer in Eurospin pa ponujajo po 1 izdelek pancete ali sušene slanine.

V kategoriji kuhanega pršuta Eurospin ponuja 3  izdelke izključno evropskega porekla, ostali pa ponujajo po 1 izdelek slovenskega porekla, le Hofer ponuja 2 izdelka slovenskega porekla. Mercator, Hofer in Spar ponujajo tudi izdelke evropskega porekla.

Goveje meso je pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja na voljo slovenskega porekla.

Pregled izbire razširjene košarice mlečnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Večina trgovcev ima na voljo trajno polnomastno mleko slovenskega porekla. Spar, Mercator, Lidl in Hofer poleg trajnega polnomastnega mleka slovenskega porekla, ponujajo tudi izdelke evropskega porekla, Tuš pa porekla izven EU. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja izdelke izključno evropskega porekla.  

Največjo ponudbo slovenskega trajnega pol posnetega mleka imata Tuš in Mercator (3 izdelki). Vsi trgovci ponujajo izdelke slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki ponuja izključno izdelke evropskega porekla (2 izdelka). Trgovci Spar, Hofer in Lidl ponujajo po 2 izdelka slovenskega porekla in po 1 izdelek porekla izven EU (Spar in Lidl), kar ponuja tudi Tuš. Po 1 izdelek evropskega porekla je na voljo v Sparu, Mercatorju in Hoferju.

Sveže polnomastno mleko je pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina na voljo slovenskega porekla. Največjo izbiro svežega polnomastnega mleka slovenskega porekla ima Spar (9 izdelkov), sledi mu Mercator s 7 izdelki. Tuš ima na voljo 3 izdelke slovenskega porekla, Lidl in Hofer pa ponujata po 2 izdelka slovenskega porekla. Spar in Hofer poleg slovenskega porekla, ponujata tudi sveže polnomastno mleko evropskega porekla. Eurospin ponuja zgolj sveže mleko evropskega porekla (1 izdelek). 

Sir gavda je v vseh trgovinah na voljo evropskega porekla, z izjemo Tuša, kjer poleg 1 izdelka slovenskega porekla ponuja tudi 2 izdelka porekla držav izven EU. Sir gavda je na voljo slovenskega porekla tudi v Sparu in Mercatorju (po 1 izdelek). 

Mocarela je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, z izjemo Eurospina. Največ mocarele je na voljo v Sparu (7 izdelkov), kjer je večina izdelkov na voljo tujega porekla. Zgolj 1 izdelek ima na voljo Eurospin, Tuš in Hofer ponujata po 2 izdelka, Lidl 3 izdelke in Mercator 5 izdelkov.

Večina trgovcev, z izjemo Eurospina ima na voljo maslo slovenskega porekla. Največ jih je na voljo v Sparu, in sicer 15 izdelkov. Najmanj pa v Eurospinu, kjer sta na voljo zgolj po en proizvod evropskega in po en proizvod porekla izven EU. Mercator in Tuš imata na voljo 12 izdelkov masla. Lidl ponuja 4 izdelke masla, medtem ko Hofer ponuja 5 izdelkov.

Največ izdelkov kisle smetane ponuja Spar, in sicer 13 proizvodov, ki so po večini slovenskega porekla. Sledi Mercator z 10 izdelki, nato sledi Tuš s 7 izdelki in Lidl ter Hofer s 5 izdelki. Eurospin ponuja 4 izdelke kisle smetana, ki so izključno porekla držav izven EU. 

Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla (v Sparu je na voljo 5 izdelkov, v Mercatorju 4 in Tušu 3 izdelki. Lidl in Eurospin pa ponujata zgolj 1 izdelek).

Pregled izbire razširjene košarice žitnih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Žemlje so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Eurospina, ki poleg slovenskih žemelj ponuja tudi žemlje s poreklom izven EU.  Vsi trgovci, razen Tuša in Mercatorja ponujajo po 2 izdelka žemelj. Tuš ima na voljo 4 izdelke žemelj, Mercator pa 3 izdelke.

Polbel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla. Izjema je le Tuš, ki poleg slovenskega ponuja tudi polbel kruh z evropskim poreklom. Največ polbelega kruha je na voljo v Sparu (8 izdelkov), Tušu (7 izelkov) in Mercatorju (5 izdelkov). Lidl in Eurospin imata na voljo 2 izdelka polbelega kruha, Hofer pa le 1 izdelek.

Kajzerice so pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, z izjemo Spara in Eurospina, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice s poreklom izven EU in Mercatorja ter Tuša, ki poleg kajzeric slovenskega porekla ponujata tudi kajzerice evropskega porekla. 

Bel kruh je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega porekla, razen v Lidlu, kjer je na voljo tudi kruh evropskega porekla (1 izdelek) in Sparu, ki ponuja po 1 izdelek porekla držav izven EU. Največjo ponudbo belega kruha ima Mercator (12 izdelkov), sledita Spar in Tuš (11 izdelkov). Lidl in Hofer  ponujata 3 izdelke ter Eurospin 4 izdelke.

Vsi trgovci razen Eurospina ponujajo bagete slovenskega porekla. Eurospin ponuja zgolj bagete evropskega porekla in porekla držav izven EU. Mercator poleg baget slovenskega porekla ponuja tudi bagete evropskega porekla (2 izdelka), Spar pa poleg baget slovenskega porekla ponuja po 1 izdelek porekla izven EU.

Pregled izbire razširjene košarice preostalih izdelkov po poreklu po trgovcih in kategorijah 

Pri treh trgovcih (Tuš, Hofer in Mercator) je na voljo sončnično olje z vsemi 3 porekli - slovenskim, evropskim in tudi poreklom izven EU. V Sparu je na voljo olje s slovenskim in evropskim poreklom. V Lidlu je na voljo 1 olje evropskega porekla in 1 olje slovenskega porekla, v Eurospinu pa je na voljo olje zgolj porekla izven EU.

Vsi trgovci imajo na voljo oljčno olje evropskega porekla. V Tušu, Sparu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa ponujajo tudi izdelke slovenskega porekla. Tuš, Spar, Mercator, Hofer in Eurospin ponujajo izdelke porekla izven EU.

Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in Tušu in po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Izbira izdelkov po trgovcih (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu) 

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 125 izdelkov v vseh 28 skupinah živil razširjene košarice. 

Največjo ponudbo ima Spar (186 izdelkov), sledijo Mercator (163 izdelkov) in Tuš (149 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (90 izdelkov) in Lidl (89 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (73 izdelkov). 

Trgovec z največjo izbiro (Spar z 186 izdelki) ima 2,5-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin z 73 izdelki). 

Največja izbira izdelkov je znotraj kategorij oljčnega olja, jabolk masla, belega kruha, kislih smetan, piščančjega mesa, piščančjih hrenovk ter pršuta. 

Najmanjša izbira je znotraj kategorij banan, limon, jajc, žemelj, kajzeric, govejega mesa, kuhanega pršuta in mocarele. 

Pregled izvora izdelkov po trgovcih in kategorijah

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla z izjemo mocarele, banan, sončničnega olja, limon in oljčnega olja.

Izključno slovenskega porekla sta kategoriji jogurta in jajc, večina slovenskega porekla pa je tudi v kategorijah piščančjih hrenovk (z izjemo Lidla), govejega mesa (z izjemo Hoferja v celoti), belega kruha (z izjemo Lidla in Spara), polbelega kruha (z izjemo Tuša) ter žemelj (z izjemo Eurospina).

Večina trgovcev ponuja izdelke evropskega in slovenksega porekla v kategorijah pršuta (z izjemo Eurospina, ki ponuja tudi izdelek porekla držav izven EU), kuhanega pršuta, pancete ali sušene slanine, piščančjega mesa (z izjemo Eurospina, ki ponuja zgolj izdelke porekla iz EU in izven EU), svežega in trajnega polnomastnega mleka (z izjemo Tuša, ki ponuja izdelke slovenskega porekla in porekla držav izven EU), krompirja, korenja, čebule (z izjemo Tuša, ki ponuja tudi izdelke porekla izven EU) in masla (z izjemo Eurospina in Mercatorja, ki ponujata tudi izdelek porekla držav izven EU). 

Vse limone in banane so na voljo tujega porekla.

Največ porekla izven EU lahko najdemo pri trgovcu Eurospin.

V kategorijah žit in mesa pa prevladujejo izdelki slovenskega porekla.

Pregled shem kakovosti po trgovcih

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z različnimi znaki kakovosti, med katerimi izstopajo predvsem oznake izbrana kakovost, ekološki proizvod in zaščitena geografska označba.

Največ izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 9 izdelkov v Tušu,  v Sparu in Mercatorju, 4 v Hoferju in 3 v Lidlu). V Tušu ponujajo po 3 izdelke piščančjega mesa z označbo višje kakovosti in po 1 izdelek v Mercatorju ter Sparu.

Oznako ekološkega proizvoda najdemo največ pri korenju. V Mercatorju, Lidlu, Eurospinu, Hoferju in Tušu je na voljo po 1 izdelek in v Sparu 2 izdelka.

V Eurospinu najdemo 3 izdelke z označbo ekološki proizvod, 1 izdelek z označbo zaščitene geografske označbe pri pršutu ter 1 izdelek z označbo izbrane kakovosti Slovenije v kategoriji jabolk.

Hofer ponuja 12 izdelkov z oznako izbrana kakovost Slovenije. Ponuja tudi 10 izdelkov z označbo ekološkega prozvoda ter  1 izdelek z zaščiteno geograsko označbo.

Lidl ponuja 6 produktov z oznako izbrana kakovost Slovenije, 6 izdelkov z oznako ekološki proizvod, 1 izdelek z oznako integrirane pridelave ter 1 izdelek z oznako zajamčena tradicionalna posebnost.

Mercator ponuja 32 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 9 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 2 z označbo višje kakovosti, 2 z zaščiteno označbo porekla ter 6 z zaščiteno geografsko označbo.

V Sparu je na voljo 31 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 11 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 2 z označbo višje kakovosti, 1 izdelek z zaščiteno označbo porekla ter 5 izdelkov z zaščiteno geografsko označbo.

Tuš ponuja 33 izdelkov z oznako izbrane kakovosti Slovenije, 5 izdelkov z oznako ekološkega proizvoda, 5 izdelkov z označbo višje kakovosti ter 4 izdelka z zaščiteno geografsko označbo.

Pregled tipa blagovne znamke izdelkov po trgovcih in kategorijah

Največ blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah oljčnega olja, sončničnega olja, belega in polbelega kruha, trajnega polnomastnega in pol posnetega mleka, kisle smetane, pancete ali sušene slanine, piščančjih hrenovk in pršuta.

V Eurospinu je večina izdelkov trgovinske blagovne znamke, v celoti vključno z maslom, sončničnim oljem, bagetami, jajci, jogurti, trajnim pol posnetim mlekom, svežim polnomastnim mlekom, trajnim polnomastnim mlekom, mocarelo, sirom gavda, piščančjim mesom in kuhanim pršutom.

Tuš, Mercator in Spar imajo največ izdelkov različnih blagovnih znamk, ki ne spadajo v kategorijo trgovinskih blagovnih znamk.