21.02.2023

Nadgradnje spletnega primerjalnika cen

Za primerjalnik cen živil v spletnih trgovinah že načrtujemo nadgradnje, ki bodo uporabnikom omogočale še bolj poenostavljeno uporabo, pregleden prikaz, več informacij in možnosti, ki jim bodo olajšale nakupno izbiro.

V kratkem bo tako mogoča registracija uporabnika na tri načine: z Google računom, Facebook računom ali elektronsko pošto. Registracija uporabnikov je trenutno mogoča le preko Google računa in omogoča sestavo svojega lastnega nabora izdelkov, ki se shrani v njihov osebni profil in je tako dostopen s katere koli naprave. Z registracijo imajo uporabniki tudi možnost komentiranja cen ali drugih podatkov o izdelkih.

Da bodo rezultati primerjave še bolj pregledni, načrtujemo alternativni grafični prikaz cen izdelkov v obliki bločnega diagrama. Uporabnik bo glede na dolžino bloka takoj ocenil najnižjo in najvišjo ceno, glede na barvo pa trgovskega ponudnika, saj bo vsak blok označen z barvo enega od trgovcev. Tako bo primerjava vrednosti še hitrejša.

Zelo pomembna funkcionalnost, ki bo izvedena v okviru nadgradenj, je izračun lastnega nabora izdelkov. Prijavljeni uporabnik bo lahko dodal želene izdelke v svoj izbor in izbral eno ali več trgovin, za katere podatki ga zanimajo, sistem pa mu bo izračunal podrobnejše analitike – prikaz cene izdelkov glede na želeno količino ter prikaz najbolj ugodnega nakupa glede na izbrane trgovce. V preglednem grafu bo lahko pogledal, kakšni so deleži vrednosti najcenejših izdelkov po trgovinah oziroma v kateri spletni trgovini lahko kupi največ najcenejših izdelkov iz njegovega nabora. V drugem grafu bo lahko preveril, kolikšen del obsegajo kategorije izdelkov, ki jih je dodal v Moj izbor izdelkov in na podlagi tega presodil, ali je morda katerih živil dodal premalo ali preveč.

Z vidika informiranosti je zanimiva nadgradnja analiza kategorije, ki bo pokazala podatke o gibanju cen skozi čas. Uporabniki si bodo lahko ogledali, kakšno je bilo nihanje cene za posamezen živilski izdelek znotraj kategorije in kakšno pri vsakem trgovcu.

Ostale funkcionalnosti bomo nadgrajevali glede na želje in predloge uporabnikov v naslednjih fazah projekta.