03.10.2022

Ministrica Šinko: »Ključna ugotovitev je, da ima spremljanje živil učinke za potrošnika

Del popisa je tudi tako imenovana košarica 15 živil. Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu. V izračunu so upoštevane cene za 1 kilogram oziroma 1 liter izdelkov, razen sira (upoštevana preračunana cena za 300 gramov), masla (upoštevana cena za 250 gramov) in jajc (upoštevana cena paketa 10 jajc).

»Pri primerjavi povprečnih cen osnovnih živil košarice prvega in drugega popisa vseh trgovcev lahko ugotovimo, da je povprečje cen pri vseh trgovcih pri drugem popisu za 6,74 evra nižje kot pri prvem popisu, kar je 13,5%. Glavni razlog za razliko so pocenitve 11 skupin živil med obema popisoma. Pri analizi rednih cen skupin izdelkov opažamo, da so se redne cene teh 11 skupin živil v povprečju znižale za 7,05%. Najbolj se je znižala cena svinjskega mesa (14,89 %), sirov (12,63%) in krompirja (11,82 %). Jogurt je ostal na isti ceni, maslo, jajca in sladkor pa so se podražili. V povprečju je povprečna cena vseh skupin živil v 2 tednih padla za 2,25 %. Ugotavljamo tudi primere, kjer so akcijske cene iz prvega popisa pravzaprav pri drugem popisu postale redne cene«, je še izpostavila ministrica Irena Šinko.

Prvi odzivi tudi kažejo veliko zanimanje za pregledovalnik in v veliki meri tudi podporo s strani potrošnikov, ki preko spletne strani posredujejo svoja opažanja in mnenja. »Potrošniki nas dejansko informirajo o cenah že naslednji dan po samem popisu«, je še povedala ministrica Šinko.

Ministrica je opozorila tudi na sestanek, ki ga je imela minulo sredo s Trgovinsko zbornico Slovenije in predstavniki trgovcev. »Sestanek je bil zelo konstruktiven, namen pa je bil seznanitev z odzivi trgovcev ter skupni dogovor za še boljše spremljanje oz. popis živil«.

Ministrstvo bo s projektom primerjave cen nadaljevalo, ga po potrebi še podaljšalo in prilagodilo novim okoliščinam. »Rezultati kažejo na upravičenost ukrepa, ključna ugotovitev dosedanjega popisovanja cen in objave košarice živil ima že učinke na potrošnika, in to je pomembno«, je izpostavila ministrica.

Spremljanje in primerjava prehranskih proizvodov med posameznimi trgovci v Sloveniji in tujini se je začelo v začetku septembra. Namen ukrepa je slovenskemu potrošniku ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih prehranskih proizvodov kot tudi informacijo o poreklu ter shemah kakovosti posameznega proizvoda. Po dveh tednih delovanja pregledovalnika ima le-ta povprečno 5.645 obiskov na dan, do danes pa skupaj že 80.000 obiskovalcev.