30.09.2022

Objavljen drugi popis osnovnih živil

Zaradi vedno težjih razmer za mnoge potrošnike je bil eden izmed ukrepov na področju obvladovanja draginje, spremljanje in primerjava maloprodajnih cen, porekla in shem kakovosti primerljivih živil znotraj košarice dvajsetih osnovnih skupin živil med različnimi trgovskimi podjetji. Prvi popis je bil opravljen v sredini meseca in bil javno predstavljen 19. septembra.

Pri drugem popisu so sodelovali tudi trgovci, ki so podali svoja soglasja k izvedbi popisa, obenem pa so pri sami izvedbi v trgovini sodelovali tudi predstavniki trgovcev. Poleg tega so bile še podrobneje opredeljene kategorije skupin izdelkov. Pri popisu so upoštevane redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste vezane na članstvo.

Potrošnikom je na voljo tudi dodaten primerjalnik gibanja cen. Uporabniki si tako lahko ogledajo, kako se je skozi čas gibala cena posameznega živilskega izdelka pri različnih trgovcih. Objavljena je tudi košarica cen živil. V izračun košarice je vključenih 15 osnovnih izdelkov, kjer se upošteva redna (ne akcijska) cena na kg in L izdelka. Razen pri siru (preračun na 300 g), maslu (cena za 250 g) in pri jajcih (cena 1 paketa 10 jajc). Najnižja cena košarice petnajstih osnovnih živil tako znaša 40,43 €, najvišja pa 46,37 €, povprečna cena košarice med vsemi trgovci v Sloveniji pa znaša 43,16 €.

Glavni cilji primerjalnika je transparentno predstaviti ponudbo glede na posamezniku pomembne elemente izbire in potrošnikom zagotoviti lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih. Na enem mestu lahko primerjajo ponudbo izdelkov glede na kakovost, poreklo in ceno. Primerjalnik na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji in v treh sosednjih državah. Potrošniki lahko med sabo primerjajo živilske izdelke iz 15 osnovnih skupin živil in dodatnih 5 skupin živil, te pa se bodo spreminjale na podlagi sezone in potreb.
Vsi naslednji popisi bodo izvedeni v prisotnosti trgovcev, vendar ne bodo vnaprej najavljeni. Znan bo samo teden, v katerem se bo popis izvajal, ne pa tudi dan in lokacija. Trgovca oziroma zaposlenega v trgovini (kontaktne osebe so sporočili trgovci) bo popisovalec kontaktiral v trenutku, ko bo prišel v izbrano trgovino.