07.07.2023

Pri zadnjem popisu živil znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. julija 2023. Rezultati popisa košaric razkrivajo, da sta se povprečni vrednosti obeh košaric, to je najcenejše osnovne in razširjene košarice znižali za skoraj 4 evre.

Na tretjem popisu drugega sklopa, dne 4. julija 2023, se je poleg osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil drugič izvedel popis cen razširjene košarice osnovnih skupin živil, ki vsebuje 28 osnovnih skupin živil. Povprečna najcenejša vrednost osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil se je znova znižala. Dosegla je najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja ter znaša 32,37 evra, kar je za skoraj 10 odstotkov (3,59 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom (22. junija). Znižala se je tudi razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo najcenejše košarice med posameznimi trgovci in tokrat znaša zgolj 1,62 evra, kar je najnižja vrednost razlike v celotnem obdobju spremljanja osnovne košarice 15 osnovnih živil.

Pri spremembi vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil pri posameznih trgovcih je od prejšnjega popisa največje znižanje pri trgovcu Tuš (28,5 odstotka), najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil pa je pri tokratnem popisu pri trgovcu Hofer. Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil z akcijskimi cenami je pri trgovcu Mercator. V obdobju od prejšnjega popisa (22. junij) se je povprečna cena vseh izdelkov znižala v desetih kategorijah. Največje znižanje beležimo v kategoriji krompirja (29,31 odstotka), sledijo kategorije jogurta (9,71 odstotka), govejega mesa (9,05 odstotka) ter kategorija svinjskega mesa (8,36 odstotka). V štirih kategorijah se je povprečna cena vseh izdelkov povišala (jajca, moka, sončnično olje in sveže mleko), povprečna cena sladkorja pa je ostala nespremenjena.

Drugi popis razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil razkriva, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice v primerjavi s popisom (22. junij) znižala za kar 4,06 evra oziroma približno 8 odstotkov in tokrat znaša 51,96 evra (predstavlja povprečno vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih). Najcenejša razširjena košarica je tokrat pri trgovcu Lidl, razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice pa se je tokrat zmanjšala in znaša zgolj 3,02 evra. Največja sprememba v znižanju vrednost najcenejše košarice pri posameznih trgovcih je znašala 19,51 odstotkov.

V obdobju zadnjih dveh tednov (primerjava narejena med cenami na dan 22. junij in 4. julij) je opazno znižanje cen v 19 kategorijah od skupno 29 spremljanih (vključena tudi zelena solata, ki ni del razširjene košarice). V 9 kategorijah se je povprečna cena zvišala, v kategoriji trajnega pol posnetega mleka pa je povprečna cena ostala nespremenjena. Največje znižanje je opaziti v kategoriji krompirja, kjer se je povprečna cena znižala za skoraj 30 odstotkov. Drugo največje znižanje je v kategoriji banan, kjer je povprečna cena padla za dobrih 12 odstotkov, sledijo znižanja v kategoriji jogurta (9,71 odstotka), govejega mesa (9,05 odstotka), čebule (8,59 odstotka), v ostalih kategorijah pa je bilo znižanje povprečne cene manj kot 7 odstotno. Največje zvišanje povprečne cene je zaslediti v kategoriji piščančjih hrenovk, kjer se je povprečna cena zvišala za skoraj 9 odstotkov.

Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.

DODATNA INFORMACIJA – POPRAVEK PODATKA S PREJŠNJEGA POPISA

Pri 17. fizičnem popisu maloprodajnih cen živil pri šestih največjih prehrambnih trgovcih v Sloveniji (22. junij) je bila na osnovi naknadnega preverjanja skladnosti z metodologijo popisa in zaznanih zavajanj s strani nekaterih trgovcev izvedena ponovna analiza razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Glede na rezultate objavljene 28. junija 2023 je prišlo do sprememb cen v skupinah živil panceta ali sušena slanina, kajzerica, žemlja, bageta, kisla smetana, čebula in limone. Ugotovljena odstopanja od dejanskega stanja so bila z namenom transparentnosti upoštevana pri ponovni analizi fizičnega popisa z dne 22. junij 2023. Na osnovi teh sprememb se je spremenila povprečna vrednost razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil iz 55,56 evra na 56,02 evra, hkrati pa se je spremenila tudi vrednost te košarice pri nekaterih izdelkih, in sicer pri trgovcu Tuš iz 65,52 evra na dejansko vrednost 66,63 evra, Hofer iz 50,81 evra na dejansko vrednost 52,63 evra, Lidl iz 52,83 evra na dejansko vrednost 52,94 evra in Eurospin iz 57,83 evra na dejansko vrednost 57,54 evra. S tem je imel Mercator najcenejšo razširjeno košarico 28  osnovnih skupin živil. 

Na podlagi izvedenih popisov in opozoril potrošnikov zaznavamo primere, kjer določeni trgovci znižujejo cene samo za namene popisov v določenih trgovinah. Zaradi teh aktivnosti bo v prihodnosti poostren nadzor kot tudi možnost spremembe metodologije obveščanja trgovcev