15.11.2023

Vrednost osnovne košarice višja za slab odstotek, vrednost razširjene nižja za štiri odstotke

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 11. novembra 2023. Glede na rezultate predzadnjega popisa se je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice tokrat zanemarljivo zvišala za manj kot odstotek, povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice pa se je znižala za štiri odstotke.

Popis najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je pokazal, da se je njena povprečna vrednost tokrat zvišala in znaša 25,53 evra, kar je za manj kot odstotek (0,03 evra) višja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 24. oktobra 2023, ko je njena vrednost znašala 25,5 evra. Najvišja vrednost najcenejše košarice znaša tokrat 39,57 evra, med tem ko najnižja znaša 16,6 evra.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je na voljo pri trgovcu Lidl (16,6 evra), sledijo košarice trgovcev Mercator (17,64 evra), Spar (22,10 evra) in Eurospin (22,20 evra). Med dražjimi sta bili košarici Tuša (35,07 evra) in Hoferja (39,57 evra). Hofer v ponudbi ni imel govejega mesa in jogurta, zato je bila izračunana alternativa (upošteva se povprečna cena vseh popisanih izdelkov pri vseh trgovcih znotraj te kategorije na dan popisa), prav tako je imel na voljo dražje piščančje in svinjsko meso.

Trgovec Tuš v najcenejši osnovni košarici ponuja 10 izdelkov slovenskega porekla, Hofer devet izdelkov,  Lidl osem izdelkov, trgovci Eurospin, Spar in Mercator pa vsi po sedem izdelkov. Največ izdelkov porekla EU ima trgovec Spar - osem izdelkov, sledijo Lidl s sedmimi izdelki, Mercator s šestimi, Eurospin s petimi ter Hofer in Tuš s po tremi. Edina trgovca, ki v najcenejšo košarico 15 osnovnih živil nimata vključenega nobenega izdelka, ki je porekla izven EU, sta Lidl in Spar, ostali imajo od enega to tri izdelke.

Analiza gibanja rednih cen osnovne košarice je v obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa (27. marec 2023) do dvanajstega popisa drugega sklopa (11. novembra 2023) pokazala, da se je povprečna cena znižala v 12 kategorijah in v dveh zvišala. Največje znižanje je v kategoriji jogurta, za kar 28,8 odstotka. Naslednje največje znižanje sledi v kategorijah govejega mesa, kjer se je povprečna cena znižala za 28,33 odstotka, sledijo kategorije sončničnega olja (22,09 odstotka), svinjskega mesa (13,26 odstotka), masla (7,89 odstotka), belega kruha (6,55 odstotka) ter krompirja (5,36 odstotka). V ostalih kategorijah se je povprečna cena znižala za manj kot pet odstotkov. Cene so se zvišale v kategorijah jabolk (10,29 odstotka) in testenin (3,17odstotka).

Vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil so se pri vseh trgovcih, z izjemo Tuša, v primerjavi s popisom 24. oktobra 2023 ponovno znižale in dosegle najnižjo vrednost. Tokrat znaša 38,33 evra, kar je za štiri odstotke (1,62 evra) manj kot na predzadnjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 29,29 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 29,29 evra, sledijo košarice trgovcev Mercator (30,65 evra), Spar (36,85 evra) in Eurospin (38,98 evra). Košarici pri trgovcema Hofer (47,04 evra) in Tuš (47,17 evra) sta najdražji. Hofer ni imel na voljo govejega mesa, za kar je bila izračunana alternativa, oba trgovca pa sta imela na voljo dražje piščančje meso. Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat povečala in znaša 17,88 evra.

V najcenejši košarici 28 osnovnih živil po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovca Tuš, kar 19 izdelkov, najmanj pa pri trgovcu Eurospin, zgolj devet izdelkov. Trgovec Hofer v najcenejši košarici ponuja 17 izdelkov slovenskega porekla, Lidl 15 izdelkov, Mercator 13 izdelkov in Spar 12 izdelkov. Največ izdelkov porekla EU ponuja trgovec Spar, kar 15 izdelkov, najmanj pa trgovec Tuš  - štiri izdelke. Najmanj izdelkov s poreklom držav izven EU, vključenih v najcenejšo košarico, ponuja Spar, zgolj en izdelek, v ostalih pa lahko najdemo okoli pet izdelkov, z izjemo Eurospina, ki ponuja 10 izdelkov.

Analiza gibanja rednih cen razširjene košarice se je v obdobju od prvega uradnega popisa razširjene košarice 28 skupin živil (primerjava narejena med cenami 22. junija in 11. novembra 2023) povprečna cena znižala v 24 kategorijah, najbolj v kategoriji krompir (39,08 odstotka), sledijo kategorije panceta ali sušena slanina (32,63 odstotka), goveje meso (23,41 odstotka), jogurt (22,29 odstotka), banane (19,02 odstotka), oljčno olje (15,85 odstotka), piščančje hrenovke (14,92 odstotka), limone (14,51 odstotka), čebula (14,14 odstotka), polbel kruh (13,59 odstotka) ter korenje (11,43 odstotka). V ostalih kategorijah pa je znižanje manj kot 10 odstotkov. Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji jabolk (15,57 odstotka), zelene solate (14,38 odstotka), jajc (3,59 odstotka), kisle smetane (2,79 odstotka) ter žemelj (1,34 odstotka).

Tabelarična prikaza najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil  pri posameznem trgovcu in najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu sta na voljo na povezavi Rezultati popisa osnovnih živil z dne 11. 11. 2023 (primerjaj-cene.si).

Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.