24.11.2023

Povprečni vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice trgovcev znova dosegli najnižjo vrednost

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 21. novembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo ponovno znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice. Povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil se je znižala za skoraj 11 odstotkov, povprečna vrednost najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih živil pa se je znižala za 4,5 odstotka. Pri tokratnem popisu posebej izpostavljamo tudi pomen založenosti trgovin  z izdelki in poudarjamo pomembnost zagotavljanja ustreznega števila izdelkov posameznih kategorij, ki morajo biti na voljo v trgovinah v času popisa.

Na popisu osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil se je njena povprečna najcenejša vrednost tokrat znižala in znaša 22,76 evra, kar je za skoraj 11 odstotkov (2,77 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 11. novembra 2023, ko je njena vrednost znašala 25,53 evra. Najvišja vrednost najcenejše košarice znaša tokrat 38,50 evra, med tem ko najnižja znaša 16,37 evra.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je pri tokratnem popisu na voljo pri trgovcu Hofer (16,37 evra), sledijo košarice trgovca Lidl (16,73 evra), trgovca Mercator (17,64 evra) in trgovca Spar (20,59 evra). Med dražjimi sta košarici trgovca Tuš (26,75 evra) in trgovca Eurospin (38,50 evra).

V najcenejši košarici po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovca Tuš, kar 10 izdelkov, Spar in Lidl ponujata 8 izdelkov, Eurospin, Hofer in Mercator pa ponujajo zgolj 7 izdelkov. Največ izdelkov EU porekla ponujata Lidl in Hofer (7 izdelkov), Spar in Mercator ponujata 6 izdelkov, najmanj jih ponuja Tuš, zgolj 3 izdelke. Edini trgovec, ki v najcenejšo košarico 15 osnovnih živil nima vključenega nobenega izdelka, ki je porekla izven EU, je Lidl.

Analiza gibanja rednih cen je v obdobju od zadnjega popisa I. sklopa (27. marec 2023) do 13. popisa II. sklopa (21. novembra 2023) pokazala, da se je povprečna cena znižala v 11 kategorijah in v 3 kategorijah zvišala. Za kategorijo sir gavda primerjave ni mogoče izvesti, saj se je v prvem sklopu popisovala drugače definirana kategorija.  Največje znižanje je v kategorijah govejega mesa in jogurta za kar 27,75 odstotkov. Naslednje največje znižanje sledi v kategorijah sončničnega olja, kjer se je povprečna cena znižala za 26,87 odstotkov, sledijo kategorije svinjskega mesa (13,40 odstotkov), masla (7,31 odstotkov), belega kruha (7,12 odstotkov) ter sladkorja (4,11 odstotkov). V ostalih kategorijah se je povprečna cena znižala za manj kot 4 odstotke. Cene so se zvišale v kategorijah jabolk (9,71 odstotkov), testenin (5,88 odstotkov) in moke (3,33 odstotkov).

Popis razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil je pokazal, da se je povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih, z izjemo Eurospina in Lidla, v primerjavi s popisom 11. novembra 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Tokrat znaša 36,60 evra, kar je za 4,5 odstotke (1,73 evra) manj kot na predzadnjem popisu. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 28,68 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri trgovcu Hofer v vrednosti 28,68 evra, sledita košarici trgovca Lidl (29,49 evra) in trgovca Mercator (30,26 evra). Nekoliko dražje so košarice trgovcev Spar (35,24 evra) in Tuš (44,19 evra). Najdražja je košarica trgovca Eurospin, ki znaša 51,73 evra. Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat povečala in znaša 23,05 evra.

V najcenejši razširjeni košarici 28 osnovnih živil po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovcev Tuš in Hofer, ki ponujata 18 izdelkov slovenskega porekla, ostali trgovci ponujajo manj izdelkov (Lidl 16 izdelkov, Spar 14 izdelkov, Mercator 13 izdelkov, Eurospin 9 izdelkov). Največ izdelkov s poreklom EU ponuja Spar (12 izdelkov), najmanj pa Tuš (4 izdelke). Najmanj izdelkov porekla držav izven EU, vključenih v najcenejšo košarico, ponuja Spar, zgolj 2 izdelka, v ostalih pa lahko najdemo okoli 4 izdelke, z izjemo Eurospina, ki ponuja 10 izdelkov s poreklom držav izven EU.

Analiza gibanja rednih cen je v zadnjih dveh tednih (primerjava narejena med cenami 11. novembra in 21. novembra 2023) pokazala, da je opazno znižanje cen v 12 spremljanih kategorijah. V 12 kategorijah se je povprečna cena zvišala, v 5 kategorijah pa se cene niso spremenile, to so kategorije jajca, kajzerica, korenje, sveže in trajno polnomastno mleko.

V obdobju od prvega uradnega popisa (22. junija 2023) do zadnjega popisa (21. novembra 2023) se je povprečna cena znižala v 24 kategorijah, najbolj v kategoriji krompir (37,93 odstotkov), sledijo kategorije panceta ali sušena slanina (24,90 odstotkov), goveje meso (22,79 odstotkov), jogurt (21,14 odstotkov), piščančje hrenovke (18,20 odstotkov), oljčno olje (15,32 odstotkov), polbel kruh (14,83 odstotkov), sončnično olje (13,12 odstotkov), banane (11,71 odstotkov), čebula (11,62 odstotkov), korenje (11,43 odstotkov) ter sir gavda (10,41 odstotkov). V ostalih kategorijah pa je znižanje manj kot 10 odstotkov.

Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji zelene solate (16,88 odstotka), jabolk (14,97 odstotka), žemelj (11,07 odstotka), jajc (3,59 odstotka) ter kisle smetane (1,02 odstotka).

Zadnji fizični popis cen je pokazal, da pri spremljanju cen izdelkov s strani določenih trgovcev opažamo nedosledno razpoložljivost izdelkov, to zaznavamo predvsem pri izdelkih, ki so vključeni v najcenejše košarice posameznih trgovcev. Nekatere trgovine imajo določene izdelke na voljo v manjših količinah, kot je v skladu z metodologijo popisovanja izdelkov, zato seveda niso upoštevani pri izračunu najcenejših košaric, prav tako pa se pojavlja tendenca zalaganja polic ob pričetku popisa z najcenejšimi izdelki. Slednja problema sta bila opažena pri trgovcih kot so Mercator (piščančje meso, moka, čebula, olje, limone), Eurospin (svinjsko, goveje ter piščančje meso), Tuš (bel in polbel kruh), Spar (goveje meso).

Tabelarična prikaza najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil  pri posameznem trgovcu in najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu sta na voljo na povezavi Rezultati popisa osnovnih živil z dne 21. 11. 2023 (primerjaj-cene.si).

Rezultate 14 dnevnih popisov in dnevnih spremljanj spletnih cen živilskih trgovcev lahko najdete na spletnem mestu Primerjaj-cene.si, ki se je že dobro uveljavilo med slovenskimi potrošniki. Da bo primerjalnik cen res omogočal vse, kar potrebujete, ga ves čas razvijamo in dopolnjujemo. Ker cenimo tudi Vaše mnenje, vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in sodelujete v kratki anketi. Verjamemo, da bodo izboljšave pomembno pripomogle k večji transparentnosti cen živilskih izdelkov in prihrankih pri spletnih nakupih.

Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.