07.12.2023

Znani rezultati ponedeljkovega popisa najcenejše osnovne in razširjene košarice živil

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. decembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih živil za 10,24 odstotka in znižanje povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih živil za 5 odstotkov.

Tokratni popis najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je pokazal, da se je njena povprečna vrednost ponovno znižala in znaša 20,43 evra. To je za 10,24 odstotka (2,33 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 21. novembra 2023, ko je njena vrednost znašala 22,76 evra. Najvišja vrednost najcenejše košarice znaša tokrat 26,97evra, najnižja pa 16,35 evra.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je pri tokratnem popisu na voljo pri trgovcu Hofer (16,35 evra), sledi košarica pri trgovcu Lidl (16,37 evra), košarica v Mercatorju (18,50 evra) in košarica v Sparu (20,59 evra). Med dražjimi sta košarici trgovca Eurospin (23,82 evra) in trgovca Tuš (26,97 evra).

V najcenejši osnovni košarici po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla v košarici trgovca Tuš – kar 10 izdelkov, Mercator in Lidl ponujata 8 izdelkov, Eurospin, Hofer in Spar pa zgolj 7 izdelkov. Največ izdelkov porekla EU ponujajo Hofer, Lidl in Spar (7 izdelkov), Eurospin in Mercator ponujata 5 izdelkov, najmanj pa Tuš (3 izdelke). V najcenejši košarici 15 osnovnih živil trgovca Lidl so vsi izdelki slovenskega porekla ali porekla EU.

Analiza gibanja rednih cen je v obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa (27. marec 2023) do 14. popisa drugega sklopa (4. december 2023) pokazala, da se je povprečna cena znižala v 12 kategorijah in v 2 kategorijah zvišala. Za kategorijo sir gavda primerjave ni mogoče izvesti, saj se je v prvem sklopu popisovala drugače opredeljena kategorija. Največje znižanje je v kategoriji jogurta, za kar 32,98 odstotka. Naslednje največje znižanje sledi v kategorijah svinjskega mesa, kjer se je povprečna cena znižala za 28,39 odstotka, sledijo kategorije govejega mesa (27,75 odstotka), sončničnega olja (20,60 odstotka), masla (8,19 odstotka) ter belega kruha (7,69 odstotka). V ostalih kategorijah se je povprečna cena znižala za manj kot 5 odstotkov. Cene so se zvišale v kategorijah testenin (7,42 odstotka) in jabolk (5,14 odstotka).

Pri popisu najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je povprečna vrednost skupin živil pri vseh trgovcih, z izjemo Spara, v primerjavi s popisom 21. novembra 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Tokrat znaša 34,76 evra, kar je za več kot 5 odstotkov (1,84 evra) manj kot na predzadnjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 28,17 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri trgovcih Hofer in Lidl, in sicer v vrednosti 28,68 evra. Sledijo košarica pri trgovcu Mercator (30,14 evra), trgovcu Spar (35,29 evra) in trgovcu Eurospin (42,48 evra). Najdražja košarica je pri trgovcu Tuš (43,81 evra). Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat zmanjšala in znaša 15,13 evra.

V najcenejši razširjeni košarici 28 osnovnih živil po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovcev Tuš in Hofer, kar 18 izdelkov. Ostali trgovci ponujajo manj izdelkov (Lidl 16, Mercator 14, Spar 13 ter Eurospin 9 izdelkov). Največ izdelkov s poreklom EU ponuja Spar (13 izdelkov), najmanj pa Tuš (4 izdelke). Najmanj izdelkov porekla držav izven EU, vključenih v najcenejšo košarico, ponuja Spar, zgolj 2 izdelka, v ostalih pa lahko najdemo okrog 5 izdelkov, z izjemo Eurospina, ki ponuja 9 izdelkov s poreklom izven EU.

Analiza gibanja rednih cen živil, vključenih v razširjeno košarico, je v zadnjih dveh tednih (primerjava je narejena med cenami 21. novembra 2023 in 4. decembra 2023) pokazala, da je opazno znižanje cen v 17 spremljanih kategorijah. V 5 kategorijah se je povprečna cena zvišala, v 7 kategorijah pa se cene niso spremenile. To so kategorije goveje meso, jajca, krompir, kuhan pršut, sveže polnomastno mleko, trajno pol posneto in trajno polnomastno mleko. 

Od prvega popisa razširjene košarice (22. junija 2023) do zadnjega popisa (4. decembra 2023) se je povprečna cena znižala v 25 kategorijah. Najbolj se je znižala v kategoriji krompir (37,93 odstotka), sledijo kategorije jogurt (26,86 odstotka), panceta ali sušena slanina (25,94 odstotka), goveje meso (22,79 odstotka), piščančje hrenovke (22,43 odstotka), banane (17,56 odstotka), polbel kruh (16,86 odstotka), bageta (16,36 odstotka), oljčno olje (15,02 odstotka), korenje (14,76 odstotka), limone (12,16 odstotka), sir gavda (11,83 odstotka) in čebula (11,11 odstotka). V ostalih kategorijah je znižanje nižje od 10 odstotkov. 

Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji zelene solate (29,38 odstotka), jabolk (10,18 odstotka), jajc (3,59 odstotka) ter pršuta (3,25 odstotka).

Tabelarična prikaza najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil  pri posameznem trgovcu in najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu sta na voljo na povezavi Rezultati popisa osnovnih živil z dne 21. 11. 2023 (primerjaj-cene.si).

Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.