22.12.2023

Znani rezultati zadnjega popisa najcenejše osnovne in razširjene košarice živil v letošnjem letu

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 19. decembra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice za skoraj 10 odstotkov in znižanje povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice za skoraj 3 odstotke.  Z zadnjim popisom v letošnjem letu zaključujemo drugi sklop fizičnih popisov, v letu 2024 pa nadaljujemo s popisom osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil.

Na zadnjem popisu v letošnjem letu se je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ponovno znižala in znaša 18,42 evra. To je za skoraj 10 odstotkov (2,01 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 4. decembra 2023, ko je njena vrednost znašala 20,43 evra. Najvišja vrednost najcenejše košarice znaša tokrat 28,47 evra, med tem ko najnižja znaša 15,87 evra.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je tudi tokrat na voljo pri trgovcu Hofer (15,87 evra), sledi košarica pri trgovcu Spar (16,03 evra), košarica v Lidlu (16,35 evra) in košarica v Eurospinu (16,52 evra). Med dražjimi sta košarici trgovca Mercator (17,28 evra) in trgovca Tuš (28,47 evra), pri kateremu se je vrednost glede na predzadnji popis zvišala za 1,5 evra.

V najcenejši osnovni košarici po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla v košarici trgovca Tuš – kar 11 izdelkov, Hofer in Lidl ponujata po 8 izdelkov, Mercator in Spar 7 izdelkov, najmanj pa Eurospin – le 6 izdelkov. Največ izdelkov porekla EU ponujata Spar in Lidl (7 izdelkov). Hofer, Eurospin in Mercator ponujajo po 6 izdelkov, najmanj pa Tuš (2 izdelka). V najcenejši košarici 15 osnovnih živil trgovca Lidl so vsi izdelki slovenskega porekla ali porekla EU.

Analiza gibanja rednih cen je v obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa (27. marec 2023) do 15. popisa drugega sklopa (19. december 2023) pokazala, da se je povprečna cena znižala v 12 kategorijah in v 2 kategorijah zvišala. Za kategorijo sir gavda primerjave ni mogoče izvesti, saj se je v prvem sklopu popisovala drugače definirana kategorija.  Največje znižanje je v kategoriji jogurta, za kar 30,89 odstotka. Naslednje največje znižanje sledi v kategorijah govejega mesa, kjer se je povprečna cena znižala za 28,04 odstotka, sledijo kategorije sončničnega olja (23,58 odstotka), svinjskega mesa (19,74 odstotka), masla (8,48 odstotka), piščančjega mesa (7,24 odstotka), svežega mleka (5,97 odstotka) ter belega kruha (5,13 odstotka). V ostalih kategorijah se je povprečna cena znižala za manj kot 5 odstotkov. Cene so se zvišale v kategorijah jabolk (6,29 odstotka) in testenin (1,81 odstotka).

Pri zadnjem popisu najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja in Tuša, v primerjavi s popisom 4. decembra 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Tokrat znaša 33,84 evra, kar je za skoraj 3 odstotke (1,02 evra) manj kot na predzadnjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice je tokrat nespremenjena, v primerjavi s predzadnjim popisom, in znaša 28,70 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 28,70 evra. Sledijo košarice pri trgovcu Hofer (28,97 evra), trgovcu Mercator (30,04 evra), trgovcu Spar (32,68 evra) in trgovcu Eurospin (36,59 evra). Najdražja košarica je pri trgovcu Tuš (46,07 evra). Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat zvišala in znaša 17,37 evra.

V najcenejši razširjeni košarici 28 osnovnih živil po posameznem trgovcu je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovcev Tuš in Hofer, kar 18 izdelkov. Ostali trgovci ponujajo manj izdelkov (Lidl 16, Mercator 15, Spar 14 ter Eurospin 8 izdelkov). Največ izdelkov s poreklom EU ponuja Spar (12 izdelkov), najmanj pa Tuš (3 izdelke). Najmanj izdelkov porekla držav izven EU, vključenih v najcenejšo košarico, ponuja Spar, zgolj 2 izdelka, v ostalih pa lahko najdemo okrog 5 izdelkov, z izjemo Eurospina, ki ponuja 9 izdelkov s poreklom izven EU.

V zadnjih dveh tednih (primerjava je narejena med cenami na dan 4. in 19. decembra 2023) je opazno znižanje cen v 14 spremljanih kategorijah. V 12 kategorijah se je povprečna cena zvišala, v 3 kategorijah pa se cene niso spremenile (jajca ter trajno pol posneto in trajno polnomastno mleko). 

V obdobju od prvega uradnega popisa razširjene košarice (22. junija 2023) do zadnjega popisa (19. decembra 2023) se je povprečna cena znižala v 25 kategorijah, najbolj v kategoriji krompir (38,51 odstotka), sledijo kategorije panceta ali sušena slanina (25,21 odstotka), jogurt (24,57 odstotka), goveje meso (23,10 odstotka), bageta (19,27 odstotka), limone (15,29 odstotka), oljčno olje (12,95 odstotka), korenje (12,86 odstotka), sir gavda (12,03 odstotka) in piščančje hrenovke (10,05 odstotka). V ostalih kategorijah pa je znižanje manj kot 10 odstotkov. Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji zelene solate (16,88 odstotka), jabolk (11,38 odstotka), jajc (3,59 odstotka) ter pršuta (2,83 odstotka).

Tabelarična prikaza najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil  pri posameznem trgovcu in najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu sta na voljo na povezavi Rezultati popisa osnovnih živil z dne 19. 12. 2023 (primerjaj-cene.si). Na spletnem mestu je objavljena tabela s podatki o cenah najcenejših izdelkov iz osnovne košarice po posameznih trgovcih na dan prvega popisa (13. september 2022) in na dan zadnjega popisa (19. december 2023).

V letu 2024 se bodo nadaljevala redna dvotedenska spremljanja cen osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil na celotnem območju Slovenije in bodo v obliki poročil dostopna na spletnem mestu Primerjaj-cene.si. Dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev se v letu 2024 ne bo več izvajalo.