Novice fizičnega popisa

Novice zajemajo informacije in analize o izvedenih fizičnih popisih, ki se izvajajo na 14 dni v obdobju od 1.9. 2022 naprej.

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 5. 12. 2022
05.12.2022

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 5. 12. 2022

Sedmi popis razkriva, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil v primerjavi s šestim popisom zvišala za slabih 7 odstotkov oziroma za 2,90 evra in znaša 45,13 evra. Posledično se je zmanjšala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico in znaša 3,91 evra.

Preberi več
Rezultati popisa osnovnih živil z dne 24. 11. 2022
24.11.2022

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 24. 11. 2022

Vrednosti košaric večine spremljanih trgovcev so se približale, v tokratnem popisu pa prvič ločeno spremljamo tudi košarico sadja in zelenjave. Zadnji popis razkriva, da je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil, glede na peti popis, ostala nespremenjena (42,23 evra). V celotnem obdobju spremljanja cen (od septembra) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 15,37 % oz. 7,67 evra.

Preberi več
Rezultati popisa osnovnih živil z dne 10. 11. 2022
10.11.2022

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 10. 11. 2022

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. 9. in 10. 11. 2022) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 15,36 % oziroma za 7,66 evra. V času zadnjega popisa so se vrednosti najcenejših nakupnih košaric znižale pri dveh trgovcih, pri ostalih štirih pa se je vrednost košarice rahlo povečala.

Preberi več